เที่ยวอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่าสนใจ

เสวนาภาษาไทย

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 31 ส.ค. 2019 9:52 pm

วัดพระธาตุขุนโก๋น วัดพระธาตุขุนโก๋น บ.ตีนธาตุ ม.๔ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ขุนโก๋น_resize.jpg
ขุนโก๋น_resize.jpg (41.25 KiB) เปิดดู 37317 ครั้ง


วัดพระธาตุขุนโก๋นเป็นพระธาตุเก่าแก่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองพร้าว พระธาตุแห่งนี้มีมานานจนไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง มีข้อมูลเพียงว่าในอดีตพระธาตุขุนโก๋นมีชื่อว่า พระธาตุเจ้าหัวเมือง เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองเคารพนับถือกันมาก หากปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เจ้าเมืองพร้าวจะนิมนต์พระตามวัดต่างๆ และเป็นผู้นำชาวเมืองพร้าวขึ้นไปขอฝน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และ
พระอาจารย์เนียมเคยมาธุดงค์และภาวนาอยู่ที่นี่ ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ซึ่งได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นที่วิหารด้านหน้าพระบรมธาตุเจดีย์
วัดถ้ำดอกคำ เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตได้ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียร จากนั้นหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ,หลวงปู่สาร,หลวงปู่เทสก์,หลวงปู่อ่อนสี ก็ได้มาร่วมบำเพ็ญเพียรด้วยระยะหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๘ พระอาจารย์มั่นได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุด ณ วัดแห่งนี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปธุดงค์ยังดอยมะโน

ขุนโก๋น2_resize.jpg
ขุนโก๋น2_resize.jpg (142.23 KiB) เปิดดู 37317 ครั้ง


ขุนโก๋น3_resize.jpg
ขุนโก๋น3_resize.jpg (73 KiB) เปิดดู 37317 ครั้ง

(ภาพ : pimnuttapa แดนนิพพาน)
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 31 ส.ค. 2019 10:35 pm

วัดพระเจ้าตนหลวง (พระเจ้านั่งช้าง)วัดพระเจ้าตนหลวง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ตนหลวง3.jpg
ตนหลวง3.jpg (70.92 KiB) เปิดดู 37317 ครั้ง


สร้างในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย รัชกาลที่ ๖ เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ (พ.ศ.๑๙๑๐-๑๙๓๑) ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าผายู ระหว่าง พ.ศ.๑๙๒๘ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชได้เสด็จขึ้นมาที่เวียงพร้าววังหินโดยทางสถลมารค นำขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนเดินเท้านับหลายหมื่นคนขึ้นมา โดยมีช้างเผือกเชือกหนึ่งได้บรรทุกพระธรรมคัมภีร์และพระพุทธรูปสำคัญมาด้วย โดยที่พระองค์มอบหมายให้ เจ้าน้อยจันต๊ะ (จันทา) เป็นผู้ควบคุมดูแลและทำหน้าที่อัญเชิญพระพุทธรูป

เมื่อไพร่พลโยธาเดินทางมาถึงหมู่บ้านสบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จึงได้หยุดพัก ณ สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเชิงเขา ช้างเผือกที่บรรทุกพระธรรมคัมภีร์และพระพุทธรูปองค์สำคัญนั้น ได้มานั่งคุกเข่าหมอบลง ไม่ยอมเดินทางต่อไป พระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้น โดยให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ประทับอยู่บนหลังช้างประดิษฐานไว้ ซึ่งต่อมาเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง หรือชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า พระเจ้านั่งช้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสืบต่อมา

ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับรองสภาพวัดและขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หลังจากสภาพวัดที่ถูกร้างมาหลายร้อยปี โดยมีพระอาจารย์สมเพชร สุทธจิตโต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวงในปัจจุบัน

