หน้าหลัก วรรณคดี สมัยรัตนโกสินทร์ พระราชพิธีสิบสองเดือน
พระราชพิธีสิบสองเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 20:22 น.

ที่มา                   พระราชพิธีสิบสองเดือนนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                        ซึ่งพระองค์ทรงเขียนแล้วตีพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณ  โดยตีพิมพ์ออกเป็นตอนๆ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๑

                        และได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น " ยอดแห่งความเรียงอธิบาย "

                        สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงเขียนคำอธิบายไว้ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒

                        ในงานพระศพพระเจ้าพี่นางเธอ  พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ  เมื่อพ.ศ.๒๔๖๓ ว่า

                         "  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ "

ผู้แต่ง                พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕

ความมุ่งหมาย     เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆในรอบ ๑๒ เดือน

ลักษณะการแต่ง  แต่งเป็นความเรียงเชิงอธิบาย

เนื้อหาสาระ

          อธิบายมูลเหตุพระราชพิธีสำหรับพระนคร  พระราชพิธีสิบสองเดือน  ในกฎมณเทียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา

และที่ทำในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พระราชปรารภในการพระราชนิพนธ์  ทรงชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชพิธี

และที่เลิกไปบ้าง  จากนั้นก็ทรงอธิบายพระราชพิธีต่างๆ ตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือน ๑๐ ( ขาดเดือน ๑๑ เดือนเดียว )

ตัวอย่าง

         ...ก็แหละพระราชพิธีที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณเทียรบาลซึ่งได้ตั้งขึ้นแต่แรกสร้างกรุงทวาราวดี

ศรีอยุธยาโบราณ  แสดงพระราชพิธี ๑๒ เดือนไว้  ว่าการซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนคร

ทุกปีมิได้ขาดนั้น คือ

          เดือนห้า           การพระราชพิธีเผด็จศึก  ลดแจกรออกสนาม

         เดือนหก           พิธีไพศาขย์  จรดพระนังคัล

         เดือนเจ็ด          ทูลน้ำล้างพระบาท

         เดือนแปด          เข้าพรรษา

         เดือนเก้า           ตุลาการ

         ดือนสิบ            ภัทรบทพิธีสารท

        เดือนสิบเอ็ด       อาศยุชยแข่งเรือ

        เดือนสิบสอง       พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม

        เดือนอ้าย          ไล่เรือ    เถลิงพิธีตรียัมพวาย

        เดือนยี่             การพิธีบุษยาภิเษก  เฉวียนพระโคกินเลี้ยง

        เดือนสาม         การพิธีธานยเทาะห์

       เดือนสี่             การพิธีสัมพัจฉรฉินท์

ที่มา   วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ยุครุ่งเรืองสูงสุด . อุทัย  ไชยานนท์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 23:04 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน378
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้3663
mod_vvisit_counterเดือนนี้10339
mod_vvisit_counterทั้งหมด6108863