บทสัมภาษณ์ นฏกร จากโนเวลเธียร์เตอร์ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 00:00 น.

 

 

 

 

ที่มา    http://www.noveltheater.com/