รามเกียรติ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรี พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 14:49 น.
                                                                 รามเกียรติ์ฉบับพระเจ้ากรุงธนบุรี

ผู้แต่ง                 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ลักษณะการแต่ง
กลอนบทละคร

             รามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นมีระยะเวลาในการแต่งเพียง ๒ เดือนเท่านั้น

จึงมีเพียง ๔ ตอน

             - ตอนพระมงกุฎ

             - ตอนหนุมานเกี้ยวนางวารินทร์

             - ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ

             - ตอนทศกัณฑ์ตั้งพิธีทรายกรด


 

ที่มา : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา ของเสนีย์ วิลาวรรณ