รสวรรณคดี พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 07:41 น.

    รสวรรณคดี

๑.เสาวรจนี คือ บทชมความงาม     

         ถึงโฉมองค์อัครลักษมี      พระสุรัสวดีเสน่หา   

 สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา              จะเอามาเปรียบไม่เทียบทัน

๒.นารีปราโมทย์ คือ รสแห่งรัก     

        ตัวพี่มิได้ลวนลาม             จะถือเอาความสิ่งนี้นี่ไม่ได้  

  สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ         พี่ไร้คู่จะพึ่งแต่ไมตรี

๓.พิโรธวาทัง คืิอ บทโกรธ    

       บัดนั้น                               นนทกน้ำใจแกล้วกล้า   

 กริ้วโกรธร้องประกาศตวาดมา    อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวัน

๔.สัลลาปังคพิสัย คือ รสแห่งความเศร้าโศก  

       พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช    ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี  

  กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้                  ทูลพลางโศกีรำพัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 23:49 น.