หน้า 1 จากทั้งหมด 4

โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 7:01 am
โดย Namfar
ชื่องาน / โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

แผนกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ น้ำฟ้าและเพื่อนๆ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558-จนกว่าจะยุติโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนหลายคนที่มีปัญหาครอบครัวและการเงิน ทำให้ขาดความพร้อมทางการศึกษา จึงตั้งสเตตัสในเฟซบุ๊ก น้ำฟ้า แม่หญิงล้านนา ว่ามีท่านใดประสงค์ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัวบ้าง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆจำนวน ๑๘ คน มีทั้งเพื่อนนักอ่าน นักเขียน นักกลอน แฟนเพจ และบุคคลทั่วไป


2. วัตถุประสงค์
– เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัว


3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ / การผลิต ( Outputs )
นักเรียนประมาณ ๑๐ คน


3.2 ด้านคุณภาพ / ผลลัพธ์ ( Outcomes )
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด


วิธีดำเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2. เสนอวิธีการดำเนินงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คัดเลือกนักเรียนที่ยากจนและมีปัญหาครอบครัว โดยการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน
4. ระดมทุนจากเพื่อนๆในเฟซบุ๊กและจัดสรรทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม


4. กิจกรรม / รายละเอียดงบประมาณ / ระยะเวลา
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559-จนกว่าจะยุติโครงการ


5. งบประมาณ -


6. การประเมินผล ติดตามได้จาก เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/NamfarRamink/m ... 783&type=3


ด้านปริมาณ(ผลผลิต)
-นักเรียนทุกคนในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์)
-นักเรียนทุกคนในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมดี ไม่เกเร ไม่โดดเรียน

999999999.jpg
999999999.jpg (183.36 KiB) เปิดดู 8380 ครั้ง
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนทุกคนในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมดี ไม่เกเร ไม่โดดเรียน

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:06 pm
โดย ภาษาสยาม
เริ่มต้นจากการไปเยี่ยมบ้าน และพบความลำบากของนักเรียนหลายๆคน

13502043_1183694171682617_3135945624101632506_n.jpg
13502043_1183694171682617_3135945624101632506_n.jpg (35.3 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง


จึงตั้งสเตตัสชวนเพื่อนๆในเฟซบุ๊กให้การช่วยเหลือ ต่อมาจึงมีทุนการศึกษามามอบให้เด็กๆ

เด็กชายอมรเทพ คงขาว

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:08 pm
โดย ภาษาสยาม
นักเรียนที่ได้รับทุน เด็กชายภานุพงศ์ ขันถม

4506033998471_resize.jpg
4506033998471_resize.jpg (40.05 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง


เด็กชายตะวัน ภู่กำจัด

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:19 pm
โดย ภาษาสยาม
เด็กหญิงทิพย์ลดา สดุดีกุล

4506040280425_resize.jpg
4506040280425_resize.jpg (39.8 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง


เด็กหญิงกวิสรา ด้วงเหม

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:25 pm
โดย ภาษาสยาม
เด็กชายธิเบต เผือกนาง

4511275622529_resize.jpg
4511275622529_resize.jpg (42.66 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง


เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์สิน

13592581_1190888540963180_730576695717715943_n_resize.jpg
13592581_1190888540963180_730576695717715943_n_resize.jpg (42.39 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:30 pm
โดย ภาษาสยาม
เด็กหญิงพรเพ็ญ บุญธรรม

13606784_1190888510963183_4410959679436336884_n_resize.jpg
13606784_1190888510963183_4410959679436336884_n_resize.jpg (39.6 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง


เด็กหญิงศุรินทร นันกระโทก

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:34 pm
โดย ภาษาสยาม
เด็กชายกัมพล ผอบทอง

13895025_1215525091832858_4449848018330913117_n.jpg
13895025_1215525091832858_4449848018330913117_n.jpg (23.96 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง
นางสาวศิริลักษณ์ สุขสัมพันธ์

13933171_1038432946263964_163731562_n_resize.jpg
13933171_1038432946263964_163731562_n_resize.jpg (36.89 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 08 ส.ค. 2016 9:41 pm
โดย ภาษาสยาม
เด็กหญิงศิริภัสสร บูรณ์เจริญ

156523.jpg
156523.jpg (39.54 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง


เด็กชายอริญชัย หอมเจริญ (โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง)

S__58278032_resize.jpg
S__58278032_resize.jpg (148.5 KiB) เปิดดู 8349 ครั้ง

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 11 ส.ค. 2016 5:49 am
โดย ภาษาสยาม
นางสาวสุวนันท์ อักษรชัย

22246_resize.jpg
22246_resize.jpg (57.38 KiB) เปิดดู 8336 ครั้ง


บัญชีการจ่ายเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีผู้รับเงิน จำนวน ๑๑ คน

กรกฎาคม_resize.jpg
กรกฎาคม_resize.jpg (69.87 KiB) เปิดดู 8309 ครั้ง

Re: โครงการ ทุนการศึกษาเพื่อนน้ำฟ้า

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 15 ส.ค. 2016 11:40 am
โดย Namfar
เด็กหญิงศิริภัสสร บูรณ์เจริญ

13901452_1221707487881285_770038252652834785_n_resize.jpg
13901452_1221707487881285_770038252652834785_n_resize.jpg (33.92 KiB) เปิดดู 8340 ครั้ง