พระคาถายันทุน พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2009 เวลา 23:29 น.

        พระคาถายันทุนบทนี้ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่างๆ เช่นเกิดนิมิตฝันไม่ดี  เกิดอาเภทสังหรณ์ใจ 

ให้สวดพระคาถานี้จะกลับเป็นความดีขึ้น  แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆเกิดขึ้น ให้ทำน้ำมนต์อาบเสีย

ด้วยพระคาถาบทนี้  จะบำบัดอันตรายให้หายสิ้นได้

       ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โยจามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง  พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

       ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โยจามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง  ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

        ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โยจามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง  สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