ประภัสสร เสวิกุล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 เวลา 00:00 น.

 

 

                                             

 

 

เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่กรุงเทพมหานคร


จบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น ๘ สถาบัน

 

พระปกเกล้าและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


สมรสกับชุติมา (วรฉัตร) เสวิกุล มีบุตรชายคน คือชาครีย์นรทิพย์และวรุตม์ชัยประสบการณ์-อาชีพ


พ.ศ. ๒๕๑๒เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนเมษายน


พ. ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ออกประจำการครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ สถาน


เอกอัครราชทูตไทยนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


พ. ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๔ ผู้ช่วยเลขานุการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ สาธารณรัฐเยอรมนี


พ. ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๓เลขานุการตรี และเลื่อนเป็นเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการาสาธารณรัฐตุรกี


พ. ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์


พ. ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซานตีอาโก สาธารณรัฐชิลี
 


ด้านวรรณกรรม

 
พ. ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


พ. ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๑


พ. ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสมัยที่ ๒
 


เกียรติประวัติด้านวรรณกรรม


พ. ศ. ๒๕๑๐รางวัลชนะเลิศบทกลอนส่งเสริมสินค้าไทยของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์


พ. ศ. ๒๕๒๐ อีกวันหนึ่งของตรันเรื่องสั้นดีเด่น รางวัลอนุสรณ์ ว.ณ ประมวญมารค


พ. ศ. ๒๕๒๑อีกวันหนึ่งของตรัน เรื่องสั้นดีเด่นสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย


พ.ศ. ๒๕๒๖ อำนาจ รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยายคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ


พ. ศ. ๒๕๓๐ เด็กชายมะลิวัลย์ รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชนคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ


พ. ศ. ๒๕๓๒ ชี้ค รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือนวนิยายคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและรางวัล

ชมเชยวรรณกรรมบัวหลวง


พ. ศ. ๒๕๓๓ ครีบหัก รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น และลอดลายมังกร รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยายคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
พ. ศ. ๒๕๓๔ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยายคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ และ ชี้ครางวัลชมเชยจากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ (ป.ป.ป. )


พ. ศ. ๒๕๓๗ หิมาลายันรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยายคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ


พ. ศ. ๒๕๔๑ สำเภาทอง รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยายคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ


พ. ศ. ๒๕๔๗ พระจันทร์ทะเลทราย รางวัลชมเชยกลุ่มหนังสือนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ. ๒๕๔๙ หัวกะโหลก ๒ใบ รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องสั้นสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย


พ. ศ. ๒๕๕๐ ผีเสื้อกับหิ่งห้อยรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยาย และ จดหมายจากชายชราตาบอด รางวัลชมเชยกลุ่ม

หนังสือรวมเรื่องสั้น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน ๕๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและ

 

การอ่าน ได้แก่ อำนาจ, เวลาในขวดแก้ว, เด็กชายมะลิวัลย์, ลอดลายมังกร, หิมาลายัน และ สำเภาทอง

ปัจจุบันนักเขียนอิสระ คอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและกรรมการตัดสินรางวัลด้านวรรณกรรมขององค์กรและสถาบันต่างๆ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 เวลา 07:16 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวาน147
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1175
mod_vvisit_counterเดือนนี้2082
mod_vvisit_counterทั้งหมด6424448