เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ข้อมูลความรู้ทั่วไปและการทำบุญ

เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โพสต์โดย น้ำฟ้า » ศุกร์ 04 ต.ค. 2013 7:22 pm

Untitled.jpg
Untitled.jpg (173.25 KiB) เปิดดู 12011 ครั้ง


โอนปัจจัยทำบุญได้ที่บัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาปากเกร็ด นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ หมายเลขบัญชี 305 - 292134 – 9

The Siam Commercial Bank 305 - 292134 – 9 Namphon takonkit
120/6 Chaengwattana Road, Tumbol Pakkret, Pakkret, Nonthaburi 11120


โอนแล้วกรุณาแจ้งค่ะ ยอดเงินจะได้ตรงกัน

การทอดผ้าป่าครั้งที่ผ่านมา ณ วัดสันทราย คลิกตามลิงค์ได้เลยค่ะ viewtopic.php?f=23&t=626
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อาทิตย์ 06 ต.ค. 2013 5:03 pm

ยอดที่โอนแล้ว
แม่กุล เวชกิจ ๑,๐๐๐ บาท
ด.ต.อนุสรณ์ พิมพ์พิสาร ๖๐๐ บาท
มณีนาคา แก้วสวรรค์ ๕๐๐ บาท
ไฮยีน่า แปดริ้ว ๕๐๐ บาท
นายสมชาย- นางระพีกาญจนานุรักษ์ ๑,๐๐๐ บาท
นส.มยุรา-ธาริณี-นายอรรจน์ กาญจนานุรักษ์ ๕๐๐ บาท
อาก้อง ๕๐๐ บาท
คุณภคมน แซ่เตียว ๕๐๐ บาท
ครอบครัวสะบายดีแมนชั่น เชียงใหม่ ๕๐๐ บาท (สมาคมคนเหนือ)
คุณพิพิธชัย ลีลภัสธนพงษ์-คุณธันย์สิตา ลภัสธรรมนันท์-ด.ญ.เบญญทิพย์ ลีลภัสธนพงษ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท (สมาคมคนเหนือ)
คุณมนันย์ฐิดา อื้อจรรยา ๔๐๐ บาท
คุณอรณี นัธยาย ๒๐๐ บาท
คุณจำเรียง ใจรักษ์ ๒๐๐ บาท
คุณอุดม อื้อจรรยา ๒๐๐ บาท
พิมพ์ชนก เก่งการพานิช ๒๐๐ บาท
คุณดวงกมล บุญรอด ๕๐๐ บาท
คุณพนินทร มณีวรรณ ๓๐๐ บาท
คุณยุ้ย สินีนาฏ ๔๐๐ บาท
คุณณรงค์ชัย กาพย์ตุ้ม ๕๐๐ บาท
รายละเอียดการทอดผ้าป่า+บัญชีร่วมทำบุญhttp://www.pasasiam.com/phpbb/viewtopic.php?f=23&p=3764&sid=37286721a7d76c0acee48f6e12a9b018#p3764

