อาศิรวาทราชสดุดี โดย ครูสาคร กอนจร พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2009 เวลา 13:46 น.

                                     แปดสิบสองพรรษาอาศิรวาทราชสดุดี


 

                                 

             สรวมศรี พิสิฐสวัสดิ์ องค์ฉัตรแก้ว    ไทยเพริศแพร้ว   ดั่งพิรุณ ชโลมหล้า   

  ประทับ  กลางดวงใจไทยประชา                  ดุจบิดา  ราษฎร์สุขศานต์  ทุกวารวัน

งามพระราชจริยวัตรพิพัฒน์ผ่อง                      งามทศธรรมเลิศครรลองสุดเสกสรร

งามพระราชกรณียกิจ นิจนิรันดร์                      งามพระเกียรติอเนกอนันต์ก้องเกริกไกร

งามพระเมตตาฟ้าปกเกศ                               งามพระยศครองประเทศประเทืองสมัย

งามพระบุญญาบารมีปรีชาชัย                         งามพระทัยพิสุทธิ์พิศาลตราบนานมา

แปดสิบสอง วสาลุ   สุมงคล                          วันเฉลิมพระชนมพรรษา

อัญเชิญชัย พรไตรรัตน์วัฒนา                         ทูลพระขวัญกตัญญุตาทรงพระเจริญ

 

                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  

                                            นายสาคร  กอนจร

                                      ข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านแปลงสี่

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต      

                                                ร้อยกรอง


ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2009 เวลา 21:06 น.