หน้าหลัก ภาษาสยาม ผลงานส่วนตัว เรียงความเรื่อง..แม่ของแผ่นดิน
เรียงความเรื่อง..แม่ของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2008 เวลา 23:14 น.
                                                            เรียงความเรื่อง...แม่ของแผ่นดิน
                              รางวัลชมเชยเรียงความ เทิดพระเกียรติ ๗๖ พรรษา " แม่ของแผ่นดิน "  
                                                             มูลนิธิไทยคม  ปีพ.ศ. ๒๕๕๑
 
            ชาติไทยเป็นชาติแห่งความร่มเย็นเป็นสุข  เนื่องจากมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบุญญาธิการ
มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ประเสริฐ  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
คู่บารมีศรีแผ่นดินผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ 
 เพื่ออำนวยคุณประโยชน์แก่ชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างทั่วถึง

 

           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ว่า 
 " ทุกข์สุขของทวยราษฎร์  คือทุกข์สุขของพระองค์เอง " จึงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกถิ่นฐาน
ที่ประชาชนได้รับทุกข์เข็ญโดยมิได้ทรงคำนึงถึงภยันตราย  จนสามารถกล่าวได้ว่า
  " ไม่มีที่แห่งหนใดบนผืนแผ่นดินนี้ที่พระองค์มิได้เสด็จไปพระราชทานพระเมตตา "
ด้วยเหตุนี้ราษฎรจึงเทิดทูนพระองค์ว่าทรงเป็น " แม่ของแผ่นดิน " ผู้ทรงเป็นรัตนนารีที่มี
พระราชจริยวัตรงามเลิศ

 

         ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล  แม่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษา  ทรงเชื่อว่า
 " การศึกษา คือ ประทีปส่องนำทางชีวิต "จึงทรงอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาแก่เด็กทุกคน
  ไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนช้า  เด็กปัญญาอ่อน  เด็กพิการซ้ำซ้อน  หรือเด็กด้อยโอกาส
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษา  และทรงพระอุตสาหะ
สอนหนังสือแก่เด็กในถิ่นกันดารอย่างไม่ถือพระองค์แม่จึงเปรียบเสมือนสายฝนนำพา
ความชุ่มชื่นแก่หมู่ชนผู้ยากไร้

 

         ตลอดพระชนม์ชีพของแม่นั้นทุกพระราชกรณียกิจทรงอุทิศเพื่อแผ่นดินไทย
 การที่พระองค์ได้ทรงใกล้ชิดกับราษฎรอย่างไม่มีช่องว่าง  จึงทรงมีโอกาสศึกษาปัญหาด้วยพระองค์เอง 
 ทำให้ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง  และพระราชทานพระราชดำริกว่าสี่ร้อยโครงการ  อันเป็นแนวทางประเสริฐ
ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 

        ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง  ทรงริเริ่มโครงการศิลปาชีพ
อันลือเลื่องไปทั่วโลก  ทรงเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนเกิดโครงการป่ารักน้ำ  และอีกหลายโครงการ 
 " เพื่อให้ป่าอยู่กับคนได้  คนอยู่กับป่าได้  โดยไม่มีการทำลายทรงให้ความสำคัญต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  ทำให้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้านสังคมสงเคราะห์  ทรงมีแนวพระราชดำริ
สาธารณสุขมูลฐาน  และโครงการหมอหมู่บ้าน  ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับความสามัคคีและมนุษยธรรมทรงห่วงใยทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย  แม้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ทรงพระเมตตาอย่างเสมอภาค   ทรงจรรโลงค่านิยมและคุณธรรมที่ดีงามของไทย
  ทรงเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา  และทรงเคารพในศาสนาอื่น  ทรงมีพระเมตตา  และทรงอดทนอดกลั้น
ต่ออุปสรรคทั้งปวงสมกับเป็นขัตติยนารี  จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาอารยประเทศ  ทำให้ทรงได้รับประกาศ
เกียรติคุณมากมาย  และทรงได้รับคำสดุดีถวายพระเกียรติจากนานาประเทศถึงพระบุคลิกภาพ 
และพระจริยวัตรที่งดงามยิ่งกว่าพระบรมราชินีอื่นใดในโลก

 

        นับเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่แม่ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย  จนบางครั้งถึงกับทรงพระประชวร
แต่ก็มิได้ทรงย่อท้อ  ทรงเห็นว่าทุกวินาทีมีค่าต่อราษฎร  จึงทรงใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุด  สิ่งเหล่านี้แสดงถึง
น้ำพระราชหฤทัยโดยแท้สมควรที่ชาวไทยทุกคนจะดำเนินรอยตามพระยุคลบาทด้วยความรักชาติและสามัคคี 
 ถวายแด่  แม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยากที่พระบรมราชินีพระองค์ใดในโลก
จะเสมอเหมือน

 

         หัตถ์แม่คลุมคุ้มเกล้าเหล่าประชา         สองพระบาทยาตราทั่วทุกถิ่น
ประเสริฐแท้ "พระแม่ของแผ่นดิน"            ทรงอุทิศแล้วสิ้นเพื่อปวงชน

 

ที่มา  หนังสือรวมกลอนสุภาพและเรียงความ เทิดพระเกียรติพรรษา " แม่ของแผ่นดิน
           มูลนิธิไทยคม ๒๕๕๑  
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 06:23 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้640
mod_vvisit_counterเมื่อวาน582
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1581
mod_vvisit_counterเดือนนี้3905
mod_vvisit_counterทั้งหมด6130860