ยอดทำบุญ

คุณศักดิ์ฏา ไชยกา ๒๐๐๐ บาท (ยังไม่โอน)
แม่กุล เวชกิจ ๑,๐๐๐ บาท
ด.ต.อนุสรณ์ พิมพ์พิสาร ๖๐๐ บาท (สมาคมคนเหนือ)
มณีนาคา แก้วสวรรค์ ๕๐๐ บาท
ไฮยีน่า แปดริ้ว ๕๐๐ บาท
นายสมชาย- นางระพีกาญจนานุรักษ์ ๑,๐๐๐ บาท
นส.มยุรา-ธาริณี-นายอรรจน์ กาญจนานุรักษ์ ๕๐๐ บาท
อาก้อง ๕๐๐ บาท
คุณภคมน แซ่เตียว ๕๐๐ บาท
ครอบครัวสะบายดีแมนชั่น เชียงใหม่ ๕๐๐ บาท (สมาคมคนเหนือ)
คุณพิพิธชัย ลีลภัสธนพงษ์-คุณธันย์สิตา ลภัสธรรมนันท์-ด.ญ.เบญญทิพย์ ลีลภัสธนพงษ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท (สมาคมคนเหนือ)
คุณมนันย์ฐิดา อื้อจรรยา ๔๐๐ บาท
คุณอรณี นัธยาย ๒๐๐ บาท
คุณจำเรียง ใจรักษ์ ๒๐๐ บาท
คุณอุดม อื้อจรรยา ๒๐๐ บาท
พิมพ์ชนก เก่งการพานิช ๒๐๐ บาท
คุณดวงกมล บุญรอด ๕๐๐ บาท
คุณพนินทร มณีวรรณ ๓๐๐ บาท
คุณยุ้ย สินีนาฏ ๔๐๐ บาท
คุณณรงค์ชัย กาพย์ตุ้ม ๕๐๐ บาท
คุณชฎาธาร จักรอ้อม คุณหทัยกาญจน์ บรรเทืองทิพย์ คุณกัมพล บรรเทืองทิพย์ ๑๐๐๐ บาท
คุณธัญธารีย์ ธีรผาติโรจน์ ด.ช ธนายุพัทธ์ ธีรผาติโรนจ์ ด.ช นิธิโรจน์ จารุโรจภาณุวัชร์ คุณพุธ บรรณศาสตร์ และครอบครัว ๑๐๐๐ บาท
วิยดารัตน์ อุไร และเด็กชายปีขาล โมกศิริ ๕๐๐ บาท
สายสุเหร่าคลองหนึ่ง ๓๘๐๐ บาท
คุณธนัฐนัน แจงภูเขียว ๕๐๐ บาทรวม ๑๖,๓๐๐ บาทรวม ๑๑,๕๐๐ บาทประธานสาย
สายเทศบาลนครปากเกร็ด
๑.คุณรัศมี อารยางกูร (ประธาน)
๒.คุณธรรมากร อารยางกูร
๓.คุณสายฝน อารยางกูร (รองประธาน)
๔.คุณทิพา อารยางกูร (รองประธาน)

กรรมการ
๕.คุณปรัชญา-คุณศุภวรรณ อารยางกูร
๖.คุณธันวา อารยางกูร
๗.คุณกัลยา อารยางกูร
๘.คุณธัญญา อารยางกูร
๙.คุณธัญทิพย์ อารยางกูร
๑๐.ด.ช วรินทร - ด.ญ. วิรดา จันทร์เทศ
๑๑. คุณธนาวุฒิ - ณัญพร เดือนขาว


แจ้งชื่อกรรมการ
คุณพิมพ์ชนก เก่งการพานิช และครอบครัว
คุณมนันย์ฐิดา อื้อจรรยา (นักเขียน)
คุณจำเรียง ใจรักษ์
คุณอรณี นัธยาย
คุณอุดม อื้อจรรยา

คุณ สุทธินันธ์ ชยุดาถิรทรัพย์ กรรมการ
คุณ ธนพัฒน์ โตทัพ กรรมการ
คุณประดิษฐ์ นาคคูบัว
คุณลฎาภา.นาคคูบัว
คุณอำนาจ คำกองแก้ว
คุณศศิธร.พรหมอินทร์
คุณสะเทือน เซียงหนู และครอบครัว
คุณบัญชา รอดฤดี และครอบครัว
คุณสมศักดิ์ ศิริภักดิ์ และครอบครัว
คุณวีระ หล้าไทย และครอบครัว
คุณสมศักดิ์ ช้างแดงและครอบครัว
คุณสุริยะ อินทรจร และครอบครัว
คุณเดชา นาคประสงค์ และครอบครัว
คุณอรรณนพ ม่วงมะเริง และครอบครัว
คุณสมควร ศิริปรุ และครอบครัว
คุณสุพิทักษ์ คำลือ และครอบครัว
คุณนิพนธ์ โพธิยา และครอบครัว
คุณจารุภา ภักดีตุละ
คุณนฤมล ฤทธาพรม และครอบครัว
คุณไพศาล ทนหนองแวงและครอบครัว
คุณวันเพ็ญ หนูฤกษ์
คุณแม่พูนสุข เซรัมย์
คุณณัชปรียา เทพสรรเสริญ และครอบครัว
คุณไชยวัชร เซรัมย์ และครอบครัว
คุณพนิดา เซรัมย์
คุณสุชาติ เซรัมย์
ด.ช.วุฒิพันธ์ เซรัมย์
ด.ช.ฑลกฎ เซรัมย์
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อาทิตย์ 06 ต.ค. 2013 6:06 pm

