คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 10:52 น.

      

          อิวะ  อะวะ  สุสะตะ  วิวะสะวาหะ

( ระลึกถึงครูบาศรีวิชัย  และพระครูบาชุ่ม  พุทธโก  วัดไชยมงคล )