หน้าหลัก ภาษาไทย หลักภาษาไทย คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:44 น.
การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 

                คำที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือใกล้เคียงกัน  คือคำที่เขียนไม่เหมือนกัน 

แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน  จะแตกต่างกันตรงการใช้  โดยจะยึดเอา

ความหมายในประโยครวม  หรือประธานเป็นหลัก

 

                กฎเกณฑ์               -               หลักเกณฑ์, ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลัก

 

                กฎหมาย                -               บทบัญญัติซึ่งตราขึ้นไว้ในบริหารประเทศและบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม   

 

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ

 

                ข้อกำหนด              -               ข้อความที่ออกบังคับแก่บุคคลของสถาบัน  คณะบุคคลหรือนิติบุคคล

 

                ข้อบังคับ                  -               ข้อความที่กำหนดหรือบัญญัติให้เป็นระเบียบในการปฏิบัติ

 

                ระเบียบ                  -               แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ  หรือดำเนินการ

 

                ระเบียบการ           -               ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ

 

                กบดาน                   -               นอนพังพาบกับพื้นใต้น้ำ  อย่างอาการของจระเข้  โดยปริยาย 

 

หมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมา

 

                หลบซ่อน                -               หลีก,  แอบ,  เลี่ยงไม่ให้พบ

 

                กรมธรรม์                -               สัญญาซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ  และต้องจดทะเบียน

 

ต่อเจ้าพนักงาน,  เอกสารในการประกันภัย  ซึ่งผู้รับประกันกำหนดข้อสัญญา

 

และเงื่อนไขลงในเอกสารนั้น

 

                สัญญา                   -               (ก)  ให้คำมั่น,  ทำความตกลงกัน

 

                                                                (น)  ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายว่าจะกระทำ  หรือละเว้นการกระทำ

 

       อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

                กระฉูด                    -               พุ่งออก,  พุ่งออกไป

 

                พุ่งออก                    -               อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป

 

                เสือก                       -               ไสไป,  ผลักไป,  แส่,  ทะลึ่ง

 

                ทะลึ่ง                      -               ถีบตัวพรวดขึ้นมา

 

                กระฉับกระเฉง       -               คล่องแคล่ว,  กระปรี้กระเปร่า

 

                กระปรี้กระเปร่า     -               แคล่วคล่องว่องไว  เพราะมีกำลังวังชา,  กระฉับกระเฉงไม่เนิบนาบ

 

                กระชุ่มกระชวย      -               มีอาการกระปรี้กระเปร่า,  สดชื่น,  มีผิวพรรณสดใส

 

                กระจ่าง                  -               สว่าง,  สุกใส,  ชัดเจน

 

                แจ่ม                         -               กระจ่างชัด,  แจ่มกระจ่าง

 

                ชัด                           -               ประจักษ์แจ้ง,  แจ่มแจ้ง

 

                รุ่งโรจน์                   -               กระจ่างแจ้ง,  โชติช่วง

 

                โชติช่วง                   -               สว่างรุ่งโรจน์,  ช่วงโชติ

 

                กระโจน                   -               กระโดดพุ่งลงไป,  เผ่นข้ามไป

 

                กระโดด                  -               ใช้กำลังเท้าทั้งสองถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น

 

                เผ่น                         -               อาการที่กระโดดโจนไปโดยไม่รั้งรอ

 

                กระชาก                  -               ฉุดโดยแรง,  กระตุกโดยแรง

 

                กระตุก                    -               ชักเข้ามาโดยเร็วทันที

 

                ดึง                           -               เหนี่ยวมา,  ฉุดมา,  รั้งมา

 

                ฉุด                           -               ออกแรงลากหรือดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

                กระบวนการ          -               ขบวน,  วิธีการ,  ลำดับรายการ

 

                ขบวน                      -               กระบวนการ,  พวกที่จัดเป็นแถวหรือเป็นแนว

 

                แบบแผน                 -               ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือเคยประพฤติปฏิบัติกันมา

 

                กระเสือกกระสน    -               ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก

 

                ดิ้นรน                      -               กระตือรือร้น,  ขวนขวายเพื่อให้พ้นจากความยากลำบาก

 

                กระตือรือร้น           -               รีบร้อน,  เร่งรีบ,  ขมีขมัน,  มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน

 

                กระวนกระวาย      -               วุ่นวายใจ,  แสดงอาการไม่เป็นสุข

 

                กระหน                    -               ดิ้นรน,  เดือดร้อน,  กระวนกระวาย

 

                กรุณา                     -               ความสงสาร  คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

 

                โปรด                       -               ถูกใจ,  พอใจมาก,  แสดงความเมตตากรุณา

 

