น้ำฟ้า..ปัณณ์รัก..นวนิยายไทย..นวนิยายเสียง..ข่าวสารการเขียน

เสวนาภาษาไทย

Re: น้ำฟ้า..ปัณณ์รัก..นวนิยายไทย..นวนิยายเสียง..ข่าวสารการเข

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » ศุกร์ 03 ก.ย. 2021 12:36 pm

นิยายเสียง เรื่องสั้น สัญญาใจ
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1140
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: น้ำฟ้า..ปัณณ์รัก..นวนิยายไทย..นวนิยายเสียง..ข่าวสารการเข

โพสต์โดย admin » อาทิตย์ 02 ต.ค. 2022 10:48 am

ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้

(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตความเป็นครู

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ท าให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ และการดำเนินชีวิต

- (๓) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา อบรม ฝึกฝน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง เต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า

(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู

(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน

๓.๓ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา

๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดและความ
ยากลำบาก

(๒) ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้จริง

(๓) มีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

(๔) มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ และนำไปขยายผลอย่างกว้างขวาง ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู และนำไปปฏิบัติได้จริง
ภาษาสยาม "งดงามความเป็นไทย"
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 309
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:28 pm

ย้อนกลับ

ย้อนกลับไปยัง สนทนากับคนภาษาไทย

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron