คาถาพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 10:41 น.

 

   ปู่ตาก  ตะกุอิตัล  ตากสิน  ราชะโย  อิตัง

              ( สวดสามจบ )