ตนหลวง2.jpg
ตนหลวง2.jpg (126.42 KiB) เปิดดู 37317 ครั้ง


ส่วนตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวว่า

“...เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงบ้านสบปั๋ง เจ้าน้อยจันต๊ะ ได้อาราธนานิมนต์ให้นั่งบนหลังช้าง บรรดาประชาชนมีจิตศรัทธาได้นำเอามะพร้าวมาถวายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นพระองค์เสวยเสร็จแล้ว ได้โยนกะลามะพร้าว หรือที่ชาวล้านนาพาเรียกว่า กะหลัง ขึ้นบนเขาลูกหนึ่งทางทิศตะวันออก ต่อมาจึงมีชื่อว่า “ดอยกะหลัง” พร้อมทั้งทรงประทานพระเกศาธาตุไว้ ต่อมามีผู้สร้างพระเจดีย์ครอบไว้บนนั้นเรียกว่า พระธาตุดอยกะหลัง อีกชื่อหนึ่ง

เมื่อมีผู้มาร่วมสรงน้ำพระธาตุ มักจะมีการทำบุญทำทานด้วยข้าวก้อนให้แก่นกกา ซึ่งในขณะนั้นมีกาเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากาเหล่านั้นไม่สามารถลงจิกกินข้าวที่ให้ทานได้ มีแต่ว่าบินวนเวียนไปมา ชาวบ้านจึงพูดกันว่ามันคงจะหลงทางหรือหลงทิศ ต่อมาพระธาตุดอยกะหลังนี้ จึงเรียกเพี้ยนมาเป็น “พระธาตุดอยกาหลง” จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ส่วนเมืองนี้ก็มีชื่อว่า เวียงพร้าว เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าเสวยผล “มะพร้าว” ณ สถานที่นี้นั่นเอง”

ภาพ : แดนนิพพาน
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 31 ส.ค. 2019 11:04 pm

วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง ม.๕ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
ตำนานพระธาตุม่วงเนิ้ง จากตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับนั่งฉันภัตตาหารเพล ณ ที่สถานที่แห่งนี้ คำว่า “ม่วงเนิ้ง” มาจากพระพุทธเจ้าทรงนำบาตรไปแขวนกับต้นมะม่วง เนื่องจากบาตรหนักทำให้กิ่งมะม่วงโน้มลงมา ต้นมะม่วงดั้งเดิมสูงใหญ่มาก (มีต้นมะม่วงอยู่หน้าวิหารปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน) เมื่อพระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยแล้ว ได้เทข้าวที่เหลือกองไว้ แล้วพระพุทธองค์ทรงลูบพระเกศาวางไว้บนกองข้าว ต่อมาได้สร้างเจดีย์ครอบไว้

ม่วงเนิ้ง3.jpg
ม่วงเนิ้ง3.jpg (123.3 KiB) เปิดดู 36931 ครั้งพระธาตุแห่งนี้ ถือว่าเป็นพระธาตุที่อยู่ทางใต้สุดของเมืองก็ว่าได้ โดยมี พระธาตุนางแล อยู่ทางเหนือสุดของพื้นที่

พระธาตุม่วงเนิ้งโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอพร้าว มีผู้คนนับถือกราบไหว้มานานหลายชั่วอายุคน เล่ากันว่าน่าจะมีอายุนานนับพันปีมาแล้ว ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ หลังจากครูบาศรีวิชัยมาทำการบูรณะซ่อมแซมวัดพระธาตุกลลางใจเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนขากลับท่านพร้อมด้วยคณะศิษย์ที่เป็นภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ก็ได้เดินทางกลับสู่วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่ในระหว่างทาง ท่านได้แวะขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุม่วงเนิ้งในเวลาบ่ายมากแล้ว หลังจากท่านไหว้พระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ยืนทัศนารอบๆ บริเวณผืนแผ่นดินในตำนานโหล่งขอดแล้วพูดว่า “มีของดีอยู่ในองค์พระธาตุม่วงเนิ้งไม่มาก ขนาดเท่าฝ่ามือนี้” ว่าแล้วท่านก็ทำอุ้งมือเป็นรูปเรือให้ดู แล้วยังชี้นิ้วมือไปที่ภูเขาอีก ๒ ลูก พร้อมกับพูดว่า

