ศาสนาพุทธ วัด ความเชื่อ และความศรัทธาของล้านนา

เรื่องราวของอาณาจักรล้านนา

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:00 pm

๕.วัดหมื่นล้าน วัดหมื่นล้าน มีชื่อเดิมว่า “วัดหมื่นสามล้าน” มีหลักฐานกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๐๒ โดย “หมื่นโลกสามล้าน” ขุนพลคู่พระทัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งเวียงพิงค์ หมื่นโลกสามล้านนานั้นคนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม “หมื่นด้ง” หรือ “หมื่นด้งนคร” ท่านสร้างวัดนี้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ทัพนายกอง และทหารของล้านนาที่เสียสละชีพในสงคราม เนื่องจากท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ของเชียงใหม่จนตลอดชีพ

20160503_112508_resize.jpg
20160503_112508_resize.jpg (102.71 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
ไฟล์แนป
20160503_112629_resize.jpg
20160503_112629_resize.jpg (113.88 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย Namfar เมื่อ พุธ 04 พ.ค. 2016 2:51 pm, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:02 pm

๖.วัดดวงดี วัดแห่งนี้มีจารึกที่ฐานพระประธานภายในพระวิหารระบุเอาไว้ว่า พระประธานองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้ว ปี พ.ศ. ๒๐๓๙

20160503_113841_resize.jpg
20160503_113841_resize.jpg (135.54 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง


วิหารหลังเก่า
ไฟล์แนป
20160503_114112_resize.jpg
20160503_114112_resize.jpg (96.7 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:02 pm

20160503_114149_resize.jpg
20160503_114149_resize.jpg (68.83 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:04 pm

๗. วัดดับภัย เดิมชื่อว่า “วัดตุงกระด้าง” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๐ ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์มังราย ตามตำนานเล่าว่า มีขุนนางคนหนึ่งชื่อว่า “พระยาอภัย” เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาองค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระเจ้าดับภัย” เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำครอบครัว ประดิษฐานเอาไว้ในห้องนอนของตน ไม่ว่าจะไปที่ใดท่านก็จะนำพระเจ้าดับภัยไปด้วยเสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และบริวาร เมื่อพระยาอภัยล้มป่วยลง ไม่มีหมอคนไหนรักษาได้ ท่านอธิษฐานขอพรต่อพระเจ้าดับภัยให้ตนหาย ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเจ้าดับภัย อาการป่วยของท่านค่อยๆ ทุเลาลง จนหายขาดในที่สุด ต่อมาพระยาอภัยย้ายมาปลูกเรือนใกล้กับวัดตุงกระด้าง จึงบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้มีสภาพที่ดีขึ้น แล้วอัญเชิญพระเจ้าดับภัยมาประดิษฐานที่วัดตุงกระด้าง พระอารามแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามใหม่ว่า “วัดดับภัย” จนถึงทุกวันนี้

20160503_115640_resize.jpg
20160503_115640_resize.jpg (144.61 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
ไฟล์แนป
20160503_115855_resize.jpg
20160503_115855_resize.jpg (68.94 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:04 pm

20160503_120103_resize.jpg
20160503_120103_resize.jpg (84.4 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:06 pm

๘. วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) พระเจ้าติโลกราช ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมด และวันนี้เป็นวัดสำหรับคนเกิดปีใส้ หรือปีมะเส็ง

20160503_123954_resize.jpg
20160503_123954_resize.jpg (100.6 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:08 pm

20160503_123331_resize.jpg
20160503_123331_resize.jpg (130.72 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
ไฟล์แนป
20160503_123742_resize.jpg
20160503_123742_resize.jpg (99.14 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: ว่าด้วยเรื่อง...วัด

โพสต์โดย Namfar » พุธ 04 พ.ค. 2016 1:09 pm

๙. วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย ต่อมาเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองล้านนาวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นวัดร้าง จวบจนในช่วงที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม พระเจ้าเชียงใหม่ได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน ซึ่งขณะนั้นพม่ายึดครองอยู่แล้ว เพื่อกวาดต้อนผู้คนชาวเชียงแสนมาไว้ที่เชียงใหม่ และโปรดให้ชาวเชียงแสนตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เวียงชั้นนอกด้านขวาของประตูท่าแพ ทางทิศ ตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ต่อมาได้สร้างวัดร้อยข้อที่ร้างขึ้นใหม่ แล้วเอาชื่อวัดจากเมืองเชียงแสนมาตั้งชื่อ วัดร้อยข้อ ว่า “ วัดลอยเคราะห์ ” วัดนี้มีพัทธสีมาเป็นเอกเทศได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐

20160503_130848_resize.jpg
20160503_130848_resize.jpg (91.02 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
ไฟล์แนป
20160503_130720_resize.jpg
20160503_130720_resize.jpg (129.07 KiB) เปิดดู 4919 ครั้ง
Namfar
นักเขียน VIP
นักเขียน VIP
 
โพสต์: 499
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 20 พ.ย. 2013 5:56 pm

Re: วัด ความเชื่อ และความศรัทธาของล้านนา

โพสต์โดย ภาษาสยาม » เสาร์ 07 พ.ค. 2016 1:44 pm

.'วัดสังเวช'วัดโบราณอายุ ๕๐๐ กว่าปี ซึ่งสร้างโดยพญายอดเชียงราย กษัตริย์เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๐๑๕

ท้าวบุญเรือง พระราชบิดาของพญายอดเชียงรายเป็นโอรสของพระเจ้าติโลกราช ในรัชสมัยที่พระเจ้าติโลกครองเมืองเชียงใหม่อยู่นั้น เจ้าจอมหอมุกได้ใส่ร้ายว่าท้าวบุญเรืองคิดกบฏชิงราชบัลลังก์ ท้าวบุญเรืองจึงถูกประหาร ต่อมาเมื่อพญายอดเชียงรายขึ้นนั่งแท่นแก้วเสวยเมืองพระองค์จึงทรงสร้างวัดร่ำเปิง ต.สุเทพเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชบิดา และหลังจากทรงประหารเจ้าจอมหอมุกและผู้เกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายท้าวบุญเรืองทุกคนแล้ว พญายอดเชียงรายก็เกิดสลดพระทัยด้วยเกรงจะเป็นเวรกรรมต่อกันสืบไป จึงสร้างวัดสังเวชขึ้น ต่อมาเมื่อล้านนาเสียแก่พม่าวัดสังเวชกลายเป็นวัดร้าง หลังจากนั้นจึงได้รับการบูรณะโดยกองบิน ๔๑

ปัจจุบันวัดสังเวชเป็นพุทธสถานประจำกองบิน ๔๑ โดยมีพระพุทธมงคลนรนาถ ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหาร

WP_20160502_013_resize.jpg
WP_20160502_013_resize.jpg (421.92 KiB) เปิดดู 4901 ครั้ง


WP_20160502_004_resize.jpg
WP_20160502_004_resize.jpg (267.19 KiB) เปิดดู 4901 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: วัด ความเชื่อ และความศรัทธาของล้านนา

โพสต์โดย ภาษาสยาม » เสาร์ 07 พ.ค. 2016 1:48 pm

WP_20160502_010_resize.jpg
WP_20160502_010_resize.jpg (437.8 KiB) เปิดดู 4901 ครั้ง


WP_20160502_011_resize.jpg
WP_20160502_011_resize.jpg (280.81 KiB) เปิดดู 4901 ครั้ง


WP_20160502_012_resize.jpg
WP_20160502_012_resize.jpg (608.9 KiB) เปิดดู 4901 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 825
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron