พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:47 น. 

 

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี (อ่านว่า วิ-มน-นาก-นะ-พี-สี)

 

หรืออีกพระนามในหมู่ข้าราชบริพารว่า เสด็จเจ้าน้อย พระราชธิดาพระองค์เดียวใน

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติกับ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 

ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีฉลูเอกศก จ.ศ. ๑๒๕๑ ตรงกับวันที่ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒

 

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่เมื่อวันอังคาร เดือนขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๕๔

 

ตรงกับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๕ สิริพระชันษาปี

 

เสด็จเจ้าน้อย ทรงเป็นที่โปรดปรานฯ ใน พระราชบิดา ยิ่งนัก ด้วยทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อย

 

ที่ฉลองพระองค์ซิ่นแบบเจ้านายเมืองเหนือตลอดเวลา การสิ้นพระชนม์ของพระราชธิดาพระองค์เดียว

 

ในครานี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก ทรงมีรับสั่งกับ

 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวโทษพระองค์เอง ว่า "ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก

 

ที่ทรงมิได้ตั้งพระธิดาให้เป็น "เจ้าฟ้า" เป็นเหตุให้พระธิดาสิ้นพระชนม์" ส่วน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 

ผู้เป็นพระราชมารดา คงมิต้องบรรยายความรู้สึกว่าทรงเสียพระทัยเพียงใดออกมาได้

 

ทรงทำลายภาพพระฉายาทิสลักษณ์หมู่พระองค์ระหว่าง พระราชสวามี ตัวพระองค์เอง

 

 

 

ที่มา วิกิพีเดีย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:12 น.