ประกวดความเรียง "รวมพลัง จงรักภักดี สามัคคีปกป้อง สถาบันของชาติไทย" พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:46 น.

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินปีที่ 5

 

 
ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 หัวข้อ "รวมพลัง จงรักภักดี สามัคคีปกป้อง สถาบันของชาติไทย"
 

กองทัพบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินปีที่ 5

 

หัวข้อ "รวมพลัง จงรักภักดี สามัคคีปกป้อง สถาบันของชาติไทย"

 

ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทการประกวด


1. ปลุกนักวาด : ร่วมส่งภาพวาดที่สื่อถึงความรักชาติ เพื่อรวมพลังสามัคคี ปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของชาวไทยทุกคน


2. ปลุกนักเขียน : เชิญชวนนักเขียนมือทอง เขียนเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างความสามัคคี ความจงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติไทย


3. ปลุกนักคิด : ทั้งนอกกรอบและในกรอบ มาร่วมกันคิดร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อปกป้องสถาบันของชาว

 

กำหนดระยะเวลา


ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559

 

ติดต่อสอบถาม


www.facebook.com/Thailandwakeup-189274724541413

-

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:52 น.