หน้า 2 จากทั้งหมด 3

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการร้อยฝัน โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:51 am
โดย ภาษาสยาม
จัดอบรมภายใต้ชื่อ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์

10624643_636180653174900_151116352120573652_n_resize.jpg
10624643_636180653174900_151116352120573652_n_resize.jpg (60.08 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:52 am
โดย ภาษาสยาม
936649_636179673174998_66644990858438740_n_resize.jpg
936649_636179673174998_66644990858438740_n_resize.jpg (59.21 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:52 am
โดย ภาษาสยาม
14311_636180899841542_4267810741128695106_n_resize.jpg
14311_636180899841542_4267810741128695106_n_resize.jpg (64.27 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:53 am
โดย ภาษาสยาม
10802040_636179323175033_840013886069569154_n_resize.jpg
10802040_636179323175033_840013886069569154_n_resize.jpg (60.16 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:54 am
โดย ภาษาสยาม
10940595_636182659841366_5420604582970692745_n_resize.jpg
10940595_636182659841366_5420604582970692745_n_resize.jpg (60.76 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:55 am
โดย ภาษาสยาม
10806464_636179969841635_7120626635451230227_n_resize.jpg
10806464_636179969841635_7120626635451230227_n_resize.jpg (71.22 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:56 am
โดย ภาษาสยาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยวิทยากร จาก สถาบันสุนทรภู่

อาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล
อาจารย์วิษณุ พุ่มสว่าง
อาจารย์สุเทพ เอกปัจชา
อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
นางสาววีณา วุฒิจำนงค์
นางสาวขวัญชนก ทองล้วน
นายแมน คล้ายสุวรรณ
ธวัชชัย หอมจันทร์

นางอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส และ นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ

10489841_636183443174621_8604326835470277273_n_resize.jpg
10489841_636183443174621_8604326835470277273_n_resize.jpg (76.78 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:57 am
โดย ภาษาสยาม
10933750_636182793174686_6586024707102774293_n_resize.jpg
10933750_636182793174686_6586024707102774293_n_resize.jpg (77.96 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:58 am
โดย ภาษาสยาม
10409298_636182959841336_685448099981643339_n_resize.jpg
10409298_636182959841336_685448099981643339_n_resize.jpg (84.47 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:59 am
โดย ภาษาสยาม
1509932_636183056507993_3986393090057017068_n_resize.jpg
1509932_636183056507993_3986393090057017068_n_resize.jpg (78.87 KiB) เปิดดู 8196 ครั้ง