อิเหนาคำฉันท์ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 14:51 น.

                                                                                         อิเหนาคำฉันท

ผู้แต่ง
                 หลวงสรวิชิต

ลักษณะการแต่ง
แต่งเป็นฉันท์ปนกาพย์

             เนื้อเรื่อง กล่าวถึงตอนอิเหนาเผาเมืองดาหาแย่งเอานางบุษบาไป ไม่ยอมให้อภิเษกกับจรกา อิเหนา

พานางไปไว้ที่ถ้ำทอง จรกาติดตามไปสังเกตว่าอินเหนาเป็นผู้ลักนางไปหรือไม่ อิเหนาทำเป็นพิโรธผู้ลักนาง

แต่พอระลึกขึ้นได้ถึงความฝันของตน ว่านกอินทรีจิกตาก็นึกเศร้าใจ ร้องไห้ไปกับจรกา

 

 

ที่มา : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา ของเสนีย์ วิลาวรรณ