“ยังมีพระธาตุอีก ๒ ดวงในเขตนี้ คือที่ ดอยเวียง (ชาวเวียงเรียก “ดอยคูเมือง”) และที่ ดอยสามเหลี่ยม วันเวลาใดที่พระธาตุ ๓ วงนี้ลุกเรื่อเรืองขึ้นมาเมื่อใด ชาวโหล่งขอดจะได้ยะนา (ทำนา) ข้าวสาร”


คำว่า “ทำนาข้าวสาร” หมายถึงอะไร ยังคงเป็นปริศนาของชาวบ้านมาจนถึงวันนี้ แต่ที่เป็นความจริงก็คือว่าท่านคิดจะบูรณะพระธาตุม่วงเนิ้งตามนิมนต์ของชาวบ้านนี้เหมือนกัน แต่อาชญาทางบ้านเมืองแจ้งให้ท่านรีบกลับวัดพระสิงห์โดยด่วนเพื่อแก้ข้อกล่าวหาอธิกรณ์กับทางคณะสงฆ์

เมื่อท่านกลับไป ๒ เดือน ต่อมาท่านได้จัดส่ง พระหน่อคำ มาเป็นตัวแทนของท่านเพื่อทำการซ่อมแซมพระธาตุม่วงเนิ้งจนแล้วเสร็จ สถานที่นี้จึงเป็นที่มาของประวัติเมืองพร้าว โดยพ่อเฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเล่าว่า


“ในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์ที่เรียกกันว่า “พระเจ้าเลียบโลก” เข้ามาสู่เขตล้านนาไทย พระองค์ได้เสด็จบิณฑบาตมาถึงหมู่บ้านเขตนี้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีผู้คนทำบุญใส่บาตรกันมากจนข้าวล้นบาตรหนักอึ้ง จนต้อง “ปาวบาตร”


องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปาวบาตรมายั้งพักที่ป๋างแห่งหนึ่ง (คำว่า “ป๋าง” คือ ที่พักชั่วคราวของคนเดินทาง “ปาง” ก็เรียก) ต่อมาสถานที่นั้นก็มีผู้คนเรียกว่า “แม่ป๋าง” แล้วเพี้ยนมาเป็น “แม่ปั๋ง” จนทุกวันนี้…”

ม่วงเนิ้ง2.jpg
ม่วงเนิ้ง2.jpg (101.05 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ต่อมาพระพุทธองค์เสด็จมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีทิวเขาเป็นเสมือนกำแพงล้อมรอบ สายสนุกบาตรเกิดขาด เพราะทนทานต่อน้ำหนักของข้าวในบาตรไม่ได้ จึงใช้ให้พุทธอุปัฏฐากคือ พระอานนท์ ไปหาด้ายมาเย็บสายสนุกบาตร พระอานนท์จึงได้เดินย้อนกลับไปหาด้ายจากที่พักริมทางเดินที่ผ่านมาแล้วนั้น เป็นด้ายสีม่วง ภาษาล้านนาเรียกสีม่วงว่า “สีปั๋ง” นี่คือเป็นที่มาของคำว่า “แม่ปั๋ง” อีกเช่นกัน


ขณะที่สายบาตรของพระพุทธองค์ขาดและยังหาด้ายมาเย็บต่อไม่ได้นั้น พระพุทธเจ้าทรงทำการ “ขอดสายบาตร” (หมายถึงขมวดสายบาตร) นี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “โหล่งขอด” (คำว่า “โหล่ง” หมายถึง แผ่นดินที่เป็นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ)


พระพุทธองค์ได้นำบาตรไปคล้องไว้กับมะม่วงต้นหนึ่งบนภูเขา มะม่วงต้นนั้นไม่สามารถจะทานน้ำหนักของบาตรที่มีข้าวเต็มอยู่ได้ก็โน้มยอดลงมา (คำว่า “โน้ม” เรียกตามภาษาชาวเหนือว่า “เนิ้ง”)


หลังจากเสร็จภัตกิจแล้ว ข้าวในบาตรของพระพุทธเจ้าและของพระอานนท์ยังเหลืออยู่มากมาย พระพุทธองค์จึงทรงบัญชาให้พระอานนท์เทข้าวออกจากบาตร แล้วก่อเป็นเจดีย์ข้าวสุกไว้ที่ริมต้นมะม่วงที่โน้มกิ่งนั้นไว้ คนทั้งหลายก็พากันเรียกว่า พระธาตุม่วงเนิ้ง จนตราบเท่าทุกวันนี้


