“ปิยมหาราชาภิวาท” พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 21:44 น.

 

“ปิยมหาราชาภิวาท”

      วันรุ่งเรืองเมืองสยามยามไร้ทาส
ราวฝนหยาดย้อมใจไทยทั้งผอง
ยุติธรรมคู่ถิ่นแผ่นดินทอง
พระเกียรติก้องคุ้มฟ้าคุ้มธาตรี

 


       กราบสมเด็จพระปิยมหาราช
ประชาชาติชื่นสุขทุกถิ่นที่
แม้เนิ่นนานผ่านวันผันเดือนปี
บทกวีคงกล่อมฟ้าสาธุการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ภาษาสยาม
(นายชมพร เพชรอนันต์กุล : ร้อยกรอง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 21:47 น.