                เมตตา                    -               ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข,  ความรักและเอ็นดู

 

                กลุ้มใจ                    -               รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ

 

                อึดอัดใจ                  -               คับอกคับใจ,  ไม่ปลอดโปร่ง,  ไม่คล่อง

 

                เหนื่อยใจ                -               จิตใจรู้สึกเหนื่อย,  อ่อนแรง,  อิดโรย

 

                กลับกลอก              -               ไม่อยู่กับร่องกับรอย,  พลิกแพลง

 

                ตลบตะแลง            -               พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ,  ปลิ้นปล้อน

 

                สับปลับ                   -               พูดกลับกลอกเชื่อไม่ได้

 

                ปลิ้นปล้อน              -               ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จแก่ประโยชน์ตน

 

                กักขัง                      -               บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจำกัด

 

                กักกัน                     -               กำหนดเจตให้อยู่

 

                กักบริเวณ              -               บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้

 

                กัลยาณี                  -               นางงาม,  หญิงงาม

 

                กันยา                      -               นางงาม

 

                กัญญา                   -               นางงาม,  สาวน้อย

 

                กัด                           -               เอาหน้าฟันกดลงโดยแรงเพื่อให้ทะลุให้ฉีกขาด

 

                กิน                           -               เคี้ยว,  เคี้ยวกลืน,  ดื่ม

 

                ขบ                           -               เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก

 

                เคี้ยว                       -               บดให้แหลกด้วยฟัน

 

                กันดาร                    -               อัตคัด,  ฝืดเคือง,  ลำบาก,  แห้งแล้ง

 

                แห้งแล้ง                  -               ปราศจากความชุ่มชื้น,  ปราศจากความสดชื่น,  แร้นแค้น

 

                อัตคัด                      -               ขัดสน,  ขาดแคลน,  ฝืดเคือง

 

                กาล                        -               เวลา,  คราว,  ครั้ง,  หน

 

                เวลา                       -               ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่  โดยนิยมกำหนดขึ้น

 

เป็นครั้งคราว  วัน  เดือน  ปี  เป็นต้น

 

                ก้าวหน้า                 -               เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามลำดับ

 

                เจริญ                      -               เติบโต,  งอกงาม,  มากขึ้น

 

                รุ่งเรือง                    -               สว่างไสว,  งามสุกใส,  เจริญ,  งาม

 

                กำแหง                    -               แข็งแรง,  กล้าแข็ง,  เข้มแข็ง,  อวดดี

 

                กล้า                        -               ไม่กลัว,  ไม่ครั่นคร้าม

 

                เข้มแข็ง                   -               ขยันขันแข็ง,  ไม่ย่อท้อ,  ไม่หวั่นไหว,  แข็งแรงในการทำงาน

 

                อวดดี                      -               ทะนงใจว่าตนดี,  ถือดี

 

                อวดเก่ง                   -               สำแดงให้รู้เห็น,  แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนั้นทั้งๆที่มิได้มี

 

                กิจกรรม                  -               การที่ผู้เรียนปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้

 

                กิจการ                    -               การงานที่ประกอบ,  ธุระ

 

                กิจวัตร                    -               กิจที่ทำเป็นประจำ

 

                ธุรกิจ                       -               การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย  หรือกิจการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ราชการ

 

                กินใจ                       -               รู้สึกแหนงใจ,  สะดุดใจ,  กระทบใจ,  ซาบซึ้งใจ

 

                คลางแคลง             -               ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย,  แคลงใจ

 

                แหนงใจ                   -               หมางใจ,  ระแวงแคลงใจ

 

                ระแวง                     -               แคลงใจ,  ชักจะสงสัย,  เอียงไป

 

                เกาะ                       -               จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่

 

                ติด                           -               แนบอยู่,  ประดับ,  ผนึก,  ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด

 

                ปะ                           -               เอาวัตถุปิดทับส่วนที่ชำรุดเป็นช่องหรือเป็นรู

 

                ต่อ                           -               เพื่อให้ยืดออกไป,  เพื่อให้ยาวออกไป,  เชื่อมให้ติดต่อกัน

 

                เกรียวกราว            -               เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆเสียง,  ที่รู้และพูดกันทั่วไป

 

                ฉาวโฉ่                    -               อื้ออึง,  เกรียวกราว,  รู้กันทั่วไป

 

                เกี่ยวข้อง                -               ยุ่งเกี่ยว,  ข้องแวะ,  ติดต่อผูกพัน,  แตะต้อง

 

                เกี่ยวพัน                 -               ติดเนื่องกัน,  พัวพันเกี่ยวโยง

 

                เกี่ยวโยง                -               ต่อเนื่องไปถึง

 

                พาดพิง                   -               เกี่ยวโยงพาดพิงกัน

 

                พัวพัน                     -               เกี่ยวโยงข้องเกี่ยวกันอยู่

 

                ผูกพัน                     -               ติดพัน,  เอาใจใส่,  ใฝ่ใจ,  รักใคร่

 

                ผูกมัด                     -               ผูกพันไว้แน่น

 

                เกรียงไกร               -               ใหญ่ยิ่ง

 

                มหึมา                      -               ใหญ่,  โต

 

                มโหฬาร                  -               ยิ่งใหญ่,  กว้างใหญ่

 

                ยิ่งใหญ่                   -               ใหญ่โต,  มโหฬาร,  เต็มที่

 

                แก้ไข                       -               ดัดแปลงให้ดีขึ้น    

 

                ชำระ                       -               ชะล้างให้สะอาด,  สะสาง,  ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น,  พิจารณาตัดสิน

 

                ปฏิรูป                      -               ปรับปรุงให้สมควร

 

                สะสาง                    -               ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง

 

                แก้ตัว                      -               พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน

 

                แก้มือ                      -               ขอสู้ใหม่,  ทำสิ่งที่เสียไปให้ดีขึ้น

 

                แก้เผ็ด                    -               ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตนให้สาสมกัน

 

                แก้แค้น                   -               ทำตอบแทนให้หายเจ็บแค้น

 

                แก้ลำ                      -               ใช้ชั้นเชิงตอบโต้กลับไป

 

                ปลดเปลื้อง             -               ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป

 

                กุลีกุจอ                   -               ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง

 

                ขะมักเขม้น             -               ตั้งใจทำอย่างเร่งรีบเพื่อให้แล้วเสร็จไป,  ก้มหน้าก้มตาทำ

 

                ขมีขมัน                   -               รีบเร่งในทันทีทันใด

 

                กริ้ว                         -               โกรธ,  เคือง

 

                โกรธ                       -               ขุ่นเคืองใจอย่างแรง,  ไม่พอใจอย่างรุนแรง

 

                โมโห                       -               โกรธ

 

                เคือง                        -               ไม่พอใจเพราะรู้สึกโกรธ,  ระคาย,  รำคาญ

 

                แค้น                        -               โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย

 

                ขุ่นเคือง                   -               โกรธกรุ่นๆอยู่ในใจ

 

                ขุ่นแค้น                   -               โกรธอย่างเจ็บใจ

 

                ขมขื่น                      -               รู้สึกช้ำใจแต่ต้องฝืนไว้เพราะไม่กล้าแสดงออก

 

                ข่มขี่                         -               กดขี่

 

                ข่มขู่                         -               ทำให้กลัว,  ทำให้เสียขวัญ

 

                ข่มเหง                     -               ใช้กำลังรังแก,  ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

 

                ขยาย                      -               อธิบาย,  ชี้แจง,  เปิดเผย,  คลายให้หายแน่น,  ทำให้มากขึ้น

 

                เพิ่มเติม                  -               ทำให้มากขึ้นจนพอ

 

                เสริม                       -               เพิ่ม,  เติม,  ต่อเติม,  หนุน,กระตุ้น

 

                ต่อ                           -               เพิ่มให้ยืดออกไป,  เพิ่มให้ยาวขึ้น

 

                เผย                         -               ค่อยๆขยายออก,  ค่อยๆแย้มออก

 

                ขว้าง                       -               เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปด้านหลังแล้วโยนสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง

 

                ปา                           -               ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัว

 

                โยน                         -               ขว้างโดยอาการเหวี่ยงแขนไปข้างหน้า

 

                เหวี่ยง                     -               ซัดเบี่ยงไป

 

                ขัด                           -               ให้ติดขวางไว้ไม่ให้หลุด,  ไม่ทำตาม,  ฝ่าฝืน,  ขืนไว้,  ไม่ลงรอยกัน

 

                เหน็บ                       -               เสียบ,  สอดไว้ในที่บังคับ,  แคะไค้,  เสียดสี

 

                ขัดขวาง                  -               ทำให้ไม่สะดวก,  ทำให้ติดขัด

 

                ขัดขืน                      -               ไม่ประพฤติตาม,  ไม่ทำตาม

 

                ขายหน้า                 -               อับอาย

 

                เสียชื่อ                     -               ทำให้ชื่อเสียงไม่ดี,  ทำให้คนอื่นไม่นับถือตน

 

                เสียหน้า                  -               ขายหน้า

 

                อับอาย                    -               อายไม่กล้าสู้หน้า,  ขายหน้า

 

                ข่าวโคมลอย          -               ข่าวที่ไม่เป็นจริง,  ข่าวที่เชื่อถือไม่ได้

 

                ข่าวยกเมฆ             -               ข่าวที่ไม่มีมูล,  ข่าวเหลวไหล

 

                ขัดคอ                      -               พูดจาขัดแย้ง,  ไม่ให้ทำได้โดยสะดวก

 

                ขัดจังหวะ               -               แทรกเข้ามาในระหว่างร้องรำ,  ขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทำหรือพูดโดยสะดวก

 

                ขัดแย้ง                    -               ไม่ลงรอยกัน

 

                ขัดบท                      -               แทรกเข้ามาในขณะที่ผู้อื่นยังพูดไม่จบเรื่อง

 

                ขี้เหร่                        -               ไม่สวย,  ไม่งาม

 

                น่าเกลียด               -               ไม่สวย,  ไม่งาม,  ไม่น่าดู

 

                ขู่เข็ญ                      -               ทำให้กลัวโดยบังคับ

 

                คุกคาม                   -               แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาทำให้หวาดกลัว

 

                บังคับ                      -               ใช้อำนาจสั่งให้ทำ

 

                เข็น                          -               ดันให้เคลื่อนไปข้างหน้า,  กวดขัน

 

                ดัน                           -               ผลักเพื่อให้เคลื่อนไปด้วยกำลัง

 

                ผลัก                        -               ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไป

 

                เสือก                       -               ไสไป,  ผลักไป,  ทะลึ่ง,  แส่

 

                ทะลึ่ง                      -               ถีบตัวพรวดขึ้นมา

 

                กวดขัน                   -               เอาจริงเอาจัง,  เร่งรัดให้เร็วยิ่งขึ้น

 

                เข้มงวด                   -               กวดขัน,  เคร่งครัด

 

                เคร่งครัด                 -               ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

 

                ขยับ                        -               เคลื่อนไหวหรือทำท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง,  เคลื่อนที่,  ค่อนข้าง

 

                เขยื้อน                     -               เคลื่อนที่ไปเล็กน้อย

 

                เคลื่อน                    -               ออกจากที่,  เลื่อนไปจากที่

 

                เลื่อน                       -               เคลื่อนหรือย้ายจากที่เดิม,  เปลี่ยนเวลาจากที่กำหนดไว้เดิม

 

                ครรไล                     -               ไคล,  ไป

 

                ไคล                         -               ไป

 

                คลาไคล                 -               เดินไป,  เคลื่อนไป

 

                ไป                            -               เคลื่อนออกจากที่

 

                คด                           -               ลักษณะที่ไม่ตรงตลอด

 

                งอ                            -               ลักษณะที่มีส่วนหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง

 

                โค้ง                          -               ทำให้น้อมลง

 

                คม                           -               ไม่ทื่อ,  ชัดเจน,  เฉียบแหลม

 

                ชัด                           -               ประจักษ์แจ้ง,  ไม่ผิดเพี้ยน

 

                ประจักษ์                 -               ปรากฏชัด

 

                แหลม                      -               ไว,  ฉลาด,  จัด

 

                คมคาย                   -               ฉลาด,  ทันคน,  ไหวพริบดี,  มีแววฉลาด

 

                แยบคาย                 -               เข้าที,  เหมาะกับเหตุผล

 

                หลักแหลม              -               คมคาย,  เฉียบแหลม

 

                ครหา                      -               ติเตียน,  ติโทษ

 

                ตำหนิ                      -               ติเตียน

 

                นินทา                      -               ติเตียนลับหลัง

 

                ครอบครอง             -               ยึดถือไว้,  มีสิทธิถือเอาเป็นเจ้าของ,  มีสิทธิปกครอง

 

                คุ้มครอง                 -               ป้องกันรักษา,  ระวังรักษา,  ปกป้องรักษา

 

                เจ้าของ                   -               ผู้มีกรรมสิทธิ์,  ผู้มีสิทธิครอบครอง

 

                อารักขา                  -               การป้องกันให้,  ความคุ้มครอง,  ความดูแล

 

                คร่ำคร่า                  -               เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม

 

                คร่ำครึ                    -               เก่าเกินไป,  ไม่ทันสมัย

 

                ทรุดโทรม                -               เสื่อมไปเพราะร่วงโรยคร่ำคร่า

                 มอซอ                      -               ดำคล้ำ,  ไม่ผ่องใส,  หม่นหมอง                เก่า                          -               ก่อน,  ไม่ใหม่[i]


[i] ผศ.ประเทือง    คล้ายสุบรรณ์

 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้250
mod_vvisit_counterเมื่อวาน618
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2139
mod_vvisit_counterเดือนนี้868
mod_vvisit_counterทั้งหมด6127823