หน้าหลัก ภาษาสยาม ผลงานส่วนตัว พระคุณแม่..พระคุณแผ่นดิน ผลงานนักเรียน ชนะเลิศระดับม.ปลาย
พระคุณแม่..พระคุณแผ่นดิน ผลงานนักเรียน ชนะเลิศระดับม.ปลาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 06:08 น.

พระคุณแม่..พระคุณแผ่นดิน

 

ผลงาน ชนะเลิศ เรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี ๒๕๕๗”

 

            แผ่นดินไทยคือบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยสมาชิกในครอบครัวนับหลายล้านคนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและร่มเย็น ด้วยสายใยแห่งความรักที่ถักทอจากอ้อมอกของแม่ ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างเท่าเทียมกัน แม่ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึง คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถผู้ถูกขนานนามว่าแม่ของแผ่นดิน เนื่องจากทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อแผ่นดินและเพื่อลูกๆของพระองค์ด้วยความรัก ความห่วงใย โดยไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน

 

            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นรัตนนารีผู้มีพระปรีชาสามารถและมีพระจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับชีวิตให้พสกนิกรชาวไทย พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วแผ่นดินไทยเพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากชาวบ้าน ทำให้เกิดโครงการในพระราชดำริกว่า ๔๐๐ โครงการเพื่อบำบัดทุกข์ให้ลูกๆของพระองค์ได้ลืมตาอ้าปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยพระราชปณิธานที่ว่า “สุขทุกข์ของทวยราษฎร์ คือสุขทุกข์ของพระองค์เอง”

 

            พระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านการศึกษา ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเล็งเห็นว่า การศึกษาคือรากฐานของการดำเนินชีวิต หากจะเปรียบเทียบคงเปรียบได้ดังแสงสว่างนำทางชีวิตก็ว่าได้ ด้วยความเมตตาอันเป็นล้นพ้น พระองค์ทรงมอบการศึกษาให้กับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้แต่เด็กเรียนช้า เด็กพิการหรือเด็กปัญญาอ่อน พระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน และมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่งคุณครูไปสอนตามถิ่นทุรกันดาร รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหวังจะให้เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองหลวงและเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในภายภาคหน้า

 

            โครงการศิลปาชีพเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนไม่ว่างงาน ซึ่งโครงการนี้ได้เชื่อมโยงกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้แนวคิดที่ว่า หากทุกคนในชุมชนมีอาชีพ สามารถสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวก็จะไม่รุกล้ำป่า เมื่อเป็นเช่นนั้นป่าก็จะคงยังอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 

            สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่ทรงละเลย ทรงจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าอันเป็นต้นกำเนิดของน้ำ และสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์ควบคู่ไปกับโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังพระราชดำรัสความว่า “หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ พระองค์จะเป็นป่า ป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำ หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ พระองค์จะสร้างป่า”

 

            ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ได้ไปรอรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดกลางเกร็ด ฝั่งตรงข้ามเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและชาวบ้านละแวกนั้นที่มารอรับเสด็จกันอย่างแน่นขนัด ฝนที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้ทุกคนเปียกชุ่มไปทั้งตัว แต่มิได้ส่งผลให้ทุกคนถอดใจกลับบ้านไปแม้แต่น้อย ทุกคนยังคงเฝ้ารอการเสด็จมาของพระองค์อย่างใจจดใจจ่อ เมื่อขบวนเสด็จมาถึงฝนก็หยุดตกโดยฉับพลัน ข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ เวลานั้นเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วลำน้ำเจ้าพระยา พระองค์ทอดพระเนตรประชาชนที่มารับเสด็จด้วยสายพระเนตรที่อบอุ่นเหลือเกิน แล้วจึงทรงโบกพระหัตถ์ด้วยความห่วงใยต่อประชาชน ทุกคนจึงรู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้น นี่คงเป็นความทรงจำอันล้ำค่าที่สุดซึ่งข้าพเจ้าจะไม่ลืมเลือน

 

            หากจะถามว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงถวายความรักแด่พระองค์ท่าน คำตอบที่ได้คงเทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่ถูกกลั่นกรองและตกผลึกอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคนไทยทั้งแผ่นดิน ความศรัทธาและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ประทับอยู่ในจิตใจประชาชนชาวไทยมานานแสนนาน

 

            หลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความตรากตรำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยปรารถนาให้หยาดพระเสโทของพระองค์จะกลายเป็นสายฝนที่อาบชโลมให้พสกนิกรทั่วแผ่นดินได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข คนไทยโชคดีที่มีแม่ของแผ่นดินซึ่งมีความรักความเมตตาอันแผ่ไพศาล

 

            ข้าพเจ้าเป็นเพียงจุดเล็กๆจากคนไทยหลายสิบล้านคน ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ ในฐานะนักเรียน ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และแผ่นดินไทย ในอนาคตข้าพเจ้าจะเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดิน เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและแผ่นดินไทยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 

นางสาวชมพูนุช ซื่อดี นักเรียนชั้น ม.๖/๑ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ฝึกสอน ครูน้ำฝน ทะกลกิจ

 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้152
mod_vvisit_counterเมื่อวาน149
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้863
mod_vvisit_counterเดือนนี้1891
mod_vvisit_counterทั้งหมด6424257