สดุดีสุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 00:00 น.

 

 

 

                                   สดุดีสุนทรภู่ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์

 

 

           

                     

 

 

                                           รำลึกคุณสุนทรภู่ครูกวี

 

 

                             ดั่งมณีศรีอาลักษณ์เอกอักษร

 

 

                             โชติช่วงฉายพรายพรรณเพริศเลิศบทกลอน

 

 

                             คู่นาครรัตนโกสินทร์จินต์กวี

 

 

 

                                      สี่แผ่นดินสรรศิลป์เสกเอกภาษา

 

 

                             สืบคุณค่าสานคารมสมศักดิ์ศรี

 

 

                             จารึกรสบทวรรณกรรมล้ำวรรณคดี

 

 

                             เพื่อชีวีเพื่อสังคมอุดมการณ์

 

 

 

บทละคร  กลอนเสภา  ว่ากล่อมเห่

 

 

                             นิราศเร่รักร้างห่างสถาน

 

 

                             สุภาษิต  เฟื่องกระฉ่อน  กลอนนิทาน

 

                             ฝากแก่นสารจารแก่นสอนทุกกลอนกล

 

 

 

                                      ยี่สิบหกมิถุนายนดลบรรจบ

 

 

                             ประนมนบกรองคำนำนุสนธิ์

 

 

                             ร้อยมาลามาเป็นสร้อยร้อยกมล

 

 

                             ทั่วสากลบูชาคุณครูสุนทร

 

 

 

 

                                                 ครูสาคร กอนจร ประพันธ์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 10:52 น.