เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า วัดบ่อเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลความรู้ทั่วไปและการทำบุญ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า วัดบ่อเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พฤหัสฯ. 21 ต.ค. 2010 8:23 am

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า ณ วัดบ่อเต่า ต. สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
ประวัติวัดบ่อเต่า

บ้านสันผักฮี้ก่อตั้งขึ้นราว พ.ศ. ๒๔๕๖ แต่เดิมเป็นชุมชนของชาวไทยลื้อมีชื่อเรียกว่าบ้านสันแก่วงค์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน ๓ ต้น มีนายแสนอินตาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อที่ใช้เรียกหมู่บ้านปัจจุบันเรียกตาม สภาพแวดล้อมเมื่อตั้งเป็นหมู่บ้าน คือมีต้น “ผักฮี้” ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ต้นผักฮี้ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบหรือยอดอ่อนใช้สำหรับประกอบอาหารได้ มีรสเปรี้ยว ทำอาหารได้ เมื่อตั้งชุมชนแล้วได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่ง เล่ากันว่าขณะที่ชาวบ้านขุดบ่อน้ำไว้บริโภคในที่ตั้งวัด ขุดลึก ๓ เมตรพบตาน้ำมีเต่าอาศัยอยู่ จึงตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดบ่อเต่า” ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับบ้านท่ามะเกี๋ยง บ้านสันกลางตำบลป่าไหน่และบ้านขามสุ่มนอกหรือขามสุ่มป่า อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือ บนเส้นทางเดียวกับทางแยกไปวัดสันปง หรือเส้นทางไปบ้านสันกลางตำบลป่าไหน่ ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีระบบไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๗ พบโบราณสถานที่เคยเป็นวัดร้าง ๔ แห่ง คือ วัดสันผักฮี้หรือบ่อเต่าร้าง และกู่หนานคำกับวัดร้างไม่มีชื่อเรียก ๓ แห่ง


ปัจจุบัน ทางวัดได้ดำเนินการสร้างวิหารมานานหลายปี ทว่าไม่สามารถก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้าง เพราะประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้ต่อปีต่อคน เพียงสองหมื่นบ้านเศษเท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงคุ้มครองท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปประสานงาน

พระครูสิริวัตรวิมล ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดบ่อเต่า 08 – 9554 - 7699


คุณนิกร ทุนผล อบต.บ้านสันผักฮี้ 08 - 4806 - 6413


น้ำฟ้า ( นามปากกา ) ผู้ประสานงาน pasasiam@hotmail.com

โอนเงินทำบุญ

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาปากเกร็ด นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ

หมายเลขบัญชี 305 - 292134 - 9


( โอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง เพื่อให้ยอดตรงกับความเป็นจริง )

รูปสมาชิกห้อง http://www.pasasiam.com/tbh/
ไฟล์แนป
PICT0709_resize.JPG
PICT0709_resize.JPG (145.29 KiB) เปิดดู 10829 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พฤหัสฯ. 21 ต.ค. 2010 11:01 am

...
ไฟล์แนป
PICT0693_resize.JPG
PICT0693_resize.JPG (133.74 KiB) เปิดดู 10826 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พฤหัสฯ. 21 ต.ค. 2010 1:34 pm

....
ไฟล์แนป
PICT0692_resize.JPG
PICT0692_resize.JPG (102.22 KiB) เปิดดู 10822 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พฤหัสฯ. 21 ต.ค. 2010 1:36 pm

...
ไฟล์แนป
PICT0697_resize.JPG
PICT0697_resize.JPG (152.92 KiB) เปิดดู 10811 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พุธ 01 ธ.ค. 2010 3:27 pm

