บันทึกความทรงจำราชวงศ์จักรี

ข้อมูลความรู้ทั่วไปและการทำบุญ

Re: บันทึกความทรงจำราชวงศ์จักรี

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 08 พ.ค. 2019 11:02 am

76615.jpg
76615.jpg (98.61 KiB) เปิดดู 1746 ครั้ง


76628.jpg
76628.jpg (78.35 KiB) เปิดดู 1746 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1035
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: บันทึกความทรงจำราชวงศ์จักรี

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 08 พ.ค. 2019 11:03 am

คชสารใต้เงาพระอาทิตย์ทรงกลด ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งดงาม เข้มขลัง อลังการ
76824_resize.jpg
76824_resize.jpg (71.64 KiB) เปิดดู 1745 ครั้ง

ภาพ : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

76642.jpg
76642.jpg (50.06 KiB) เปิดดู 1746 ครั้ง


76641.jpg
76641.jpg (58.21 KiB) เปิดดู 1746 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1035
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: บันทึกความทรงจำราชวงศ์จักรี

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 08 พ.ค. 2019 5:31 pm

พระธำมรงค์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระธำมรงค์วิเชียรจินดา และพระธำรงค์รัตนวราวุธ พระธำรงค์ที่สำคัญที่สุดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระวิเชียรจินดาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังไม่เคยมีการชั่งน้ำหนักประมาณกันว่าคงราวๆ ๓๐ กะรัต ส่วนพระรัตนวราวุธเป็นเพชรสีเหลืองสดหนัก ๖๐ กะรัต
76848.jpg
76848.jpg (68.53 KiB) เปิดดู 1745 ครั้ง

ที่มา : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

#ผ้าไหมยกดอกลำพูน หนึ่งในภูษาที่ถูกเลือกเป็นฉลองพระองค์ของพระราชวงศ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
59624391_2376722549046434_7861169119649857536_n.jpg
59624391_2376722549046434_7861169119649857536_n.jpg (54.99 KiB) เปิดดู 1745 ครั้ง

ลำพูน เป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า นครหริภุญชัย เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่สุดในภาคเหนือ อาทิ ยวน โยนก ไทใหญ่ ยางแดง เขิน ลื้อ ลั้วะ และ มอญ คนลำพูนมีการทอผ้าใช้เองมาแต่อดีตอันยาวนาน โดยเฉพาะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาวยอง (ไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองยองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเชียงตุง ในประเทศพม่า) ในกลุ่มชนชั้นสูงที่วัตถุดิบเป็นเส้นไหมมากกว่าที่จะเป็นเส้นฝ้ายที่ใช้กันในชนชั้นล่างลงไป กาลเวลาล่วงเลยผ่านมานับร้อยปี การทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายยังมีการประยุกต์ใช้กันอยู่แต่เป็นการทอเป็นลวดลายไม่วิจิตรนัก

จวบจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระธิดาในพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ผู้ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้พระราชทานทูลขอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จกลับเชียงใหม่ และทรงได้นำความรู้ที่เรียนรู้มาจากราชสำนักส่วนกลางขณะประทับ ณ วังหลวงในกรุงเทพฯ มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ลวดลาย และได้ฝึกหัดคนในคุ้มเชียงใหม่ให้ทอผ้ายกโดยเพิ่มลวดลายลงในผืนผ้าไหมให้พิเศษขึ้น คือเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษเป็น ดิ้นเงิน ดิ้นทอง การเก็บลายจึงต้องใช้ตะกอเพื่อให้สามารถทอลวดลายที่สลับซับซ้อนประณีต งดงามได้ เทคนิคการทอนี้ว่า "ยกดอก”เพื่อนำไปถวายเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในภาคกลางและทรงใช้ส่วนพระองค์

เนื่องด้วยทรงเป็นพระญาติกับเจ้าเมืองลำพูนจึงทรงถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้ายก ที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระราชชายาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์(เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย)และ เจ้าหญิงลำเจียก(พระธิดาเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์) ทั้งสองพระองค์จึงได้นำความรู้การทอผ้ายกมาฝึกคนในคุ้มหลวงลำพูน และชาวบ้านได้เรียนรู้การทอผ้ายกจากคนในคุ้มจนมีความชำนาญและมีการเผยแพร่ทั่วไปในชุมชนต่างๆ โดยได้มีการฝึกหัดชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงจนมีความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกเป็นอย่างดี ทรงฟื้นฟูผ้าไหมยกดอกลำพูน โดยทรงดัดแปลงให้ผ้าไหมให้มีความวิจิตรงดงามยิ่งขึ้น โดยทรงใช้เทคนิคภาคกลางมาประยุกต์และทอกันมากในตำบลเวียงยอง และบริเวณใกล้เคียงที่เป็นชุมชนของเจ้านายยองในอดีต

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ้ายกเป็นที่นิยมในราชสำนักและแวดวงสังคมชั้นสูง เนื่องจากการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์จากรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่และลำพูน ภาคเหนือจึงกลายเป็นแหล่งผ้าไหมที่ลือชื่อ และตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ ผ้ายกที่ทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูนเป็นที่ต้องการทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักเท่านั้น

ที่มา : ศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม

ป.ล.ผ้าไหมที่ใช้ในงานมีที่มาจากผ้าไหมยกทองโบราณราชสำนัก และผ้าไหมยกดอกลำพูน
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1035
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: บันทึกความทรงจำราชวงศ์จักรี

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 08 พ.ค. 2019 5:49 pm

สายพระเนตรยามทอดพระเนตรพระราชธิดาช่างอ่อนโยนนัก เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชธิดาพระองค์แรกในรัชกาลที่๑๐ ตลอดพระราชพิธีฟ้าหญิงทรงอ่อนโยน ทรงเข้มแข็ง และทรงอดทน ทุกๆพระอิริยาบถเห็นอบอุ่นหัวใจ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอบคุณภาพจากเนชั่น
76852.jpg
76852.jpg (48.57 KiB) เปิดดู 1745 ครั้ง


คุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
76859.jpg
76859.jpg (63.86 KiB) เปิดดู 1745 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1035
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ย้อนกลับ

ย้อนกลับไปยัง ทั่วไป

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน