อุปสมบท ณ วัดอุโมงค์ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:00 น.

 

 

อุปสมบท พงษ์ศักดิ์ ทะกลกิจ
 
 ณ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


 


 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:16 น.