คำราชาศัพท์ใช้กับพระสงฆ์ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 20:13 น.

คำราชาศัพท์ใช้กับพระสงฆ์

 

 

คำสอน                                    พระโอวาท(สมเด็จพระสังฆราช)

 

ธรรมาสน์                                 พระแท่น(สมเด็จพระสังฆราช)

 

 

คำสั่ง                                       พระบัญชา(สมเด็จพระสังฆราช)

 

 

จดหมาย                                  พระสมณสาส์น(สมเด็จพระสังฆราช)

 

 

จดหมาย                                  ลิขิต(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

ที่นั่ง                                         อาสนะ(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

เรือนพัก                                   กุฏิ(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

ห้องอาบน้ำ                              ห้องสรงน้ำ(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

ห้องสุขา                                   ถาน,เวจกุฎี(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

อาหาร                                      ภัตตาหาร(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

คำแจ้งถวายปัจจัย                  ใบปวารณา(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

อาหารถวายพระด้วยสลาก     สลากภัต(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย        เสนาสนะ(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

เครื่องนุ่งห่ม                             ไตรจีวร(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

ยารักษาโรค                             คิลานเภสัช(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

รูป                                            ลักษณะนามสำหรับพระภิกษุ(พระสงฆ์ทั่วไป)

 

 

เครื่องใช้สอย๘อย่าง               อัฐบริขาร(พระสงฆ์ทั่วไป)