การเขียนย่อหน้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 07 กันยายน 2008 เวลา 11:34 น.
.........งานเขียนที่ดีนั้นนอกจากควรถูกต้องตามหลักการเขียนแล้ว จะต้องมีความปราณีตละเอียดลออ ตั้งแต่ส่วนประกอบของคำไปจนถึงกลวิธีการเรียงร้อยถ้อยคำเหล่านั้นให้เป็นเรื่องราวตามที่ตั้งใจเอาไว้ หากเปรียบงานเขียนเป็นต้นไม้ ย่อหน้าก็เปรียบเสมือนกิ่งไม้ที่แตกออกจากลำต้น แต่ก็จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับลำต้นเสมอ และต้นไม้ปราศจากกิ่งไม้ไม่ได้ฉันใด การเขียนก็ขาดย่อหน้าไม่ได้ฉันนั้น ผู้เขียนจึงขอยืนยันว่า การเขียนย่อหน้ามีความสำคัญต่องานเขียนทุกชิ้นงาน
.........ย่อหน้าคือ การเริ่มใจความสำคัญ ทุกย่อหน้าจะเริ่มจากเครื่องหมายมหัตถสัญญา หรือเครื่องหมายย่อหน้า (คือ การขึ้นต้นย่อหน้าบรรทัดแรกจะต้องเขียนเยื้องเข้ามาทางขวามือเล็กน้อย) งานเขียนจะต้องประกอบด้วยหลายๆย่อหน้ารวมกัน ดังนั้นย่อหน้าจึงควรมีความกระชับและไม่เยิ่นเย้อ
ส่วนประกอบของย่อหน้า
.........ย่อหน้ามีส่วนประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือ
  • ๑. ใจความสำคัญ
  • ๒. ส่วนขยาย
.........ในการเขียนย่อหน้า เราควรคิดเอาไว้ในใจแล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไร และขีดกรอบของเนื้อหาเอาไว้ ใจความสำคัญของย่อหน้า คือ แกนหลักของทั้งหมด ใจความสำคัญของย่อหน้าสามารถอยู่ได้หลายจุด ได้แก่ ตอนต้นย่อหน้า ตอนท้ายย่อหน้า ตอนกลางของย่อหน้า หรือใจความสำคัญคลุมทั้งย่อหน้า ก็เป็นได้
ตัวอย่าง ใจความสำคัญของย่อหน้า
.........จากวารสารของสมาคมทันตแพทย์สหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคม ๒๐๐๑ ยืนยันว่าก๊าซที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากมีโอกาสเกิดอันตรายต่อเยื่อหุ้มปอดเช่นกัน การขจัดแบคทีเรียในช่องปากนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพในช่องปาก ทำให้ลดกลิ่นแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพร่างกายส่วนอื่นด้วย


ที่มา นิตยสาร Health Today
(พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ พุ่มประกอบศรี)

...........ใจความสำคัญ ก๊าซที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากมีโอกาสเกิดอันตรายต่อเยื่อหุ้มปอด ( ใจความสำคัญอยู่กลางเรื่อง )

..........ส่วนขยาย คือ ส่วนที่มาชยายใจความสำคัญให้ชัดเจน โดย การยกตัวอย่าง อธิบาย เพื่อให้ได้เรื่องราวครบถ้วน สมบูรณ์


ย่อหน้าที่ดีมีลักษณะสำคัญ ๔ ประการ คือ
๑. ความสมบูรณ์ ในแต่ละย่อหน้าต้องเขียนให้มีจุดหมาย เนื้อหา สาระสำคัญ รายละเอียด ส่วนขยายชัดเจน ไม่ออกนอกเรื่อง ไม่ยกตัวอย่างมาก เกินความจำเป็น เมื่ออ่านจบแล้ว ต้องได้ความบริบูรณ์ เหมือนอ่านเรียงความสั้นเพียง ๑ เรื่อง เพราะย่อหน้าก็คือ ความเรียงอย่างย่อเรื่องหนึ่ง
๒. เอกภาพ หมายความว่า ข้อความแต่ละย่อหน้า จะต้องเขียนให้มีความคิด หรือใจความสำคัญเพียงประการเดียว ไม่เปลี่ยนความคิด หรือจุดมุ่งหมาย เป็นหลายอย่างใน ย่อหน้าเดียว
๓. สัมพันธภาพ คือ การเรียบเรียงข้อความในย่อหน้าให้เกี่ยวโยง ต่อเนื่องกัน เกิดความสัมพันธ์กัน เมื่ออ่านแล้วสละสลวยรื่นหู ทำให้แนวความคิด ติดต่อกัน ผู้อ่านสามารถติดตามได้ง่าย
๔. สารัตถภาพ คือ มีการเน้นย้ำใจความสำคัญ กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างได้เนื้อหาสาระ ได้ใจความที่ชัดเจนเพียงพอ การเน้นย้ำใจความสำคัญนั้น อาจทำได้โดยการวางตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ ไว้ตอนต้นย่อหน้า หรือท้ายย่อหน้า ทั้งนี้เพราะผู้อ่านมักจะให้ความสนใจกับ ประโยคเริ่มต้น และประโยคลงท้าย
ฉะนั้น ย่อหน้าที่ดีจึงควรมีทั้งความสมบูรณ์ เอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ซึ่งจะช่วยให้งานเขียนนั้นเป็นงานเขียน ที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจน และสมบูรณ์ขึ้น

...........สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี ไม่นั่งเทียนเขียนจนงานเขียนขาดความน่าเชื่อถือ ใช้ถ้อยคำให้กระชับ ไม่ซ้ำซ้อน เพราะการใช้คำที่ความหมายซ้ำซ้อน จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อได้ง่าย และเมื่อเขียนเสร็จจะต้องอ่านซ้ำเพื่อตัดคำที่เป็นคำฟุ่มเฟือย ซึ่งผู้เขียนสามารถปรับแก้คำที่พิมพ์ผิดหรือเขียนผิดไปในตัว อีกด้วย
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 08:06 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้327
mod_vvisit_counterเมื่อวาน450
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้327
mod_vvisit_counterเดือนนี้12459
mod_vvisit_counterทั้งหมด6126010