ประธาน
พลอากาศเอกพัลลภ และคุณสุรีย์รัศมิ์ บุญลือ
คุณแดง ทะกลกิจ
คุณธัญทิพย์ แสงวิภาคภิตินันท์
อาจารย์อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
คุณชมพร เพชรอนันต์กุล
อาจารย์นันทิกาญจน์ โสมมาก
อาจารย์สมฤดี จันทร์แสง
คุณคำดี มาซุอิ
คุณ Gosix
คุณสุธาทิพย์ วรรณจุฑา
คุณอรุณสุข
จ่าเอกสุชิน กลัดขวัญ
คุณโยธิน ประทุมวัน
คุณพงค์ศักดิ์ โตอุรวงศ์
คุณธนา เตชะธเนศ
คุณเซี้ยม แซ่ลิ้ม
คุณเตียกิม แซ่อึ้ง
คุณธิติ ธิติธรรมศักดิ์
คุณทัศนียา สมิทธิฐิติรองประธาน
นาวาเอก(พิเศษ)ภูริทัต และคุณสุหรรษา จันทร์แก้ว
นาวาเอกดวง พึ่งสุรินทร์
คุณเสาวนีย์ โพธิ์อยู่
อาจารย์สมพร เทียนไธสง
คุณสันติ ไปวันเสาร์
คุณทักษ์สุตา วรรณจุฑา
คุณพิพัฒน์ เหรียญทอง
คุณพิมพิสุธญ์ ( นามปากกา )
พ.อ.อ.ภาสวร แสงตะคล้อ
คุณวิลัยวรรณ โตอุรวงศ์
คุณพิทยา จินดาประชาและครอบครัว
คุณสุพิน ตั้งเทียนทองและครอบครัว
อาจารย์สมพร เทียนไธสง

กรรมการ

อาจารย์ถนอมวงศ์ กลิ่นจันทร์หอม
อาจารย์พีรพัฒน์ เพียงแก้ว
อาจารย์อุษา เทียนวิเศษ
อาจารย์สุทิน แจ้งน้ำใจ
อาจารย์พรรณี วงศ์มณีวรรณ
อาจารย์ลำพูน มหานาม
อาจารย์ระเบียบพร คูหเพ็ญแสง
อาจารย์นวพร สุทธิประภา
อาจารย์สมพร สังข์เพ็ง
อาจารย์วรวุธ บุตรงาม
อาจารย์พันธ์ทิพย์ แย้มมั่งมี
อาจารย์วรัชยา นิ่มงาม
อาจารย์วรพันธ์-อาจารย์วราภรณ์ บัวผัน
อาจารย์ศิริภา อุ่นชู
อาจารย์อรทัย สุวรรณศรี
อาจารย์นฤมล ดิษยี่
อาจารย์กัญชลี ถิ่นนา
อาจารย์รพีภรณ์ สามเตี้ย
อาจารย์ทิพรดา รัตนวงศ์
อาจารย์สุชาวดี พรมนิ่ม
อาจารย์รจนา ล้านจ๊ะ
อาจารย์อุษา รัตนกาญจน์
อาจารย์บุญชู อาจสม
อาจารย์นาฏศิลป์ มูลเมืองแสน
คุณกมลพร เหล็กแพงวงค์
คุณสุวจี ใหญ่ครบุรี
คุณโสภณ ตั้งมั่น
คุณวิรัตต์ยา ( นามปากกา )
คุณเบญจามินทร์ ( นามปากกา )
นาวาเอก พิสัย สุขวัน ประธาน
นาวาเอก วันชัย จุลมนต์
นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม
นาวาตรี ประทาน สำราญกิจ
เรือเอก สมจิตร พ่วงสวาท
เรือเอก สุพรรณ ขุนนาแก้ว
เรือเอก สุขุม สาลิกา
เรือเอก ไพรัตน์ วุฒิ
เรือเอก ลัทธิ หะรังสี
เรือโท บำรุง จันทร์แก้ว
เรือโท สุรงค์ คงยืน
เรือโท สุพจน์ วิเศษสุนทร
เรือโท สมทรง คงรอด
เรือโท ธนู เจริญสุขพลอยผล
เรือโท อภิเดช แก้วธรรม
เรือโท ชาย ลาวัณย์ศิริ
เรือโท จักษ์เพชร มุกดา
เรือโท จะเด็ด มั่นดี
เรือโท นาวิก ยังคำ
เรือโท ปราโมทย์ รายศิริ
พันจ่าเอก กิจจา กิจสำเร็จ
พันจ่าเอก ดลบันดาล วัดแก้ว
พันจ่าเอก ถวิลศักดิ์ สุวรรณกล่อม
พันจ่าเอก สมชาย ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
พันจ่าเอก ประสิทธิ์ เกตุจรัส
พันจ่าเอก พุฒ บัวแดง
พันจ่าเอก กนก แก้วแกมกาญจน์
พันจ่าเอก สกุล เดชรัตน์
พันจ่าเอก อุดม กลับรินทร์
พันจ่าเอก พิบูล เจริญผล
พันจ่าเอก โกมล ฉ่ำทรัพย์
พันจ่าเอก สุชาติ ไข่หรุ่ม
พันจ่าเอก ประยูร ทารัตน์
พันจ่าเอก พงพันธุ์ ทิมขลิบ
พันจ่าเอก ธัญญา ถาวร
พันจ่าเอก ภิรมย์ ปิยะสันต์
พันจ่าเอก ประนอม พุฒทวี
พันจ่าเอก ประจักษ์ ภานุเพ็ญ
พันจ่าเอก วีรยุทธ บุญกรณ์
พันจ่าเอก สุเมธ ดำพะธิก
พันจ่าเอก วิจารณ์ ซื่อสงวน
พันจ่าเอก ราเชนทร์ ไพศาล
พันจ่าเอก คำรณ มั่นทอง
พันจ่าเอก สมโภชน์ สังข์ทอง
พันจ่าเอก วีรชาติ นุตรักษ์
พันจ่าเอก ปนุทัศน์ ส่งเสริม
พันจ่าเอก สมเกียรติ สุภัทรศักดา
พันจ่าเอก พงษ์ศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
จ่าเอก มะลิ สุทัดสัน
จ่าเอก นิรุจน์ เอี่ยมสวัสดิ์
จ่าเอก อภิชาต อินทรพรหม
จ่าเอก ชัชชัย สุทธิ
จ่าเอก พัลลภ สิงห์ทองหอม
จ่าเอก สมวงศ์ ศรีสว่าง
จ่าเอก อรรถพล เหลืองสะอาด
จ่าเอก ทวีศักดิ์ มีขวด
จ่าเอก ณรงค์ ลาภผล
จ่าเอก คุณากร จริยศ
จ่าเอก วีรยุทธ์ ลิ้มในเมือง
จ่าเอก ศุภฤกษ์ ลิโมภาสิทธิ์
จ่าเอก ศตวรรษ อาจโยธา
จ่าเอก กวีศักดิ์ แก้วสวี
จ่าเอก สมพร กองสมัคร
จ่าเอก ภาสกร น้อยสุวรรณ
จ่าเอก วิศรุต เทียนชัย
จ่าเอก นิเวศน์ ตั้งสัจจะกุล
จ่าเอก ปรีชาลักษณ์ วงศ์ยอดชนะ
จ่าเอก สากล เนตรวงศ์
จ่าเอก ตรีวุฒิ จันทร์แก้ว
จ่าเอก เอกวิทย์ กาฬสุวรรณ
คุณวลัยภรณ์ โคตรสาขา
คุณชนะภัย โคตรสาขา
นางวัชรินทร์ พันธ์ชลีรัตน์
นายจำเนียร พรหมเหรียญชัย
นางอาจารีย์ พรหมเหรียญชัย
คุณสมเชษฐ ปั้นทอง
คุณทิพย์อุษา วงค์ทิพย์
คุณอุษา แสงวิภาคภิตินันท์
คุณไอรินทร์ แสงวิภาคภิตินันท์
คุณสุชาติ เงาเฉลิมพงศ์
คุณฉวีวรรณ เงาเฉลิมพงศ์
คุณอัญญนันท์ เงาเฉลิมพงศ์
คุณอุษา เงาเฉลิมพงศ์
คุณธนนนท์ เงาเฉลิมพงศ์
คุณอาษา เงาเฉลิมพงศ์
คุณวราภรณ์ เตชะธเนศและครอบครัว
คุณวชิราภรณ์ เตชะธเนศและครอบครัว
คุณสายชล จอดเกาะ
คุณสมชัย เจริญเพชรนาค
คุณปพน อริยะมรรคกูล
คุณชัยชาญ ภัทรกิติกุล
คุณคณิศร ควรหาเวช
คุณสุวรรณา ควรหาเวช
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ควรหาเวช
คุณวิจิตรา ลามะให
คุณภูวนาท ภูมิกาศ
ส.ต.ท.วิชาญ- คุณจงรักษ์ ลามะให
ด.ญ.ดลชนก - ด.ญ.จิตราภรณ์ ลามะให
ด.ช.ชยากร น.ส.ญาดา ลามะให
คุณสะเทือน เซียงหนู และครอบครัว
คุณบัญชา รอดฤดี และครอบครัว
คุณประสิทธิ์ คำจุมพล และครอบครัว
คุณสมศักดิ์ ศิริภักดิ์ และครอบครัว
คุณวีระ หล้าไทย และครอบครัว
คุณสุริยะ อินทรจร และครอบครัว
คุณอำพร แสนโกสิก และครอบครัว
คุณเดชา นาคประสงค์ และครอบครัว
คุณประสิทธิ์ แพ่งจันทึก
คุณอรรณนพ ม่วงมะเริง และครอบครัว
คุณสมควร ศิริปรุ และครอบครัว
คุณสมบัติ ศรีสุภา และครอบครัว
คุณสุพิทักษ์ คำลือ และครอบครัว
คุณนิพนธ์ โพธิยา และครอบครัว
คุณไกรสร แสนพงษ์ และครอบครัว
คุณเสรี เพ็ญลองตอง และครอบครัว
คุณสุวรรณ นามศิริ และครอบครัว
คุณถวัลย์ศรีพิมพ์ วงษ์สงวนสอดศรี และครอบครัว
คุณธนาวุฒิ ศรีโชติ และครอบครัว
คุณสุนทร สังขรูป และครอบครัว
คุณวิลัย ประสมทรัพย์ และครอบครัว
คุณอุดม ช่างเหล็ก และครอบครัว
คุณอุดม ช่างเหล็ก และครอบครัว
คุณตะวัน รัตนา
คุณจารุภา ภักดีตุละ
คุณนฤมล ฤทธาพรม และครอบครัว
คุณแม่พูนสุข เซรัมย์
คุณสุปรีชา เทพสรรเสริญ และครอบครัว
จ.ส.อ.ไชยวัชร เซรัมย์ และครอบครัว
คุณพนิดา เซรัมย์
คุณสุชาติ เซรัมย์
คุณธนัช ชื่นสกุล
คุณณชพงค์ ก่อสุวรรณ
คุณประสิทธิ์ บุญพันธ์
คุณสุทัศน์ แจ้งสว่าง
คุณบุรินทร์ วงศ์คำจันทร์
นายบพิตร ชาลีพรม
คุณกิตติมา กาญจนวณิชย์
คุณเลขา สมสุข
คุณสุมาลี บุญล้ำ
คุณนิตยา จันทร์เจริญ
คุณจุติพร ทวีผล
คุณยุภาพร ช่อรักษ์
คุณทองใบ สาระยาม
คุณเมตตา เกตุประสิทธิ์
นายปองศักดิ์ ว่องวิษณุพงค์
นางเพ็ญสุดา ว่องวิษณุพงค์
นายวิศรุต ว่องวิษณุพงค์
ด.ญ.สุชัญญา ว่องวิษณุพงค์
คุณสัณฐาน ชัยวรภักดิ์
คุณวราวุธ ชัยวรภักดิ์
คุณจินดา เจตสันต์สุขศรี
คุณสมใจ ชัยวรภักดิ์
คุณสุวัฒน์ ชัยสุนทรโยธิน
คุณสมชาย ชาญชัยสนธิสกุล
คุณสุพิศ ดรุณพันธ์
คุณเรืองยุทธ ชัยวรภักดิ์
คุณสุพักตร์ บุญพิมพ์
คุณภาณุวัชร ชาธรรมสรณ์
คุณวุฒินันท์ สุวรรณเนตร
คุณปกรณ์ เผือกนวม
คุณธิติธันย์ แพทย์หลักฟ้า
คุณศราวุธ มาระวิชัย
คุณสุชาติ น้าวล้อม
คุณทักศิณา สระทองโอน
คุณสายทอง ผานัด
คุณพยนต์ สิงห์ชัย
คุณกฤษณี เฉลิมขวัญมงคล
คุณสาริน รุ่งเรือง และครอบครัว
คุณธวัช อาทรเกตุ
คุณสุกัญญา วิศรุตกุล
คุณนราวัลย์ ศิริวชิรานุสกุล
คุณมุกดา เหล่ารัตน์
คุณมยุรี รัตนโรจน์
คุณชิสา บูรณวิเชียร
คุณสุวรรณี เข็มแก้ว
คุณนริศรา แสนดี
คุณอนิษรา กลมสันเทียะ
คุณกนกพร พงค์ดา
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

โพสต์โดย ภาษาสยาม » ศุกร์ 31 ธ.ค. 2010 3:56 pm

ซองผ้าป่า
ไฟล์แนป
SAM_1556_resize.JPG
SAM_1556_resize.JPG (50.52 KiB) เปิดดู 10335 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1081
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พุธ 16 ก.พ. 2011 1:07 pm

น้ำฟ้าน้อมขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดบ่อเต่า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ยอดถวาย 72,792 บาทชมภาพ http://www.pasasiam.com/home/index.php/ ... 83--14-54-
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am


ย้อนกลับไปยัง ทั่วไป

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron