คำขึ้นต้น...บทร้อยกรอง พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 15:56 น.

     คำขึ้นต้นจะใช้เขียนขึ้นต้นบทประพันธ์บางชนิดหรือ บางตอน

     กลอนบทละคร   จะใช้คำขึ้นต้นว่า  มาจะกล่าวบทไป , เมื่อนั้น , บัดนั้น 

                         มาจะกล่าวบทไป  ใช้เมื่อ   เริ่มเล่าเรื่อง

                         เมื่อนั้น               ใช้เมื่อ   กล่าวถึงผู้เป็นใหญ่

                         บัดนั้น                ใช้เมื่อ   กล่าวถึงผู้น้อย

    กลอนสักวา  จะมีคำขึ้นต้นว่า  " สักวา "

    กลอนดอกสร้อย  วรรคขึ้นต้นใช้  ๔ คำ  คือ  นำคำ ๒ คำเป็นหลักแล้วเขียนคำหน้าซ้ำกัน

   โดยใช้คำว่า  " เอ๋ย  " แทรกระหว่างกลาง  ได้แก่  ความรัก เป็น  ความเอ๋ยความรัก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 23:39 น.