ย้อนรอยนวนิยาย "บุพนิวาส" พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 00:00 น.



 

ภาพนี้เป็นจุดชมวิวบนดอยสุเทพนะคะ



วัดพระธาตุดอยสุเทพงามเฉิดฉาย



วัดช้างค้ำ แห่งเวียงกุมกาม



โบราณสถานในวัดช้างค้ำ



ศาลพญามังราย



น้ำปิงในอดีต



วัดควรค่าม้า (สังเกตว่าจะมีรูปปั้นม้าอยู่หน้าประตูวัดนะคะ)





วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดแห่งนี้เคยประดิษฐานเสาอิลทขีลมาแต่สมัยพญามังราย ก่อนจะถูกย้ายไปยังวัดเจดีย์หลวงในภายหลัง นับเป็นสถานที่แห่งความทรงจำแห่งหนึ่งเลยทีเดียว




พระวิหารหลวงพ่ออุ่นเมือง

วิหารนี้ก่อนเคยยิ่งใหญ่งดงาม หว่าปัจจุบันกินอาณาเขตเพียงครึ่งเดียว เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นถนนที่ผ่ากลางวัดไปเสียแล้ว




หลวงพ่ออุ่นเมือง คือองค์ใหญ่ด้านหลังสุดค่ะ




พระธาตุ ๒ องค์เคียงคู่ ถูกถนนตัดผ่ากลาง



พระธาตุด้านหลังพระวิหาร





บุพนิวาส นวนิยายภาคต่อ จาก สัตยาภพ (มีตัวละครเชื่อมโยงกันบ้าง แต่เนื้อหามิได้ต่อเนื่องกันค่ะ)



 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2012 เวลา 18:07 น.