หน้าหลัก วรรณคดี บุคคลสำคัญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2008 เวลา 19:25 น.

       


          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์   ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันอังคาร  เดือน ๑๐ แรม  ๓  ค่ำ

ปีฉลู   จุลศักราช  ๑๒๑๕  ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๓๙๕   ทรงเป็นพระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

       ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุเพียง  ๑๖ พรรษา โดยมีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑  โดยมี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุญนาค )

เป็นผู้สำเร็จราชการ  และโปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา

ในวันที่ ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๑๖

       ด้านการศึกษา ทรงศึกษาวิชาอักษรศาสตร์โบราณราชประเพณี  ภาษาบาลี  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตร์  วิชากระบี่กระบอง  วิชาอัศวกรรม  วิชามวยปล้ำ  การยิงปืนไฟ ฯลฯ

 

พระราชกรณียกิจโดยสังเขป

       -  พ.ศ. ๒๔๑๓  เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาเป็นครั้งแรก

       -  พ.ศ. ๒๔๑๔ โปรดให้จัดตั้ง "โรงเรียนหลวง" เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระราชโอรส  และพระบรมวงศานุวงศ์

       -  พ.ศ. ๒๔๑๖  โปรดให้เลิกพิธีหมอบคลานเข้าเฝ้า

       -  พ.ศ. ๒๔๑๗  โปรดให้ใช้ อัฐกระดาษ แทน  เหรียญอัฐทองแดง

                           ทรงเลิกทาส  โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย

       - พ.ศ. ๒๔๑๘  เริ่มการติดต่อทางโทรเลข

      - พ.ศ. ๒๔๒๐   ทรงบริจาคเงินวันละ ๑ บาท เท่ากับพระชนมายุ เป็นเงิน ๘,๗๖๗ บาท

       และพระราชทานเงินจำนวนนี้ไถ่ถอนทาสไทยรวม ๔๔ คน

      - พ.ศ. ๒๔๒๓  เริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรก

      - พ.ศ. ๒๔๒๔  เริ่มมีโทรศัพท์ใช้เป็นครั้งแรก

      - พ.ศ. ๒๔๒๕  โปรดให้ตั้งกรมทดน้ำ ( กรมชลประทาน )

                       ตั้งโรงเรียนแผนที่

                       โปรดให้มีภารสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี

      - พ.ศ. ๒๔๒๗  โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎร ที่วัดมหรรณพาราม  นับเป็นโรงเรียนราษฎร์ครั้งแรก

     - พ.ศ. ๒๔๒๘ ให้มีประกาศโรงเรียน

     - พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งกรมศึกษาธิการ

     - พ.ศ. ๒๔๓๑โปรดให้บริษัทไฟฟ้าสยามทุนจำกัด  เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่าย

             สำรวจเส้นทางสร้างทางรถไฟ

             มีการใช้รถลางโดยการใช้กำลังม้าลาก

     - พ.ศ.๒๔๓๒ ตั้งมหาธาตุวิทยาลัย ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

     - พ.ศ. ๒๔๓๓ สร้างรถไฟสายแรก  (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา )

     - พ.ศ. ๒๔๓๖ กำเนิดสภาอุณาโลมแดง ( สภากาชาดไทย )

     - พ.ศ. ๒๔๓๙ เปิดรถไฟหลวงสายแรก  คือ  กรุงเทพ - อยุธยา

     - พ.ศ.๒๔๔๐ เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

                    กำเนิดโรงเรียนสอนวิชากฎหมาย

    - พ.ศ .๒๔๔๑ ทรงเปลี่ยนเงินตราจาก ชั่ง  บาง  อัฐ  เป็น  บาท  สตางค์ 

                     กำเนิดเหรียญสตางค์รุ่นแรก

    - พ.ศ.๒๔๔๒ สร้างวัดเบญจมบพิตร

    - พ.ศ. ๒๔๔๕ เริ่มให้มีการใช้ธนบัตรครั้งแรก

    - พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงแก้ไขระเบีบยการปกครองจาก เวียง  วัง  คลัง  นา

                     มาเป็นแบบกระทรวง

    - พ.ศ. ๒๔๔๗  เสด็จประพาสต้นครั้งแรก  เพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

    -  พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงโปรดฯให้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือ

    - พ.ศ. ๒๔๕๑ ทรงให้มีการจัดสุขาภิบาลตามหัวเมืองทั่วไป

    - พ.ศ. ๒๔๕๒  เริ่มสร้างการประปา

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด๊จสวรรคตเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ

จุลศักราช ๑๒๗๒  ตรงกับวันที่  ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓  ประชนมายุ  ๕๘ พรรษา

ทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติ ๔๓ ปี  มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๗๗ พระองค์

 

ที่มา  หนังสือบุคคลสำคัญของไทย  วิโรจน์  ไตรเพียร

  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2009 เวลา 06:29 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้171
mod_vvisit_counterเมื่อวาน582
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1112
mod_vvisit_counterเดือนนี้3436
mod_vvisit_counterทั้งหมด6130391