หลวงปู่แหวน สุจิณโณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 15:03 น.

 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

 


       เมืองพร้าวเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เกือบร้อยกิโลเมตร นับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา

ที่เป็นปราการอันแข็งแรงรายล้อมเมืองโบราณแห่งนี้เอาไว้ น่าเสียดายที่น้อยคนนักจะรู้จักเมืองแห่งธรรมชาติเมืองนี้

 แต่หากบอกว่าเป็นเมืองที่ตั้งของวัดดอยแม่ปั๋งอันเป็นวัดที่หลวงปู่แหวน สุจิณโณได้จำพรรษาอยู่ก่อนมรณภาพนั้น

ชื่อว่าคงจะทำให้หลายๆคนรู้จักอำเภอพร้าวมากยิ่งขึ้น 

      หลวงปู่แหวน สุจิณโณเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของประเทศไทย มีคำร่ำลือถึงบุญญานุภาพของท่านมากมาย

 อาทิ เมื่อครั้งที่ท่านได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นได้มีนักบินที่ขับเครื่องบินผ่านมาที่อ.พร้าว ได้เห็นท่านในระดับความสูงเดียว

กับเครื่องบิน จึงนำไปโจษขานเล่าต่อกันไป

      หลวงปู่แหวนนั้น แต่เดิมมีนามว่า ญาณ กำเนิดเมื่อ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๐หรือวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน

 ในตระกลูของช่างตีเหล็ก บ้านนาโป่ง ตำบลหนองใน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยเป็นบุตรของนายใสกับนางแก้ว รามสิริ

 โดยมีน้องสาวร่วมบิดา - มารดาอีกหนึ่งคน  คือ นางเบ็ง ราชอักษร และได้บวชเณรเมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ตามคำขอร้องของมารดา

 และ ผู้เป็นยาย ซึ่งขอให้หลวงปู่บวชตลอดชีวิต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กชาย ''ญาณ'' เป็นสามเณร แหวนนับแต่นั้นมา

หลังจากบวชได้ ๒ ปีหลวงปู่ได้เข้าพำนัก และฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านสร้างถ่อ ต.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี ซึ่งมี

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นเจ้าอาวาส กระทั่งอุปสมบทจึงได้ออกธุดงค์แสวงหาสัจธรรมตามป่าเขาต่างๆ หลายแห่ง

 และเข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พระอาจารย์มั่น ได้กล่าวคำสอนแก่หลวงปู่ว่า

"ต่อไปนี้ให้ภาวนา ความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อน" อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระอาจารย์มั่น และถวายตน

เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นในเวลาต่อมา

      ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาธรรมกับ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์

      ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้เข้าพบ ท่านเจ้า คุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนจากมหานิกายเป็น ธรรมยุติ

และได้รับฉายาว่า ''สุจิณโณ''   จากนั้นได้ออกจาริกแสวงบุญต่อ ขณะที่ศึกษาธรรมกับพระอาจารย์มั่นฯ ที่ดงมะไฟ บ้านค้อ จังหวัดอุบลราชธานี

 มีศิษย์พระอาจารย์มั่น ที่มีอัธยาศัย ที่ตรงกัน ๒ ท่านคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย และ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

      ปีพ.ศ.๒๔๘๙ หลวงปู่แหวนจำพรรษาที่วัดป่าบ้านปง อ.แม่แตง ในพรรษานั้นท่านอาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบต้องผ่าตัด

โดยมีพระอาจารย์หนู สุจิตโต ซึ่งเดินทางมาจากดอยแม่ปั๋งพยายามอยู่ใกล้ๆ เมื่อครบ ๗ วัน ต้องกลับไปดอยแม่ปั๋ง เพราะอยู่ระหว่างพรรษา

จนกระทั่งเดือนเมษายนในปีต่อมา อาการอาพาธจึงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไหนไกลๆ ไม่ได้ นับแต่นั้นมาอาจารย์หนู

ได้พยายามอยู่ใกล้ๆ เพื่อดูแลหลวงปู่แหวน ต่อมาท่านอาจารย์หนูได้ดำริว่า ปัจจุบันหลวงปู่มีอายุมากแล้ว ไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่ด้วย

 เพื่อเป็นอุปัฏฐากถ้านิมนต์มาอยู่ที่ดอยแม่ปั๋งก็จะได้ถวายการดูแลได้โดยง่ายไม่ต้องไปๆ มาๆ อยู่อย่างนี้ แต่ก็ต้องเป็นเพียง

ความคิดของพระอาจารย์หนูเท่านั้น เพราะในเวลาดังกล่าว ดอยแม่ปั๋งยังไม่มีอะไรพร้อมแม้แต่กุฏิก็ยังไม่มี

      ปีพ.ศ.๒๕๐๕ ขณะที่หลวงปู่แหวนมีอายุ ๗๕ ปี คืนวันหนึ่งท่านอาจารย์หนูนั่งภาวนาอยู่เกิดเป็นเสียงหลวงปู่ดังขึ้นมาที่หูว่า

 จะมาอยู่ด้วยคนนะ หลังจากวันที่ได้ยินเสียงหลวงปู่แหวนอีกสามวัน พระอาจารย์หนูได้ถูกนิมนต์ไปที่วัดบ้านปงสถานที่ที่หลวงปู่อยู่

 และถือโอกาสนิมนต์หลวงปู่แหวนมาที่วัดดอยแม่ปั๋งด้วย

      หลวงปู่แหวนได้มรณภาพลงที่วัดดอยแม่ปั๋งแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ สิริอายุ ๙๘ ปี

ท่านอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์รวม ๗๗ พรรษา

 

 

 

รูปภาพ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

 

 

คำสอนของหลวงปู่แหวน

        ทุกคนได้สมบัติจากคุณพ่อคุณแม่  ขาสอง  แขนสอง  หัวหนึ่ง

จงรักษาไว้ให้ดีๆ  อย่าใช้ผิดๆ  เช่น ทำลายชีวิตสัตว์ ผู้อื่น แม้ตนเอง

ใช้ลักทรัพย์  ทำผิดประเพณีดีงามทางกาเม  พูดคิด ส่อเสียด อันเป็นเท็จ

ดื่มกินของมึนเมาเป็นเหตุประมาท  ตั้งมั่นรักษาหายใจมั่นไว้ในศีล

อย่าขอพระแล้วออกไม่พ้นวัดศีลตกหาย

        รักษาสมบัติพ่อแม่ไว้ดีๆ  อย่าเป็นชาวพุทธขาดศีล  พระพุทธเจ้า

ท่านสั่ง  ท่านสอน สร้างเหตุดี  ผลมีแก่เรา

 

ความรู้เรื่องการแปรสภาพอัฏฐิเป็นพระธาตุ

      ๑ . เป็นอัฏฐิธรรมดา

      ๒. แยกตัวกันกลายเป็นผลึก

      ๓. ใส กลายเป็นพระธาตุ มีสัณฐานกลมบ้าง  รีบ้าง

พระธาตุมี ๒ ประเภท

      ๑ . พระธาตุของพระพุทธเจ้า  เรียกว่า พระบรมสารีริกธาตุ

      ๒.  ของพระสาวกเรียกว่า  พระธาตุ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:42 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้188
mod_vvisit_counterเมื่อวาน359
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้3708
mod_vvisit_counterเดือนนี้11870
mod_vvisit_counterทั้งหมด6125421