หลักการอ่าน ฤ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2009 เวลา 17:21 น.

     เสียง ฤ ในภาษาไทย อ่านได้เป็น ๓ เสียง
 คือ ริ รึ เรอ โดยมีหลักการสังเกตดังนี้

 

คำที่มี ฤ นำหน้ามักออกเสียงเป็น รึ
     ฤชุ    อ่านว่า  รึ - ชุ
     ฤทัย   อ่านว่า  รึ - ทัย
     ฤคเวท   อ่านว่า  รึ - คะ - เวด
     ฤกษณะ   อ่านว่า  รึก - สะ - นะ ( การเห็น )
     ฤดี   อ่านว่า  รึ - ดี
     ฤษภ   อ่านว่า  รึ - สบ
     ฤชา   อ่านว่า   รึ - ชา
     ฤษี    อ่านว่า  รึ - สี

ยกเว้นบางคำที่ ฤ นำหน้าแต่อ่านเป็น ริ เช่น
     ฤทธิ์    อ่านว่า  ริด
     ฤษยา  อ่านว่า  ริด - สะ - หยา
     ฤณ     อ่านว่า  ริน

คำที่ออกเสียงเป็น เรอ  มีเพียงคำเดียว คือ
     ฤกษ์   อ่านว่า  เริก

คำที่มี ฤ ตามหลัง  ค น พ ม ห แล้วอ่านเป็น รึ เช่น
     คฤโฑษ  อ่านว่า  ครึ - โทด
     คฤหัสถ์  อ่านว่า  ครึ - หัด
     คฤหาสน์ อ่านว่า คะ - รึ -หาด
     นฤบดี    อ่านว่า  นะ - รึ - บอ -ดี
     นฤนาท  อ่านว่า  นะ - รึ - นาด
     นฤคหิต  อ่านว่า  นะ - รึ -คะ -หิด
     พฤฒาจารย์ อ่านว่า  พรึด - ทา - จาน
     พฤฒิ    อ่านว่า  พรึด - ทิ
     หฤโหด  อ่านว่า  หะ - รึ -โหด
     หฤหรรษ์  อ่านว่า  หะ - รึ - หัน

ยกเว้นคำเหล่านี้อ่านเป็น ริ
     มฤจฉา   อ่านว่า  มะ - ริด - ฉา
     นฤตยศาลา อ่านว่า นรึด - ตะ - ยะ - ศา - ลา

คำที่มี ฤ ตามหลัง ก ต ท ป ศ ส แล้ว อ่านเป็น ริ
     กฤติกา  อ่านว่า กริด - ติ -กา
     ตฤน     อ่านว่า ตริน
     ตฤษณา  อ่านว่า  ตริ - สะ - นา
     ทฤษฎี    อ่านว่า  ทริด - สะ -ดี
     กฤตยา   อ่านว่า  กริด - ติ - ยา
     ปฤษฎางค์  อ่านว่า  ปริด - สะ - ดาง

ยกเว้นคำต่อไปนี้อ่าน รึ
     ทฤฆายุ  อ่านว่า  ทรึ - คา - ยุ
     ทฤฆชนม์  อ่านว่า  ทรึ - คะ - ชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 15:59 น.