เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

เรื่องราวของอาณาจักรล้านนา

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 14 ส.ค. 2019 10:40 pm

ภาพประตูมหาวัน จังหวัดลำพูน
ถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐
ถ่ายภาพโดยมิชชันนารี
141160.jpg
141160.jpg (28.18 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง


บันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเจียงใหม่ ถ่ายเมื่อพ.ศ.๒๔๙๗
141163.jpg
141163.jpg (24.36 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง

ภาพ : ภาพเก่าเล่าเรื่อง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 14 ส.ค. 2019 10:45 pm

สะพานทางเข้าโรงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคน ปัจจุบันคือสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
ภาพตีพิมพ์ในหนังสือของชาวต่างชาติ น่าจะก่อน พ.ศ.๒๔๗๐
141165.jpg
141165.jpg (38.38 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง

ภาพ : ห้องวิจัยประวัติศาสตร์


สถาบันแมคเคนถ่ายเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘
ในอดีตนั้นบริเวณนี้เรียกว่า เกาะกลาง ต่อมาดร.เมคเคน ได้ขอความเมตตาจากเจ้าเมืองเชียงใหม่สร้างเป็นที่อยู่ของคนโรคเรื้อน
“เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗ หมอแมคเคน (Dr.James McKean) ได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงอินทวโรรส ทูลว่า
“มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งบนน้ำปิง ใต้ลงไปจากตัวเวียงประมาณ ๕ ไมล์ ซึ่งเจ้าหลวงอินทวโรรสได้เอาช้างดุร้ายไปปล่อยไว้ ทำให้ประชาชนไม่กล้าไปทำมาหากินบนเกาะนี้ หมอจึงใคร่จะขอเกาะนี้ เป็นที่อาศัยของผู้ป่วยโรคเรื้อน”

141225.jpg
141225.jpg (39.26 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง


หมอแมคเคนนั้นเป็นหมอประจำของเจ้าหลวงอยู่แล้ว เมื่อหมอเสนอโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนเช่นนี้ ย่อมทำให้เจ้าผู้ครองเล็งเห็นถึงประโยชน์ในเรื่องอนามัยของนครเชียงใหม่ ส่งผลให้ต่อมาในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๑ จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลโรคเรื้อนเชียงใหม่อย่างเป็นทางการขึ้น ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการมอบที่ดินบนเกาะกลางแม่น้ำปิงเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ ให้คณะมิชชั่นอเมริกันเพรสไบรเตอเรียน (American Presbyterian Mission) เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลโรคเรื้อนแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น โดยพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงดำรงเดชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลโรคเรื้อนเชียงใหม่ ภายใต้การนำของหมอแมคเคน และผู้ช่วยคนไทย คือ พ่อเลี้ยงจันตา อินทราวุธ ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดี ทั้งยังมีเจ้านายหลายพระองค์ได้บริจาคเงินส่วนพระองค์
เพื่อสร้าง “เรือนแพ” หรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยจึงเกิดเป็นหมู่บ้านเรือนแพขึ้น โดยมีหมู่บ้านสำหรับชายและหญิงแยกกัน”
ภาพ : Pendleton, Robert Larimore
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 14 ส.ค. 2019 10:58 pm

เจ้าแก้วนวรัฐเสด็จเยี่ยมพ่อขุนกันชนะนนท์ที่บ้านวังสิงห์คำ น่าจะช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๘๐ ในภาพ เจ้าแก้วนวรัฐประทับบนเก้าอี้ด้านซ้าย
จาก...หนังสือ "๕๕ ปี ถนนศรีวิชัยช่วงสุดท้าย ๑๗ เมษายน๒๕๓๒"
141384.jpg
141384.jpg (35.35 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง


นายคำรณ ธรรมสโรช นายอำเภอหางดง กำลังกล่าวเปิดงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ อ.หางดง ประมาณพ.ศ.๒๕๐๐ ในภาพนั้นมีข้าราชการหรืออาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสวมเครื่องแบบสมัยเก่าและสวมหมวกกะโล่โบราณ
141386.jpg
141386.jpg (83.88 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง

จาก...หนังสือ "๑๐๐ ปี อำเภอหางดง" ของ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 14 ส.ค. 2019 11:02 pm

