ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2012 เวลา 21:46 น.

  

                              

 

 

                                                              ราชินยาภิวาท

 

                                  

                                    ถวายชีพประณตเบื้อง             บาทบงสุ์

 

                        ขวัญรัฐขัตติยวงศ์                               จักรแก้ว

 

                        ถวายลักษณ์เทิดอรองค์                      สิริกิติ์  พระเอย

 

                        ไพสิฐไพเศษแผ้ว                                ผ่องเพี้ยงพระบารมี

 

 

                                    ศรีสวัสดิ์พิพัฒน์ถ้วน                ไผทไทย

 

                        เพียงเสด็จดับพิษภัย                           ทั่วหล้า

 

                        สายพระเนตรยาวไกล                          เห็นเหตุ  การณ์แฮ

 

                        แม่แผ่นดินแผ่นฟ้า                               ก่อเกื้อสิรีสถาน

 

 

                                    ราชทาน “ป่ารักน้ำ”                 มงคล 

 

                        ปลูกป่าพาสุขดล                                 ชื่นล้ำ

 

                        ศิลปาชีพชูชน                                      ชูชีพ  เจริญแล

 

                        ศิลป์ศาสตร์ราชกิจย้ำ                          ยิ่งด้วยพระกรุณา  

 

 

                                    ปวงประชาแซ่ซ้อง                   สดุดี  

 

                        สมเด็จพระราชินี                                  นาถเจ้า

 

                        แปดสิบวัสสาศรี                                  สวัสดิ์ชาติ 

 

                        สรวมพระไตรรัตน์เฝ้า                          เปิดฟ้าสาธุการ

 

 

                         

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายชมพร เพชรอนันต์กุล, นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

ร้อยกรองถวายในนาม ภาษาสยาม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2012 เวลา 21:51 น.