สาย ลีฬวรา นักเขียน
คุณสุธี-คุณณิชา-คุณรัญชน์รวี ต้นติเฉลิมสิน (พี่ณารา)
คุณผกามาศ อุดมเดชาณัติ กรรมการ
คุณณัฐกานต์ คมโนภาส กรรมการ
คุณอรพิน พากเพียรสกุลชัย กรรมการ
คุณณภมณี มณีนาค กรรมการ
คุณดวงกมล บุญรอด
คุณจอมขวัญ ศรีเจริญ กรรมการ
คุณจินตนา อมตะสัจจะ กรรมการ
คุณชลลดา จันทอง กรรมการ
คุณเกษศิรินทร์ นาคประดับพลอย
คุณปัทมา อดิษะ
คุณสัมพันธ์ นาคประดับพลอย
คุณชมพูนุช และครอบครัว
คุณสุขหทัย ด่านภราดรสกุล


สายฉะเชิงเทรา
คุณวิริยา วนาพรรณ์ และครอบครัว
คุณปรีชา ช่องคันปอน และครอบครัว
คุณแพรวพรรณ วงษ์วิวัฒนาวุฒิและครอบครัว
คุณพินิจ คุณจิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น
ด.ญ. กฤษมล เตียตรงจิตมั่น
คุณ เฉลิมขวัญ สนลอย
คุณนวลจันทร์ หมื่นเดชและครอบครัว
คุณมนทิรา พงษ์ทองคำ และครอบครัว
คุณอังคณา เอียดวิจิตรและครอบครัว
คุณบุษยา จุนเจริษวงศา และครอบครัว
คุณประริญาพร แสนธาตุและครอบครัว
คุณศศิวิมล จันทร์งามและด.ญ.ณัฐชนก พุทธศัย


สาย คุณจอมขวัญ และวิษณุ ดช.ภอ ด.ญ.บุญสิตา ศรีเจริญ
คุณธนสันต์ - คุณอารี ประภาสะวัต
คุณภณ - ธนภรณ์ สุทธิพจน์ รักตระกูล
คุณธงชัย หาญใจไทย - คุณปิยฤดี หรรษาวาศ์
คุณธนา ตรูตา -ธัญญา - พันวา พรหมเทพ
คุณชาลินี โอสเบริก์ และครอบครัว
คุณวราพร วิริยะบุศย์และครอบครัว
คุณวรรณภา บำรุงบุตร
คุณมัลลิกา คุ้มกำแหง
คุณอรนุช รักตระกูล
คุณประทุม นรินทรกุล ณ อยุธยา
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย น้ำฟ้า » เสาร์ 04 ม.ค. 2014 8:12 am