คุณแม่ศรีพรรณ (สุวรรณรัตน์) ชวนไชยสิทธิ์ และคุณแม่จรัสพร ปินตาสะอาด ถ่ายเมื่ออายุประมาณ ๑๓ – ๑๔ ปี ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๖ ยืนอยู่ด้านหน้าพุ่มดอกเข็ม หน้าตึกเรียน โรงเรียนการช่างสตรี (ปัจจุบันคือโรงเรียนอาชีวะ)
สตรีการช่าง_resize.jpg
สตรีการช่าง_resize.jpg (126.71 KiB) เปิดดู 180 ครั้งคุณแม่ศรีพรรณ (สุวรรณรัตน์) ชวนไชยสิทธิ์ ถ่ายเมื่ออายุประมาณ ๑๗ – ๑๘ บริเวณด้านหน้ากุฏิ (โฮง) วัดชัยศรีภูมิ ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ถ่ายภาพนี้ขณะไปหาบน้ำใส่หม้อ คนแถวๆช้างม่อยในยุคนั้นจะไปตักน้ำกินที่วัดชัยศรีภูมิ ตักน้ำใช้ที่วัดหนองคำ
วัดชัยศรีภูมิ_resize.jpg
วัดชัยศรีภูมิ_resize.jpg (119.4 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง


คุณแม่ศรีพรรณ (สุวรรณรัตน์) ชวนไชยสิทธิ์ ถ่ายเมื่ออายุประมาณ ๒๐ ปี ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๐ อาคารด้านหลังคือศาลาตั้งศพ วัดหนองคำ ถนนช้างม่อย เชียงใหม่
วัดหนองคำ_resize.jpg
วัดหนองคำ_resize.jpg (134.34 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง

ภาพ : รำไพ ชวนไชยสิทธิ์
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 14 ส.ค. 2019 11:09 pm

ตึกประถมโรงเรียนดาราวิทยาลัย สร้างราวๆ พ.ศ.๒๔๖๘ - ๒๔๗๒ ปีจจุบันอาคารนี้ถูกรื้อแล้วสร้างเป็นอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์
ภาพจากวารสาร Siam Outlook ของคณะ Siam Mission, American Presbyterian Mission, v.10 no.1 January 1939, p.26)
141172.jpg
141172.jpg (74.5 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง


รูปภาพเชียงใหม่บริเวณริมคูเมือง ภาพแรกถ่ายปี พ.ศ.๒๕๐๑ เมื่อในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเชียงใหม่ เป็นซุ้มรับเสด็จของโรงงานยาสูบเชียงใหม่ อาคารที่เห็นชื่อร้านขายยาบุญตันโอสถและเป็นคลีนิคทำฟันของ ทพ.สาคร เลิศพฤกษ์ด้วย เป็นบ้านเลขที่ ๑ ของถนนราชวิถี ซึ่งเริ่มจากตรงนี้ไปจรดถนนพระปกเกล้า ตรงข้ามอาคารนี้เป็นปั๊มนำ้มันเชลล์ของนายสมเพชร สุกัณศีล ทางด้านขวามือของภาพ (ทิศเหนือ) เป็นตลาดสมเพชร ส่วนทิศใต้ของภาพเป็นประตูท่าแพ

ภาพ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ
ไฟล์แนป
141170.jpg
141170.jpg (31.46 KiB) เปิดดู 180 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 15 ส.ค. 2019 5:29 am

บันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ภาพ : ภาพเก่าเล่าเรื่อง
144143.jpg
144143.jpg (72.88 KiB) เปิดดู 179 ครั้ง


บันไดทางขึ้นวัดแสนฝาง ภาพถ่ายเมื่อพ.ศ.๒๕๑๓ มีต้นไม้โผล่ขึ้นกลางบันได

144147.jpg
144147.jpg (25.66 KiB) เปิดดู 179 ครั้ง


วัดแสนฝาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่มีศิลปะการก่อสร้างแบบพม่า โดยเฉพาะเจดีย์ที่มีการตกแต่งลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังมีกุฏิเจ้าอาวาสซึ่งสร้างมานานกว่า ๑๐๐ ปี เป็นจุดที่น่าสนใจอีกด้วย ตามประวัติเล่าว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ให้รื้อที่ประทับของพระเจ้ากาวิโรรสสุริวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖ มาสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ ครั้นสร้างเสร็จแล้วจึงโปรดให้มีการฉลองใน พ.ศ.๒๔๒๑

มีตำนานเล่าว่าวัดแสนฝางนั้น แต่เดิมเรียกว่า วัดแสนฝัง เนื่องจากพระเจ้าแสนภู เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์มังราย ได้บริจาคทรัพย์ในการสร้างวัดแห่งนี้ตามอย่างพระเจ้าปู่และพระราชบิดา วัดนี้จึงชื่อว่าวัดแสนฝางมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยคำว่าแสนก็มาจากชื่อของพระเจ้าแสนภู ส่วน ฝางนั้นเพื้ยนมาจาก ฝัง ซึ่ง คำว่าฝังในที่นั้นหมายถึงการบริจาค การฝากฝังสมบัติไว้กับพระพุทธศาสนา

ภายในวัดแสนฝาง มีโบราณวัตถุสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญอยู่หลายอย่าง เช่น วิหารลายคำ ๑ หลัง วิหารหลังนี้เป็นทรงล้านนา หลังคาเตี้ยและลาดต่ำ ประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลักและปูนปั้นปิดทอง

- เจดีย์ทรงพม่า ลักษระคล้ายเจดีชะเวดากองที่พม่า

- พระอุโบสถ มี ๒ ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้

- หอไตรหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒

-พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระประธานในวิหารลายคำ

ภาพถ่ายจากทางอากาศของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถ.เจริญประเทศ ประมาณพ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๘
144153.jpg
144153.jpg (44.94 KiB) เปิดดู 179 ครั้ง


ภาพจา : หนังสือ "วัชรสมโภช" จัดทำเนื่องในโอกาสที่คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ฉลองวาระครบรอบ ๗๕ ปี ที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 15 ส.ค. 2019 5:38 am

ภาพเก่าค่ายกาวิละ ที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดคะเนเวลาที่ถ่ายภาพน่าจะเป็นช่วงพ.ศ.๒๔๔๘ - ๒๔๕๘
เนื่องจาก พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วย“กรมบัญชาการมณฑลพายัพตะวันตก” โดยยุบกรมบัญชาการทหารบกตะวันออก กรมบัญชาการทหารบกตะวันตก รวมเป็นกรมบัญชาการทหารพายัพเชียงใหม่แห่งเดียว ต่อมาพ.ศ.๒๔๕๘ ปรากฏชื่อว่า หน่วยทหารค่ายกาวิละ
ภาพ : เชียงใหม่ในอดีต
144149.jpg
144149.jpg (21.43 KiB) เปิดดู 179 ครั้ง


เรือนจำประจำจังหวัดเชียงใหม่
144151.jpg
144151.jpg (10.15 KiB) เปิดดู 179 ครั้ง

เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น เกิดสภาพความแออัดและคับแคบ ที่ไม่เพียงพอเหมาะสมต่อการควบคุมและให้การอบรม แก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องขัง จึงย้ายไปในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแม่หยวก เลขที่ ๑๔๒ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก งบประมาณ จำนวน ๒๙๔,๘๙๒,๕๐๐ บาท เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ (เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๓๙) และได้ย้ายไปก่อสร้างเรือนจำกลางชั่วคราวสันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน (เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๒) งบประมาณ ๕๘๔,๘๕๓,๒๔๒.๐๒ บาท

1.jpg
1.jpg (57.8 KiB) เปิดดู 179 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » ศุกร์ 16 ส.ค. 2019 6:17 am

กระเป๋ารถเมล์สายดอยสะเก็ด เจียงใหม่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๘
ภาพ : Khruasawan Sangsuk
144197.jpg
144197.jpg (75 KiB) เปิดดู 167 ครั้งกำแพงและคูเมืองโบราณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านทิศเหนือ เห็นถนนมณีนพรัตน์อยู่ด้านขวา ถ่ายเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
ภาพ:หนังสือ Siam เล่ม ๑ พิมพ์ พ.ศ.๒๔๖๗ ของ W.A. Graham, M.R.A.S.
ที่มา : หนังสือ "สมุดภาพเมืองไทย เล่ม ๓"ของ คุณเอนก นาวิกมูล
144216.jpg
144216.jpg (35.71 KiB) เปิดดู 167 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 29 ส.ค. 2019 9:18 pm

ประตูท่าแพ สมัย ๖๐ ปี ก่อน จะเห็นว่าตัวเมืองเชียงใหม่สมัยนั้น ยังมีต้นไม้เป็นส่วนมาก ตึกยังไม่ค่อย ตรงกลางภาพจะเห็นโรงภาพยนตร์สุริวงศ์ อยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะ มีหอนาฬิกา มีทีวีให้ดู มีน้ำพุ เลยน้ำพุไปด้านขวา ตรงนั้นจะเป็นตลาดโต้รุ่ง ด้านซ้ายมือ ที่ลงนอกนั้นคือสนามเด็กเล่น เมื่อก่อนจะใช้ทำจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ เช่น เวทีดนตรี ข้างล่างภาพโรงแรมมนตรียังไม่ได้สร้าง
ภาพ : จากหนังสือ สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต ของนาย Charles และนายประชา ตระการศิลป์

ท่าแพ.jpg
ท่าแพ.jpg (60.5 KiB) เปิดดู 103 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 08 ก.ย. 2019 2:31 pm

เจดีย์วัดแสนฝาง จังหวัดเจียงใหม่
ถ่ายโดยมิชชันนารีต่างชาติในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๔๕๓ - พ.ศ.๒๔๖๘)
#ภาพเก่าเล่าเรื่อง
155340.jpg
155340.jpg (22.59 KiB) เปิดดู 53 ครั้ง


ฟ้อนเล็บนำขบวนพระพุทธสิหิงค์ ในวันปี๋ใหม่เมืองของจาวเจียงใหม่ พ.ศ.๒๔๙๕
#ภาพเก่าเล่าเรื่อง
155342.jpg
155342.jpg (19.02 KiB) เปิดดู 53 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 474
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: น้ำฝน ทะกลกิจ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน