หน้าหลัก ข่าวประกวดการเขียน ข่าวประกวดการเขียน ประกวดคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนเนื่องในวันครู ๒๕๕๘
ประกวดคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนเนื่องในวันครู ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 เวลา 15:16 น.

 

 

 
คุรุสภาเชิญผู้สนใจร่วมเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558
 
ดร. อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า  ในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558  ขอเชิญผู้ที่สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  จัดส่งคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนความประทับใจเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล ดังนี้
 
 
          การจัดประกวดคำขวัญวันครู โดยเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 18 - 20  เป็นคำคล้องจองจำนวนไม่เกิน 16 พยางค์ ให้มีคำว่า “ครู” ปรากฏอยู่ด้วย และให้สื่อความหมายที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด และนำสู่การปฏิบัติได้ สามารถส่งได้คนละ 1 คำขวัญ  รางวัลมี 13 รางวัล  รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงิน    รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
 
          • การจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู แบ่งประเภทบทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
 

               1) ประชาชน นักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมระดับ ปวส. ให้ส่งบทร้อยกรอง “วสันตดิลกฉันท์ 14” จำนวน  6 บท ในหัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ  มี 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 
               2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมระดับ ปวช. ให้ส่งบทร้อยกรอง “กลอนสุภาพ” จำนวน 6 บท   ในหัวข้อ “พระแม่แห่งแผ่นดิน ครูแห่งศิลป์ศาสตร์” รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
               3) นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ให้ส่งบทร้อยกรอง “กาพย์ยานี 11” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
          การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเขียนร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูที่มิใช่เรียงความ หรือบทความ ระบุชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือบรรจง ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4  โดยต้องเป็นข้อเขียนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน สามารถส่งได้คนละ 1 เรื่อง  รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
          ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557     ณ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงกลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นสำคัญ และจะประกาศผลรางวัลในเดือนธันวาคม 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0 2281 4843 และ 0 2282 3153  หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
 

กระทู้ล่าสุด

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้227
mod_vvisit_counterเมื่อวาน607
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้5442
mod_vvisit_counterเดือนนี้11089
mod_vvisit_counterทั้งหมด5635855