สายสมาคมคนเหนือ
แม่กุล เวชกิจ ประธาน
คุณศักดิ์ฏา ไชยกา ประธาน
คุณถาวร โมกข์ไธสง
นายสมชาย- นางระพีกาญจนานุรักษ์ รองประธาน
ด.ต.อนุสรณ์ พิมพ์พิสาร รองประธาน
มณีนาคา แก้วสวรรค์
ไฮยีน่า แปดริ้ว
นส.มยุรา-ธาริณี-นายอรรจน์ กาญจนานุรักษ์
อาก้อง
คุณภคมน แซ่เตียว
ครอบครัวสะบายดีแมนชั่น เชียงใหม่
คุณพิพิธชัย ลีลภัสธนพงษ์-คุณธันย์สิตา ลภัสธรรมนันท์-ด.ญ.เบญญทิพย์ ลีลภัสธนพงษ์ และครอบครัว
คุณแม่น้อย จักรอ้อม
คุณชฎาธาร จักรอ้อม
คุณหทัยกาญจน์ บรรเทืองทิพย์
คุณกัมพล บรรเทืองทิพย์
คุณณรงค์ชัย กาพย์ตุ้ม
คุณพนินทร มณีวรรณ
คุณสินีนาฎ ใฝสุข
คุณปรียา ศรีมณีรัตน์
คุณบุษยมาส ทะกลกิจ
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย น้ำฟ้า » พฤหัสฯ. 09 ม.ค. 2014 7:29 pm

1526250_340193512788221_1407933484_n.jpg
1526250_340193512788221_1407933484_n.jpg (131.98 KiB) เปิดดู 11612 ครั้ง


สายสุเหร่าคลองหนึ่ง
คุณนันทิกาญจน์ โสมมาก ประธาน
คุณวิชิต-คุณสมฤดี จันทร์แสง ประธาน
คุณวรพันธ์ คุณวราภรณ์ ด.ช.วราภรณ์ บัวผัน
คุณรจนา ล้านจ๊ะและครอบครัว
คุณสมใจ ผลฉิมพลีและครอบครัว
คุณอรทัย สุขสวัสดิ์และครอบครัว
คุณเบญจรัตน์ คูหเพ็ญแสงและครอบครัว
คุณบุญศรี ร่มเย็นและครอบครัว
คุณพันธ์ทิพย์ แย้มมั่งมีและครอบครัว
คุณธงชัย ดวงมุลตรี
คุณประทุม ไชยบุตร
คุณพรรณี วงศ์มณีวรรณ
คุณสุรีย์ เกตุพุฒและครอบครัว
คุณวิมล บุญธรรมและครอบครัว
คุณกมลพร เหล็กแพงวงศ์
คุณมั่นคง ด.ช.มุ่งมั่น จันทร์แสง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:21 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

1069164_413261228809146_1412965195_n.jpg
1069164_413261228809146_1412965195_n.jpg (61.31 KiB) เปิดดู 11367 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:22 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

คณะศรัทธา อ.หางดง

1499596_413262248809044_264308957_n.jpg
1499596_413262248809044_264308957_n.jpg (92.97 KiB) เปิดดู 11367 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:24 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

1932466_413261042142498_484519038_n.jpg
1932466_413261042142498_484519038_n.jpg (98.73 KiB) เปิดดู 11367 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:24 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

1896934_413261948809074_410259643_n.jpg
1896934_413261948809074_410259643_n.jpg (88.55 KiB) เปิดดู 11367 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:25 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

1898066_413261258809143_188366422_n.jpg
1898066_413261258809143_188366422_n.jpg (54.88 KiB) เปิดดู 11360 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:26 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

1891085_413261368809132_1833591696_n.jpg
1891085_413261368809132_1833591696_n.jpg (62.12 KiB) เปิดดู 10667 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดสันฮกฟ้า อ.พร้าว จ.เชียงใ

โพสต์โดย Namfar » เสาร์ 15 ก.พ. 2014 11:27 pm

พิธีทอดผ้าป่าวัดสันฮกฟ้า ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (วันมาฆบูชา)

1653818_413261162142486_851360642_n.jpg
1653818_413261162142486_851360642_n.jpg (68.44 KiB) เปิดดู 10667 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ทั่วไป

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot] และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron