ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวามหาราช พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2013 เวลา 08:06 น.

 

 

ปกเกศ คุ้มเกล้า ชาวสยาม

 

เทิดพระนาม ภูมิพล องค์กษัตริย์

 

ราษฎร์แซ่ซ้อง ก้องกมล มงคลรัตน์

 

พูนพิพัฒน์ ด้วยบุญ พระบารมี

 

 

ประณตน้อม พระทรงคุณ ไว้เหนือเกล้า

 

ทุกหมู่เหล่า ขอยกพ่อ เหนือเกศี

 

อานุภาพ พระไตรรัตน์ ทั่วธาตรี

 

พร้อมภักดี ดลถวาย ชัยมงคล

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ

 

"น้ำฟ้า"

 

ที่มา หนังสือ ๙บรรทัดถึงล้นเก้ารัชกาลที่๙