พระพิจารณ์พาณิชย์

เรื่องราวของอาณาจักรล้านนา

พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 1:07 pm

untitled.jpg
untitled.jpg (5.08 KiB) เปิดดู 6700 ครั้ง

พระพิจารณ์พาณิชย์

พระพิจารณ์พาณิชย์ (ชื่อเดิม พิจารณ์ ปัณยวณิช) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิจารณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ เลื่อนเป็นหลวงพิจารณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๒ และพระพิจารณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๗ ตามลำดับ

ได้เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมชั้น ๒ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (เมษายน ๒๔๗๒ - มีนาคม ๒๔๗๔) ผู้ช่วยนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (เมษายน ๒๔๗๕ - พฤษภาคม ๒๔๗๗) ผู้ช่วยอธิบดีกรมสหกรณ์ ทบวงเกษตราธิการ กระทรวงเศรษฐการ (มิถุนายน ๒๔๗๗ - กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕) รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ (กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ - พฤษภาคม ๒๔๘๕) อธิบดีกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร (พฤษภาคม ๒๔๘๕ - ธันวาคม ๒๔๙๒) และลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๓

ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อเป็นคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ ลาออกเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๐๖ รวมเวลาดำรงตำแหน่งคณบดี ๒๐ ปี

จากหนังสือที่ระลึกงานศพพระพิจารณ์พาณิชย์ (๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พระพิจารณ์พาณิชย์เคยเป็นครูสอนในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ระยะหนึ่ง

- ในปี พ.ศ.๒๔๖๕ พระพิจารณ์พาณิชย์ขณะเป็นหลวงพิจารณ์พาณิชย์ได้ตามเสด็จพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาการสหกรณ์ไทย ซึ่งขณะนั้นทรงรับตำแหน่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ ออกไปดูงานสหกรณ์ที่ประเทศพม่าและอินเดียเป็นเวลา ๕ เดือนเศษ พร้อมด้วยมิสเตอร์เลอเมย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา และหลวงประกาศสหกรณ์ ทั้งนี้ตามคำสั่งของสภานายกแห่งสภาเผยแผ่พาณิชย์

- ท่านเคยรักษาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระยะสั้นๆอยู่ ๒ วาระ

นามสกุล ปัณยวณิช เป็นนามสกุลพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์พระองค์ที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ลำดับที่ ๑๒๕๔ (เรียงลำดับตัวอักษร) ปัณยวณิช เขียนเป็นภาษาโรมันว่า Panya^vanija ในเว็บไซต์พระราชวังพญาไทกล่าวถึงว่า ได้ทรงพระราชทานแก่ รองเสวกตรีซุ่นเฮง ครูในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปู่ชื่อนายปั้น เป็นพ่อค้า)

ปัจจุบันผู้ใช้นามสกุล ปัณยวณิช แบ่งเป็น ๒ สาย

๑.ลูกหลานพระพิจารณ์พาณิชย์ อันเกิดจากบุตรและบุตรี ซึ่งในอดีตอยู่รวมกันในบ้านที่กรุงเทพมหานคร บริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟ

๒.ญาติฝ่ายภรรยาของพระพิจารณ์พาณิชย์ น้องชายของภรรยาพระพิจารณ์ได้มาขออนุญาตใช้นามสกุล ทำให้ต่อมา นามสกุล ปัณยวณิช เป็นนามสกุลของญาติห่างๆที่มิได้เกี่ยงข้องด้วย เนื่องจากน้องชายของภรรยาพระพิจารณ์พาณิชย์ได้แต่งงานมีครอบครัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และมีลูกหลานอยู่ทางภาคเหนือหลายคน

178463_resize.jpg
178463_resize.jpg (60.17 KiB) เปิดดู 857 ครั้ง


มีเรื่องเล่าถึงการรับราชการด้วยความซื่อสัตย์ของพระพิจารณ์พาณิชย์ว่า ขณะที่เดินทางไปราชการต่างประเทศโดยทางเรือได้เกิดอุบัติเหตุเรือแตก พระพิจารณ์พาณิชย์เป็นผู้รักษาหีบกำปั่นใส่เงินโดยลอยคออยู่กลางทะเล ต่อมาเมื่อรอดชีวิตกำปั่นเงินนั้นก็ยังอยู่รอดปลอดภัยกลับสู่การเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน จึงนับได้ว่าพระพิจารณ์พาณิชย์เป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 1:19 pm

คุณพระพิจารณ์พาณิชย์ ร่วมกับนายคำ ด้วงวงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีมงคลสมรสคุณฉัตรณรงค์ วงศ์ทิพย์ และคุณกัณหา สืบสี
๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๙ ณ ราชนาวีสโมสร

WP_20140413_052_resize.jpg
WP_20140413_052_resize.jpg (21.65 KiB) เปิดดู 6698 ครั้ง


โดยคุณฉัตรณรงค์ เป็นหลานตา ของพระพิจารณ์
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 3:47 pm

ในภาพพระพิจารณ์พาณิชย์กำลังรดน้ำคู่บ่าวสาว (ท่านเป็นคุณตาของเจ้าบ่าว)
WP_20140413_046(1)_resize.jpg
WP_20140413_046(1)_resize.jpg (56.36 KiB) เปิดดู 6698 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 4:37 pm

เจ้าบ่าว-เจ้าสาวและญาติฝ่ายเจ้าบ่าว
ประกอบด้วยคุณแม่วรี ปัณยวณิช แม่เจ้าบ่าว พี่ชาย และน้องชายพร้อมด้วยภรรยา

WP_20140413_048(1)_resize.jpg
WP_20140413_048(1)_resize.jpg (56.95 KiB) เปิดดู 6698 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 27 พ.ย. 2017 9:20 pm

พระพิจารณ์พาณิชย์และภริยา ในอดีตนั้นจะเขียนชื่อท่านว่า นางพิจารณ์พาณิชย์ (ยิ้ม ปัณยวณิช)
24068143_1078682678935548_2010683323302530517_n.jpg
24068143_1078682678935548_2010683323302530517_n.jpg (60.26 KiB) เปิดดู 6094 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 27 พ.ย. 2017 9:24 pm

บุตรีทั้งสามคนของพระพิจารณ์พาณิชย์
24098809_559268634416380_490547170_n.jpg
24098809_559268634416380_490547170_n.jpg (35.55 KiB) เปิดดู 6094 ครั้ง

บนสุดคือ คุณย่าวรี ล่างซ้ายคุณย่าภัทรา ขวาคุณย่านิธิ
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 27 พ.ย. 2017 9:35 pm

คุณย่าธนา(ย่าหนุน) นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างอาหนูกับอาอึ่ง ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณย่าภัทร
24019782_559268714416372_1862854037_n_resize.jpg
24019782_559268714416372_1862854037_n_resize.jpg (138.99 KiB) เปิดดู 6094 ครั้ง

ปัจุจบันย่าหนุนอายู ๙๖ ปี ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ขอขอบพระคุณภาพความทรงจำดีๆจากอาอึ่งค่ะ
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » จันทร์ 16 มี.ค. 2020 6:45 pm

งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณย่าหนุน นางธนา ปัณยวณิช
วันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
25741_resize.jpg
25741_resize.jpg (67.91 KiB) เปิดดู 1832 ครั้ง

สมาชิกครอบครัวรุ่นหลานของพระพิจารณ์พาณิชย์
89996840_resize.jpg
89996840_resize.jpg (74.21 KiB) เปิดดู 1832 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » จันทร์ 16 มี.ค. 2020 7:00 pm

ลูกๆหลานๆได้รวมตัวกัน
88253803_resize.jpg
88253803_resize.jpg (54.18 KiB) เปิดดู 1831 ครั้ง

ถ่ายภาพกับป้าอุ๋ย ภรรยาลุงต้อย และป้าป้อม ศ.คลินิก พญ.ไธวดี ดุลยจินดา (ลูกสาวคนโตของย่าหนุน)
2020030_resize.jpg
2020030_resize.jpg (66.4 KiB) เปิดดู 1832 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 883
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย admin » พุธ 08 ก.ค. 2020 10:04 pm

บัตรประชาชนในยุคนั้น ออกโดยเขตปทุมวัน พ.ศ.๒๕๙๖
prapijarn (3)_resize.jpg
prapijarn (3)_resize.jpg (80.38 KiB) เปิดดู 854 ครั้ง

prapijarn (2)_resize.jpg
prapijarn (2)_resize.jpg (75.75 KiB) เปิดดู 854 ครั้ง
ไฟล์แนป
prapijarn (1)_resize.jpg
prapijarn (1)_resize.jpg (72.43 KiB) เปิดดู 853 ครั้ง
ภาษาสยาม "งดงามความเป็นไทย"
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 249
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:28 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 11 ท่าน

cron