โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

ผลงานและกิจกรรมของน้ำฟ้า นามปากกาของน้ำฝน ทะกลกิจ

โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 7:01 am

ชื่องาน / โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

แผนกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ น้ำฟ้าและเพื่อนๆ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558-จนกว่าจะยุติโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนหลายคนที่มีปัญหาครอบครัวและการเงิน ทำให้ขาดความพร้อมทางการศึกษา จึงตั้งสเตตัสในเฟซบุ๊ก น้ำฟ้า แม่หญิงล้านนา ว่ามีท่านใดประสงค์ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัวบ้าง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆจำนวน ๑๘ คน มีทั้งเพื่อนนักอ่าน นักเขียน นักกลอน แฟนเพจ และบุคคลทั่วไป


2. วัตถุประสงค์
– เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัว


3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ / การผลิต ( Outputs )
นักเรียนประมาณ ๑๐ คน


3.2 ด้านคุณภาพ / ผลลัพธ์ ( Outcomes )
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด


วิธีดำเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2. เสนอวิธีการดำเนินงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คัดเลือกนักเรียนที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัว โดยการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน
4. ระดมทุนจากเพื่อนๆในเฟซบุ๊กและจัดสรรทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม


4. กิจกรรม / รายละเอียดงบประมาณ / ระยะเวลา
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559-จนกว่าจะยุติโครงการ


5. งบประมาณ -


6. การประเมินผล ติดตามได้จาก เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/NamfarRamink/m ... 783&type=3


ด้านปริมาณ(ผลผลิต)
-นักเรียนทุกคนในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์)
-นักเรียนทุกคนในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมดี ไม่เกเร ไม่โดดเรียน

999999999.jpg
999999999.jpg (183.36 KiB) เปิดดู 13563 ครั้ง
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมดี ไม่เกเร ไม่โดดเรียน
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:06 pm

เริ่มต้นจากการไปเยี่ยมบ้าน และพบความลำบากของนักเรียนหลายๆคน

13502043_1183694171682617_3135945624101632506_n.jpg
13502043_1183694171682617_3135945624101632506_n.jpg (35.3 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง


จึงตั้งสเตตัสชวนเพื่อนๆในเฟซบุ๊กให้การช่วยเหลือ ต่อมาจึงมีทุนการศึกษามามอบให้เด็กๆ

เด็กชายอมรเทพ คงขาว
ไฟล์แนป
4506037182278_resize.jpg
4506037182278_resize.jpg (41.29 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:08 pm

นักเรียนที่ได้รับทุน เด็กชายภานุพงศ์ ขันถม

4506033998471_resize.jpg
4506033998471_resize.jpg (40.05 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง


เด็กชายตะวัน ภู่กำจัด
ไฟล์แนป
4506043641297_resize.jpg
4506043641297_resize.jpg (35.28 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:19 pm

เด็กหญิงทิพย์ลดา สดุดีกุล

4506040280425_resize.jpg
4506040280425_resize.jpg (39.8 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง


เด็กหญิงกวิสรา ด้วงเหม
ไฟล์แนป
4511294793984_resize.jpg
4511294793984_resize.jpg (45.42 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:25 pm

เด็กชายธิเบต เผือกนาง

4511275622529_resize.jpg
4511275622529_resize.jpg (42.66 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง


เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์สิน

13592581_1190888540963180_730576695717715943_n_resize.jpg
13592581_1190888540963180_730576695717715943_n_resize.jpg (42.39 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:30 pm

เด็กหญิงพรเพ็ญ บุญธรรม

13606784_1190888510963183_4410959679436336884_n_resize.jpg
13606784_1190888510963183_4410959679436336884_n_resize.jpg (39.6 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง


เด็กหญิงศุรินทร นันกระโทก
ไฟล์แนป
13615035_1190888574296510_3376134435428867533_n_resize.jpg
13615035_1190888574296510_3376134435428867533_n_resize.jpg (38.65 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:34 pm

เด็กชายกัมพล ผอบทอง

13895025_1215525091832858_4449848018330913117_n.jpg
13895025_1215525091832858_4449848018330913117_n.jpg (23.96 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
นางสาวศิริลักษณ์ สุขสัมพันธ์

13933171_1038432946263964_163731562_n_resize.jpg
13933171_1038432946263964_163731562_n_resize.jpg (36.89 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:41 pm

เด็กหญิงศิริภัสสร บูรณ์เจริญ

156523.jpg
156523.jpg (39.54 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง


เด็กชายอริญชัย หอมเจริญ (โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)

S__58278032_resize.jpg
S__58278032_resize.jpg (148.5 KiB) เปิดดู 13532 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » พฤหัสฯ. 11 ส.ค. 2016 5:49 am

นางสาวสุวนันท์ อักษรชัย

22246_resize.jpg
22246_resize.jpg (57.38 KiB) เปิดดู 13519 ครั้ง


บัญชีการจ่ายเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีผู้รับเงิน จำนวน ๑๑ คน

กรกฎาคม_resize.jpg
กรกฎาคม_resize.jpg (69.87 KiB) เปิดดู 13492 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย Namfar » จันทร์ 15 ส.ค. 2016 11:40 am

เด็กหญิงศิริภัสสร บูรณ์เจริญ

13901452_1221707487881285_770038252652834785_n_resize.jpg
13901452_1221707487881285_770038252652834785_n_resize.jpg (33.92 KiB) เปิดดู 13523 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย Namfar » จันทร์ 15 ส.ค. 2016 11:41 am

นางสาวสิริวิมล สงกรานต์

13925394_1221707594547941_4853924290683626317_n_resize.jpg
13925394_1221707594547941_4853924290683626317_n_resize.jpg (30.75 KiB) เปิดดู 15400 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » เสาร์ 27 ส.ค. 2016 11:49 am

นางสาวขวัญพร สำราญสม

14079876_1230960793622621_3155291276366251448_n_resize.jpg
14079876_1230960793622621_3155291276366251448_n_resize.jpg (30.55 KiB) เปิดดู 15392 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1144
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง น้ำฟ้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน

cron