หน้า 1 จากทั้งหมด 3

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการร้อยฝัน(ร้อยกรอง) โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:41 am
โดย ภาษาสยาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยวิทยากร จาก สถาบันสุนทรภู่

อาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล
อาจารย์วิษณุ พุ่มสว่าง
อาจารย์สุเทพ เอกปัจชา
อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
นางสาววีณา วุฒิจำนงค์
นางสาวขวัญชนก ทองล้วน
นายแมน คล้ายสุวรรณ
ธวัชชัย หอมจันทร์

นางอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส และ นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ

10896851_635704066555892_371193681032671694_n_resize.jpg
10896851_635704066555892_371193681032671694_n_resize.jpg (46.01 KiB) เปิดดู 28242 ครั้ง

Re: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปา

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:42 am
โดย ภาษาสยาม
๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

10361514_635705359889096_4721624594053410550_n_resize.jpg
10361514_635705359889096_4721624594053410550_n_resize.jpg (83.91 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปา

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:43 am
โดย ภาษาสยาม
10933737_635705099889122_4012927696747491905_n_resize.jpg
10933737_635705099889122_4012927696747491905_n_resize.jpg (63.35 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปา

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:44 am
โดย ภาษาสยาม
10931540_635705673222398_1275548280641616480_n_resize.jpg
10931540_635705673222398_1275548280641616480_n_resize.jpg (63.91 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปา

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:45 am
โดย ภาษาสยาม
10433203_635706823222283_7412586095855178702_n_resize.jpg
10433203_635706823222283_7412586095855178702_n_resize.jpg (56.79 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปา

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:46 am
โดย ภาษาสยาม
10891810_635706533222312_2162396254150605462_n_resize.jpg
10891810_635706533222312_2162396254150605462_n_resize.jpg (50.01 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปา

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:47 am
โดย ภาษาสยาม
8998_636181946508104_2166176590503855027_n_resize.jpg
8998_636181946508104_2166176590503855027_n_resize.jpg (52.02 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:48 am
โดย ภาษาสยาม
10421390_636179193175046_8573331677466118765_n_resize.jpg
10421390_636179193175046_8573331677466118765_n_resize.jpg (49.75 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:49 am
โดย ภาษาสยาม
10690000_636179799841652_2900200563459382973_n_resize.jpg
10690000_636179799841652_2900200563459382973_n_resize.jpg (50.89 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:50 am
โดย ภาษาสยาม
10945508_636178826508416_939009422328579768_n_resize.jpg
10945508_636178826508416_939009422328579768_n_resize.jpg (59.26 KiB) เปิดดู 28241 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการร้อยฝัน โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:51 am
โดย ภาษาสยาม
จัดอบรมภายใต้ชื่อ โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์

10624643_636180653174900_151116352120573652_n_resize.jpg
10624643_636180653174900_151116352120573652_n_resize.jpg (60.08 KiB) เปิดดู 27956 ครั้ง

Re: โครงการต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนปากเกร็ด

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 24 ม.ค. 2015 10:52 am
โดย ภาษาสยาม
936649_636179673174998_66644990858438740_n_resize.jpg
936649_636179673174998_66644990858438740_n_resize.jpg (59.21 KiB) เปิดดู 27956 ครั้ง