รู้จักกับกาพย์เห่เรื่อและกาพย์ห่อโคลง พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2008 เวลา 10:10 น.

กาพย์ห่อโคลง

       เป็นลักษณะการแต่งโดยใช้กาพย์ยานีสลับกับโคลงสี่สุภาพ

ทั้งกาพย์และโคลงมีเนื้อความอย่างเดียวกัน  วรรคแรกของกาพย์และโคลง

ต้องบรรยายความอย่างเดียวกัน  หรือใช้เป็นคำเดียวกัน

ข้อบังคับต่างๆเหมือนกับกาพย์ยานีและโคลงสี่สุภาพ

ตัวอย่าง

          ราตรีศรีส่องฟ้า           แสงสว่างหล้าฉ่าฉาวชน

คับคั่งนั่งเสียงสน                   ดูกลเล่นเต้นหนังรำ

         ราตรีศรีส่องฟ้า             แสดงโฉม

แสงสว่างกลางโพยมโจม         แจ่มฟ้า

มหรสพจบการโลม                 ใจโลกย

เบือนบ่ายรายเรียงหน้า            นั่งล้อมเล็งแล

                                      ( กาพย์ห่อโคลง พระศรีมโหสถ )

ที่มา  หนังสือการแต่งคำประพันธ์  ประยอม  ซองทอง