หน้า 17 จากทั้งหมด 35

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 27 ส.ค. 2016 11:45 am
โดย ภาษาสยาม
20160820_165609_resize.jpg
20160820_165609_resize.jpg (205.69 KiB) เปิดดู 57920 ครั้ง


นางสาวภาสินี โพธิ์เจริญ
นางสาวชนมน บุญรอด
นายกิตติพันธุ์ บุบผานนท์

ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และร่วมร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งบทร้อยกรอง ในการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๖ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวภาสินี โพธิ์เจริญ
นางสาวชนมน บุญรอด
นายกิตติพันธุ์ บุบผานนท์

ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และร่วมร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งบทร้อยกรอง ในการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๖ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

20160820_172533-2_resize.jpg
20160820_172533-2_resize.jpg (181.15 KiB) เปิดดู 57920 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 18 ก.ย. 2016 8:56 am
โดย บ้านเพียงพอ
ชมรมนักล่าผู้น่ารัก ในงานประเมินลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

30848_resize.jpg
30848_resize.jpg (90.42 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง

ครูน้ำฝน ทะกลกิจ ครูบูรณา แก่นจำรูญ

20160902_081345_resize.jpg
20160902_081345_resize.jpg (190.49 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 18 ก.ย. 2016 9:07 am
โดย บ้านเพียงพอ
ผลงานจากการประกวดแข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษา #โครงการร้อยฝันวรรณศิลป์ #ชมรมนักล่า(รางวัล)ผู้น่ารัก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

20160908_073524-1_resize.jpg
20160908_073524-1_resize.jpg (158.91 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง


๑. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๕๙ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

๒. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ประกอบด้วย นางสาวภาสินี โพธิ์เจริญ นางสาวธนพร ฉันท์ทอง นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ เข้าร่วมประชันกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

๓.งานรักษ์ภาษาไทย ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิตติพันธ์ บุบผานนท์ ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ และได้รับคัดเลือกในระดับประเทศให้ไปประกวดแต่งคำประพันธ์ที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔. นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์' รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขียนความเรียง 'รวมพลังจงรักภักดีสามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย' ในงาน ปลูกสำนึกรู้คุณแผ่นดิน จัดโดยกองทัพบก ณ เซ็นทรัลเวิร์ล ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕.การประกวดแต่งกลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดยเทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ได้แก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ ด.ญ.จิราวรรณ ชันสมิต ด.ญ.ชนิกา ทรัพย์พจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๖. ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ได้แก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ ด.ญ.จิราวรรณ ชันสมิต ด.ญ.ชนิกา ทรัพย์พจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษามหาราชินี จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๗. วันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งานรักษ์ภาษาไทย ๒๕๕๙ ณ โรงแรมท็อปแลนด์
จังหวัดพิษณุโลก นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับประเทศ

๘. ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันภาษาไทยใต้ร่มพระบารมี
จัดโดย กรุงเทพมหานคร และสโมสรยุวกวี วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล ดังนี้

- ครูวสันต์ ศักดาศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กลอนกระดาษ

- ทีมนักกลอน ม.ต้น ประกอบด้วย นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์
เด็กหญิงชนิกา ทรัพย์พจน์ เด็กหญิงจิราวรรณ ชัยสมิต
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประชันกลอนสด

- ทีมนักกลอน ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สนุกกับภาษาไทย

๙. นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดบทร้อยกรองเทิดพระคุณแม่ รับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๐. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานวันยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "ยุวกวีครั้งที่๓๙" ทีม ม.ปลาย ประกอบด้วย

นางสาวภาสินี โพธิ์เจริญ
นางสาวณัฐชนก บุญนิยม
นางสาวชนมน บุญรอด
นางสาวสุลิตา ปราบปัญจา
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสนุกกับภาษาไทย

๑๑. นางสาวภาสินี โพธิ์เจริญ
นางสาวชนมน บุญรอด
นายกิตติพันธุ์ บุบผานนท์
ทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และร่วมร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งบทร้อยกรอง ในการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๖ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 18 ก.ย. 2016 9:14 am
โดย บ้านเพียงพอ
14316986_817965001639392_3232527637349820722_n_resize.jpg
14316986_817965001639392_3232527637349820722_n_resize.jpg (54.63 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง


