หน้าหลัก พุทธศาสนา คำนมัสการพระเจ้า 28 พระองค์
คำนมัสการพระเจ้า 28 พระองค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2009 เวลา 16:40 น.
พระพุทธเจ้า 28 พระองค์

1.พระตัณหังกรพุทธเจ้า (ผู้กล้าหาญ)

2.พระเมธังกรพุทธเจ้า (ผู้มียศใหญ่)

3.พระสรณังกรพุทธเจ้า (ผู้เกื้อกูลแก่ชาวโลก)

4.พระทีปังกรพุทธเจ้า (ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง)

5.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า (ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน)

6.พระสุมังคลพุทธเจ้า (ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ)

7.พระสุมนพุทธเจ้า (ผู้เป็นวีรบุรุษมีพระหฤทัยงาม)

8.พระเรวตพุทธเจ้า (ผู้เพิ่มพูนความยินดี)

9.พระโสภิตพุทธเจ้า (ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ)

10.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า (ผู้สูงสุดในหมู่ชน)

11.พระปทุมพุทธเจ้า (ผู้ทำให้โลกสว่าง)

12.พระนารทพุทธเจ้า (ผู้เป็นสารภีประเสริฐ)

13.พระปทุมุตตระพุทธเจ้า (ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์)

14.พระสุเมธพุทธเจ้า (ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้)

15.พระสุชาตพุทธเจ้า (ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง)

16.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน)

17.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า (ผู้มีพระกรุณา)

18.พระธัมทัสสีพุทธเจ้า (ผู้บรรเทาความมืด)

19.พระสิทธัตถพุทธเจ้า (ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก)

20.พระติสสพุทธเจ้า (ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย)

21.พระปุสสพุทธเจ้า (ผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ)

22.พระวิปัสสีพุทธเจ้า (ผู้หาที่เปรียบมิได้)

23.พระสิขีพุทธเจ้า (ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์)

24.พระเวสสภูพุทธเจ้า (ผู้ประทานความสุข)

25.พระกกุสันโธพุทธเจ้า (ผู้นำสัตว์ออกจากกันดารตัวกิเลส)

26.พระโกนาคมนพุทธเจ้า (ผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส)

27.พระกัสสปพุทธเจ้า (ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ)

28.พระโคตมพุทธเจ้า (ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช)
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้236
mod_vvisit_counterเมื่อวาน618
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2125
mod_vvisit_counterเดือนนี้854
mod_vvisit_counterทั้งหมด6127809