รสแห่งวรรณคดี ๙ รส ในสันสกฤต พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 07:34 น.

๑. ศฤงคารรส  ( รติรส ) หมายถึงรสแห่งความรัก   (เสาวรจนี นารีปราโมทย์ )

๒. หาสยรส   หมายถึง  รสแห่งความขบขัน ( เสาวรจนี )

๓. กรุณารส  หมายถึง  รสแห่งความสงสาร  โศกเศร้า  (สัลลาปังคพิสัย )

๔. รุทธรส  หมายถึง  รสโกรธ ไม่พอใจ  ผิดใจ  (พิโรธวาทัง )

๕. วีรรส  หมายถึง  รสแห่งความกล้าหาญ  ( เสาวรจนี สัลลาปังคพิสัย )

๖. ภยานกรส หมายถึง  รสแห่งความกลัว  สะดุ้ง  ( สัลลาปังคพิสัย )

๗. วิภัจฉรส  หมายถึง  รสที่ก่อให้เกิดความเกลียด  ขยะแขยง  (  พิโรธวาทัง )

๘.อัพภูตรส  หมายถึง  รสแห่งความอัศจรรย์ใจ  ตื่นเต้น ( เสาวรจนี )

๙. ศานติรส  รสแห่งความสงบ  บริสุทธิ์  ( เสาวรจนี)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 23:44 น.