S__33275959_resize.jpg
S__33275959_resize.jpg (108.76 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 18 ก.ย. 2016 9:20 am
โดย บ้านเพียงพอ
ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยวรรณศิลป์
#เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันเสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

20160917_104622_resize.jpg
20160917_104622_resize.jpg (218.27 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง


20160917_091154_resize.jpg
20160917_091154_resize.jpg (215.78 KiB) เปิดดู 57895 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 09 ต.ค. 2016 6:45 pm
โดย pasasiam
งานสลากภัตวัดเบญจมบพิตร ๒๕๕๙

14494752_1266695670049133_1957842516896380494_n_resize.jpg
14494752_1266695670049133_1957842516896380494_n_resize.jpg (134.07 KiB) เปิดดู 57700 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 10 ต.ค. 2016 2:53 pm
โดย pasasiam
งานเกษียณโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๒๕๕๙

65459_resize.jpg
65459_resize.jpg (108.09 KiB) เปิดดู 57696 ครั้ง


ครูภาษาไทยร่วมใจศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี
65454_resize.jpg
65454_resize.jpg (137.63 KiB) เปิดดู 57696 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 10 ต.ค. 2016 3:06 pm
โดย pasasiam
วิถีล้านนา
กิ๋นข้าวกิ๋นป๋าบนขันโตก

65458.jpg
65458.jpg (54.54 KiB) เปิดดู 57696 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อังคาร 15 พ.ย. 2016 8:36 pm
โดย pasasiam
วันนี้ที่โรงเรียนเป็นศูนย์แข่งขันวิชาภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายๆเดินผ่านโรงอาหาร จู่ๆมีผู้ชายในรูปลุกขึ้นมาไหว้ แล้วถามว่า "อาจารย์สบายดีหรือเปล่าครับ" อิฉันมองแล้วประมวลความคิด นึกๆๆเราเคยเจอผู้ชายคนนี้ที่ไหน ไปแข่งอะไรแล้วเจอหรือเปล่า จำไม่ได้จึงถามไปตรงๆว่า "ใครเนี่ย" เขาเดินออกมายืนใกล้ๆและตอบว่า "ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับ อาจารย์เคยสอนวิชาลีลาคำลำนำความ ตอนม.๔ สอนผมอยู่ไม่ถึงเทอมอาจารย์ก็หนีผมไป ตอนนี้ผมเป็นครูแล้วครับ สอนวิชาภาษาจีน วันนี้พานักเรียนมาแข่ง" โห! เรายังจำไม่ได้เลยว่าสมัยนั้นวิชาการเขียนชื่อลิเกขนาดนี้ ๕๕๕ ที่ว่าหนีไปนี่คือไปบรรจุราชการไง สุดยอดเลย นักเรียนจำได้ พอตกเย็นพบว่ามีคนแท็กเฟซบุ๊กเขียนว่า #วิชานี้ดีงาม "ลีลาคำลำนำความ" กับอาจารย์น้ำฝน ภาษาไทยเพิ่มเติม ตอน ม.4 ปี 2550 ไปอ่านคอมเมนต์มีศิษย์เก่าบอกว่าคิดถึงอีก จำนักเรียนรุ่นนี้ได้ สอนแค่ ๒ เดือนก็ถูกเรียกบรรจุ ตอนจะไปนักเรียนมานั่งคุกเข่าถามว่า "อาจารย์ไม่ไปได้ไหมคะ ให้รองฉัตรชัยใช้เส้นให้อาจารย์สอนที่นี่ได้ไหม" ตอบไปว่า ไม่ได้หรอกลูก แต่สักวันครูจะกลับมา แล้วครูก็กลับมาจริงๆ วันนี้นักเรียนพูดว่า "แต่มาไม่ทันรุ่นพวกผม" หืมมมม...ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีนักเรียนชอบวิชานี้ด้วย ปลื้มเลย

9999.jpg
9999.jpg (116.91 KiB) เปิดดู 57515 ครั้ง

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 20 พ.ย. 2016 4:35 pm
โดย pasasiam
อบรม คศ.๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

20161012_082533_resize.jpg
20161012_082533_resize.jpg (116.62 KiB) เปิดดู 57428 ครั้ง