ท่านผู้เฒ่าเล่าต่อไปอีกว่า เดิมทีนั้นมะม่วงคำ (ทอง) ต้นนั้นมีปลายโน้มเอียงปกคลุมหลังคาวิหารอยู่คล้ายจะล้มทับองค์พระธาตุ แต่ต่อมาก็มีลมพัดอย่างแรง จึงทำให้มะม่วงต้นนั้นล้มลงไปทางภูเขา ไม่เป็นอันตรายกับองค์พระธาตุเลย จนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากมะม่วงต้นนั้นไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นอีกแล้ว แต่มีต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่ง ที่มีลักษณะลำต้นใหญ่โตมาก มีอายุนับ ๑๐๐ ปี ขึ้นอยู่หน้าวิหารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แผ่สาขาร่มเงาเป็นที่ร่มเย็นแก่ผู้ที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุตราบเท่าทุกวันนี้”

อ้างอิง

พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ กรกฎาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์


ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. พระธาตุม่วงเนิ้ง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.m-culture.in.th/album/71995. (วันที่ค้นข้อมูล : ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒)

ภาพ : pimnuttapa แดนนิพพาน
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 31 ส.ค. 2019 11:14 pm

พระธาตุตาลเปี้ย วัดสันยาว ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
วัดสันยาว_resize.jpg
วัดสันยาว_resize.jpg (131 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ตาลเปี้ย2_resize.jpg
ตาลเปี้ย2_resize.jpg (75.25 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ตาลเปี้ย1_resize.jpg
ตาลเปี้ย1_resize.jpg (88.58 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ภาพ : วัดสันยาว ต.ป่าไหน่ พระธาตุตาลเปี้ย
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 31 ส.ค. 2019 11:34 pm

พระธาตุดอยกาหลง ม.๔ บ้านสบปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ดอยกาหลง1_resize.jpg
ดอยกาหลง1_resize.jpg (69.24 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกาหลง เดิมเป็นวัดที่สร้างในปี พ.ศ.๑๙๒๘ โดยพระยากือนาธรรมมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ เมื่อครั้งเสด็จมายังเมืองพร้าววังหินโดยขบวนช้าง ม้าและเดินเท้า โดยมีช้างเผือกบรรทุกคัมภีร์และพระพุทธรูป พอเดินทางมาถึงหมู่บ้านสบปั๋ง ช้างเผือกหยุดไม่ยอมเดินต่อ พระยากือนาจึงได้สร้างวัด ณ บริเวณนั้น และได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดพระเจ้าตนหลวง

ดอยกาหลง2_resize.jpg
ดอยกาหลง2_resize.jpg (67.44 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


สำหรับพระธาตุกาหลง เป็นส่วนหนึ่งของวัดพระเจ้าตนหลวงแต่แยกไปตั้งอยู่บนดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม มีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านสบปั๋ง เจ้าน้อยจั๋นต๊ะ ชาวบ้านสบปั๋งได้อาราธนานิมนต์ให้นั่งบนหลังช้าง โดยมีชาวบ้านนำเอามะพร้าวมาถวาย เมื่อพระองค์ทรงเสวยแล้วได้โยนกะลามะพร้าว ซึ่งภาษาล้านนาเรียกว่า”กะโหล้ง”ขึ้นบนเขาลูกหนึ่งทางทิศตะวันออก ต่อมาจึงเรียกเขาลูกนั้นว่า “ดอยกะโหล้ง” และพระราชทานเกศาไว้ ภายหลังมีผู้สร้างเจดีย์ครอบพระเกศา เรียกว่า”พระธาตุดอยกะโหล้ง”

ดอยกาหลง4_resize.jpg
ดอยกาหลง4_resize.jpg (103.86 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


อีกตำนานกล่าวว่า เมื่อมีการสรงน้ำพระธาตุ จะมีการทำบุญข้าวก้อนใหญ่แก่นกกา แต่กาไม่สามารถลงมาจิกกินข้าวนั้นได้ บินวนเวียนเหมือนหลงทิศ จึงเรียกซื่อเปลี่ยนไปจาก”พระธาตุดอยกะโหล้ง” เป็น”พระธาตุดอยกาหลง” จากเดิมไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่จึงไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นวัดได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นเพียงสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกาหลง

ดอยกาหลง3_resize.jpg
ดอยกาหลง3_resize.jpg (42.69 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ภาพ : pimnuttapa แดนนิพพาน,เชียงใหม่นิวส์
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 31 ส.ค. 2019 11:41 pm

วัดหนองอ้อ หรือวัดศรีดอนชัยทรายมูล หมู่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ.๒๔๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕

หนองอ้อ.jpg
หนองอ้อ.jpg (29.84 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ชุมชนบ้านหนองอ้อ เป็นหมู่บ้านแต่ดั้งเดิม เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาเขื่องเมืองที่มาปกครองแขวงเมืองพร้าว มีน้ำแม่สระรวมเป็นเขตกั้น เล่ากันว่าในราวพ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๐ มีขุนนางตำแหน่งที่ “ขุนเวียงรักษาเหตุ”อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ สาเหตุที่ชื่อว่า “บ้านหนองอ้อ”เป็นเพราะว่ามีหนองน้ำและมีต้นอ้อขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่จึงตั้งชื่อว่า “บ้านหนองอ้อ” ปัจจุบันต้นอ้อดังกล่าวได้ถูกแผ้วถางไปหมดกลายเป็นที่อยู่อาศัยและบางส่วนทำเป็นเรือกสวนไร่นา ทางทิศใต้ของชุมชนบ้านหนองอ้อติดกับบ้านสันมะนะ ตำบลทุ่งหลวง มีหย่อมบ้านด้านตะวันตกของหมู่บ้านชื่อว่า บ้านหัวฝาย เนื่องจากท้ายหมู่บ้านเป็นเหมืองฝายกั้นน้ำแม่สระรวมเพื่อแบ่งปันสายน้ำสู่ทุ่งนาและสวนในเขตตำบลเวียงและตำบลทุ่งหลวง ชุมชนบ้านหนองอ้อมีเส้นทางติดต่อกับบ้านช่างคำ บ้านดอยใต้และบ้านสันมะนะ มีวัดหนองอ้อ ( เดิมชื่อว่าวัดศรีดอนชัยทรายมูล) เป็นศาสนสถานประจำหมู่บ้านประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระเจ้าฝนแสนห่า ได้มาจากวัดร้างสันป่าเหียง (บริเวณบ้านทุ่งน้อย ต.บ้านโป่ง)

เมืองพร้าว_resize.jpg
เมืองพร้าว_resize.jpg (115.25 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 01 ก.ย. 2019 12:10 am

น้ำตกม่อนหินไหล หมู่๙ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว. จ.เชียงใหม่
download_resize.jpg
download_resize.jpg (88.3 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ ๖๐ กิโลเมตร บนดอยม่อนหินไหลซึ่งเป็นสภาพภูเขาที่สูงสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๗๐๐ เมตร เป็นน้ำตก ๙ ชั้น สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอพร้าวได้ชัดเจน จะมีปริมาณน้ำมากในเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางพรรณพืชและสัตว์ป่า บรรยากาศร่มเย็นและเงียบสงบน่าท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าโชคดีอาจเห็นนกเขนหัวขาวท้ายแดงอยู่บริเวณน้ำตก

ม่อนหินไหล_resize.jpg
ม่อนหินไหล_resize.jpg (140.54 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

น้ำตกผาตั้ง และวังชมภู หมู่๑๑ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ผาตั้ง2.jpg
ผาตั้ง2.jpg (10.04 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง

(น้ำตกผาตั้ง)

น้ำตกผาตั้ง เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่สะรวม สูง ๑ ชั้น ประมาณ ๒๐ เมตร ช่วงด้านบนน้ำตกผาตั้งเป็นน้ำตกเล็กๆ จำนวน ๒ แห่ง ตลอดทางน้ำตกจะมีโขดหินขนาดใหญ่ มีเกาะแก่งสามารถเล่นน้ำได้ตลอดสาย มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน เป็นน้ำตกที่มีแหล่งน้ำที่เดียวกับน้ำตกผาลาด แต่อยู่เลยขึ้นไปประมาณ ๕๐๐ เมตร ลักษณะของน้ำตกจะเป็นเนินผาตั้งขึ้นข้างบน เป็นบริเวณเล็กๆ เป็นธารน้ำรองไหลลงไปยังน้ำตกผาลาดซึ่งรองรับอยู่ด้านล่าง

วังชมภู.jpg
วังชมภู.jpg (30.3 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง

(น้ำตกวังชมภู)

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าว ประมาณ ๑๑ กม. ตามเส้นทางหลวง ๑๑๕๐ (สายพร้าว - เวียงป่าเป้า) ถึงสี่แยกบ้านต้นกออก เลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านต้นรุง บ้านทุ่งกู่ บ้านสหกรณ์แปลงห้า ซึ่งเป็นถนน คสล. ระยะทางประมาณ ๔ กม. จากนั้นไปตามเส้นทางถนนลูกรังสายบ้านปางฟาน ระยะทางประมาณ ๘ กม.
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 01 ก.ย. 2019 12:33 am

น้ำตกตาดยาว หมู่ ๙ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ตาดยาว4_resize.jpg
ตาดยาว4_resize.jpg (111.67 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


น้ำตกตาดยาว เกิดจากต้นน้ำตาดยาว ไหล่เป็นทางเข้าผ่านพื้นที่การเกษตร เส้นทางการเดินจากถนนหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนถึงประตูผา ประมาณ ๙ กิโลเมตร

ตาดยาว2_resize.jpg
ตาดยาว2_resize.jpg (126.7 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ภาพ : Yothin Pothima

น้ำตกผาลาด ตั้งอยู่ ณ บ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่ ๑๑ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ผาลาด1_resize.jpg
ผาลาด1_resize.jpg (154.92 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ลักษณะของน้ำตกจะเป็นเนินผาลาดลงมาข้างล่าง เป็นบริเวณกว้าง มีแอ่งน้ำรองรับด้านล่างให้ลงเล่นน้ำได้อย่างสบาย ประกอบกับบริเวณรอบๆ เป็นป่าสมบูรณ์มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่มากมาย เหมาะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

ผาลาด2_resize.jpg
ผาลาด2_resize.jpg (183.91 KiB) เปิดดู 36931 ครั้ง


ภาพ : อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 01 ก.ย. 2019 12:41 am

น้ำตกตาดเหมย ตั้งอยู่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว

ตาดเหมย.jpg
ตาดเหมย.jpg (34.44 KiB) เปิดดู 37030 ครั้ง


การเดินทาง จากอำเภอเมือง มายังถนนสันทราย-พร้าว และเข้า กม.ที่ ๖๑ มายังหมู่บ้านบ้านหลวง โหล่งขอด ลักษณะของน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ ๓๐ เมตร มีน้ำไหลหลากตลอดทั้งปี เมื่อน้ำตกกระทบกับพื้นเกิดเป็นละอองน้ำ แสงแดดส่องกระทบละอองน้ำทำให้เกิดสายรุ่งสวยงามมาก น้ำตกตาดเหมยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ประตูผา หมู่ ๙ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประตูผา.jpg
ประตูผา.jpg (28 KiB) เปิดดู 37030 ครั้ง


เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การเดินทาง เส้นทางการเดินจากถนนหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนถึงประตูผา ประมาณ ๗ กิโลเมตร (ก่อนถึงน้ำตกตาดยาว)


น้ำตกคะนึงนาง (ยังไม่มีภาพ)
ตั้งอยู่ หมู่บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง เป็นน้ำตกที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความสวยงาม บรรยายกาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

อ่างเก็บน้ำแม่วะ (ยังไม่มีภาพ)
ตั้งอยู่บนถนนสายพร้าว - เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ หมู่บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโป่ง

ดอยฝรั่ง ฮอลิเดย์ รีสอร์ต
๒๐๓ หมู่ ๑ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
โทร. ๐๘๑ - ๘๘๕ ๐๕๘๘

doi.jpg
doi.jpg (46.53 KiB) เปิดดู 37007 ครั้ง


สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ และอยู่ไม่ไกลทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยพระเจ้า
ดอยฝรั่ง 6_resize.jpg
ดอยฝรั่ง 6_resize.jpg (64.61 KiB) เปิดดู 37007 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 01 ก.ย. 2019 1:22 pm

พระธาตุดอยพระเจ้า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ดอยพระเจ้า2_resize.jpg
ดอยพระเจ้า2_resize.jpg (86.67 KiB) เปิดดู 37007 ครั้ง


ที่พักสงฆ์ดอยพระเจ้า ตั้งอยู่บนภูเขาหินปูนทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอห่างออกไป ๖ กิโลเมตร สามารถเดินขึ้นไปตามบันไดนาคที่ทางขึ้นไม่สูงชันมากนัก บนดอยมีกลุ่มหินปูน พบว่าบนหินปูนดังกล่าวจะมีรอยคล้ายเท้าสัตว์และยังมีบางรอยที่มีลักษณะคล้ายรอยพระพุทธบาทอีกด้วย

ดอยพระเจ้า4_resize.jpg
ดอยพระเจ้า4_resize.jpg (83.23 KiB) เปิดดู 37007 ครั้ง


เมื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ออกธุดงค์ตามป่าเขาก็เคยมาปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา ณ บริเวณพระธาตุดอยพระเจ้า แห่งนี้ เช่นเดียวกับ หลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งได้จำพรรษาอยู่ที่ดอยพระเจ้า ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ตลอดพรรษา

ปัจจุบันจะมีการสรงน้ำพระธาตุดอยพระเจ้าอยู่เป็นประจำทุกๆปี

ดอยพระเจ้า1_resize.jpg
ดอยพระเจ้า1_resize.jpg (122.69 KiB) เปิดดู 37007 ครั้ง


ภาพ : th.geoview.info,อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 14 ก.ย. 2019 10:48 am

อำเภอพร้าวก็มีทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์)
พิกัดถนนพร้าว-เชียงใหม่ หากเดินทางจากอำเภอพร้าวไปจะอยู่ทางขวามือเลยวัดเจติยบรรพต ต.โหล่งขอด ไปไม่ไกล

ดอกกระเจียว (1)_resize.jpg
ดอกกระเจียว (1)_resize.jpg (133.18 KiB) เปิดดู 38159 ครั้ง


ดอกกระเจียว (2)_resize.jpg
ดอกกระเจียว (2)_resize.jpg (109.97 KiB) เปิดดู 38159 ครั้ง


ดอกกระเจียว (4)_resize.jpg
ดอกกระเจียว (4)_resize.jpg (100.63 KiB) เปิดดู 38159 ครั้ง


ภาพ : MVP Photography,Kankamon Khanpeng
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 14 ก.ย. 2019 11:15 am

ทุ่งทานตะวันเพ็ญนคร เมืองพร้าว พิกัดบ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว

ทานตะวันเบ่งบาน
ทานตะวัน (1).jpg
ทานตะวัน (1).jpg (129.26 KiB) เปิดดู 38158 ครั้ง


จุดเช็กอิน..ถ่ายภาพ
ทานตะวัน (4).jpg
ทานตะวัน (4).jpg (74.99 KiB) เปิดดู 38158 ครั้ง


ฟาร์มกระบือ(ควาย) ก็อยู่ในสวนเดียวกัน
ทานตะวัน (3).jpg
ทานตะวัน (3).jpg (90.06 KiB) เปิดดู 38158 ครั้ง


แผนที่นำทางสำหรับนักท่องเที่ยว
ทานตะวัน5_resize.jpg
ทานตะวัน5_resize.jpg (86.29 KiB) เปิดดู 38158 ครั้ง


ภาพ : จนแร้วงัย ขอคัยแดก,Suphanan Panyathip ,Jirakrit Tom
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1094
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง สนทนากับคนภาษาไทย

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron