อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ (น้ำฟ้า)

เสวนาภาษาไทย

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อาทิตย์ 13 พ.ค. 2018 7:42 am

ไหว้พระวัดกระซ้าย หลังจากขับรถเลี่ยงความพลุกพล่านบริเวณวัดไชยวัฒนารามออกมา ระหว่างทางเห็นยอดเจดีย์สูงเด่นอยู่กลางทุ่งนา จึงลองขับรถไปตามทาง จนพบโบราณสถานแห่งนี้ วัดเก่าที่มีความเชื่อว่าเป็นวัดที่ผีดุ อันดับ ๘ ของเอเชีย เรื่องราวของวัดกระซ้าย https://www.youtube.com/watch?v=kaUTCXpOyok

BeautyPlus_20180512153848_fast.jpg
BeautyPlus_20180512153848_fast.jpg (103.93 KiB) เปิดดู 47420 ครั้ง


วัดกระซ้าย หรือวัดกระชาย หรือวัดเจ้าชาย เป็นวัดที่พระเอกาทศรถ ได้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำพระองค์ พระเอกาทศรถ คือพระอนุชาผู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระนเรศวรมหาราช ชาวตะวันตกเรียกขานพระองค์ว่า พระองค์ขาว ตามสีพระวรกาย พระองค์เสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. ๒๑๐๓ เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับพระวิสุทธิกษัตรีย์ เป็นพระอนุชาของพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระเอกาทศรถได้ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกรบอยู่เสมอจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา จึงทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๒ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๑๔๘ โดยไม่มีพระราชโอรส บรรดาเสนาอำมาตย์จึงอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์แต่พระองค์เดียว ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ สมเด็จบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจักรพรรดิสร บวรราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาษภาษกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนศวรวรนาถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศัย สมุทยตโรมนต์ สากฬจักรพาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทรา ธาดาธิบดีวิบุลย์ คุณรุจิตฤทธิราเมศวร ธรรมิกราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศ โลกเชษฐวิสุทธ์ มกุฎประเทศคตามหาพุทธางกูร บรมบพิตร

กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ไม่มีข้าศึกเข้าประชิดพระนคร แต่มีต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากยิ่งกว่าแต่ก่อน เช่น พระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ พญาตองอู พญาล้านช้าง นอกจากนี้ยังมีพระราชสาส์นติดต่อกับอุปราชโปรตุเกสประจำเมืองกัวด้วย

สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๓ อยู่ในราชสมบัติได้ ๕ ปี สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงได้สืบเสวยราชสมบัติต่อ

“วัดกระซ้าย” สันนิษฐานว่า ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ แถบวัดกระซ้าย วัดเต่า วัดสุเรนทร์ เป็นที่ตั้งทัพของพม่า จากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุประเภทอาวุธ เช่น มีด หอก ดาบ ทวน ลูกกระสุนปืนใหญ่ เป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ว่าวัดกระซาย ใช้เป็นที่ตั้งทัพสงคราม คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒

นอกจากโบราณวัตถุประเภทอาวุธแล้ว ยังพบโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น กระเบื้องมุงหลังคาแบบกาบกล้วย กระเบื้องเชิงชายเป็นลายเส้นโค้งประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม พระพิมพ์ดินเผาแบบพระแผง และโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และคาดว่าวัดกระซายถูกทิ้งร้างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจ้าชาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ พบหลักฐานหลายอย่างเป็นข้อมูลว่า วัดแห่งนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็น “เขตพุทธาวาส” กับ “เขตสังฆาวาส”

เขตพุทธาวาส เป็นที่ตั้งของโบราณสถานต่างๆ ตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก โดยมีเจดีย์ทรงระฆังกลม ตั้งบนฐานปัทม์แปดเหลี่ยมเป็นประธาน ด้านหน้าเจดีย์ประธานทางทิศตะวันออก เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถ เพราะจากการขุดแต่งพบฐานเสมาและใบเสมา รอบเจดีย์ประธานพบฐานเจดีย์ราย ๔ องค์ล้อมรอบด้วยกำแพงวัด

โบราณสถานต่างๆส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าประธานทางทิศตะวันออก นอกจากเขตพุทธาวาสแล้ว เนินดินทางทิศใต้ขององค์เจดีย์ประธาน พบเศษภาชนะดินเผาประเภท หม้อทะนน เตาเชิงกราน ไหจากเตาแม่น้ำน้อย และแหล่งเตาบ้านบางปูน ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งเศษกระเบื้องมุงหลังคา แต่ไม่พบรูปเคารพทางศาสนา สันนิษฐานว่า เนินดินบริเวณนี้เป็นเขตสังฆาวาส นอกจากนี้ยังพบว่าวัดกระซาย มีการปรับพื้นที่ในเขตพุทธาวาส หลายครั้งด้วยกัน

ในสมัยแรกมีการปรับพื้นที่โดยนำดินเหนียวท้องนา มาถมปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นจากเดิม เพื่อให้พ้นจากน้ำท่วม จากหลักฐานที่ขุดค้นพบว่าในสมัยแรกยังไม่มีการสร้างเจดีย์ประธาน และตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยเป็นพื้นที่โล่งอยู่นอกเมือง โบราณวัตถุที่พบในดินช่วงนี้มีน้อยมาก

สมัยที่สอง มีเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเป็นประธาน มีวิหารอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธาน โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นคตินิยมของการสร้างวัดในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ในสมัยนั้นเจดีย์ประธาน มีทั้งที่เป็นเจดีย์ทรงกลม เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม หรือปรางค์ เช่นวัดส้มใช้ปรางค์เป็นประธาน วัดพลับพลาชัยใช้เจดีย์ทรงกลมเป็นประธาน

ส่วนการใช้เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเป็นประธานแบบวัดกระซาย ได้แก่ วัดหัสดาวาส วัดตะไกร วัดจงกลม เป็นต้น ซึ่งวัดทั้งสามนี้ ขุดค้นขุดแต่งระบุได้ว่า สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ต่อมาในสมัยที่สามมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นและก่อสร้างสิ่งใหม่เพิ่มเติมคือ วิหารที่อยู่ด้านหน้าของเจดีย์ประธานถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอุโบสถ มีการสร้างเจดีย์รายและกำแพงแก้วรอบอุโบสถขึ้น

การเปลี่ยนวิหารให้กลายเป็นอุโบสถ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับอุโบสถ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้นไป เช่น วัดวังชัย สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต่อมาเมื่อถึงพุทธศตวรรษที่๒๓ ความสำคัญของอุโบสถยิ่งมีมากขึ้น วัดที่สร้างขึ้นในช่วงนี้จะสร้างอุโบสถเป็นประธานของวัด เช่น วัดบรมพุทธาราม ที่สร้างสมัยสมเด็จพระเพทราชา และหากเป็นวัดที่ปฏิสังขรณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มักแปลงจากวิหารที่เคยตั้งอยู่หน้าเจดีย์ประธานให้กลายเป็นอุโบสถ เช่น วัดมเหยงคณ์ ที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ พ.ศ. ๒๒๕๔

วัดกระซ้าย ในช่วงนี้ได้มีการก่อพอก เฉพาะส่วนฐานของเจดีย์ประธาน แปลงจากแปดเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อค้ำองค์เจดีย์ไม่ให้ทรุดไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ก่อกำแพงรอบโบราณสถานตั้งแต่อุโบสถ เจดีย์รายทั้งสี่องค์ รวมทั้งเจดีย์ประธานและได้ขยายพื้นที่โบราณสถานไปทางทิศตะวันตก

อนึ่งวัดกระซ้าย แห่งนี้มีชาวบ้านแถบวัดกลางทุ่งปากกราน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด เคยเข้ามาขุดกรุที่องค์เจดีย์ ได้โบราณวัตถุเป็นพระพิมพ์ดินเผา ลักษณะของพระพิมพ์เป็นดินแผ่นรูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน พิมพ์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิบรรจุอยู่ ๓ แถว แถวละ ๓ องค์ และอยู่บนสุดอีก ๑ องค์ พระพิมพ์ที่ขุดได้มี ๒ ขนาด คือ ขนาด ๑๗ x ๑๐ x ๑.๕ เซนติเมตร กับขนาด ๑๑ x ๖.๕ x ๑.๕ เซนติเมตร

พระพิมพ์วัดกระซ้ายนี้ ชาวบ้านแถบนั้นมีความเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก และมักจะเรียกพระพิมพ์ลักษณะนี้ว่า “พระเจ้าสิบชาติ” ซึ่งหมายถึงชาติทั้งสิบของพระพุทธเจ้านั่นเอง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อังคาร 22 พ.ค. 2018 9:43 pm

นอกจากรางวัล ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ในวันครู ๒๕๖๑ ของ สพม.๓ แล้ว รางวัล "ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำจังหวัดนนทบุรี ๒๕๖๑" ก็เป็นอีกรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณด้านภาษาไทยของ นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ ในปี ๒๕๖๑ ขอขอบพระคุณพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน กว่าจะเติบโต กว่าจะบ่มเพาะ กว่าจะประสบความสำเร็จนั้นยากยิ่ง แต่ก็มีวันนี้เพราะเป็นศิษย์มีครู

32621951_1709065569169041_1861853122926739456_n.jpg
32621951_1709065569169041_1861853122926739456_n.jpg (92.08 KiB) เปิดดู 47390 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อาทิตย์ 17 มิ.ย. 2018 2:09 pm

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นกรรมการตัดสินเรียงความ ระดับม.ต้น งานรักษ์ภาษาไทย ระดับเขต

ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

532039_resize.jpg
532039_resize.jpg (48.2 KiB) เปิดดู 47236 ครั้ง
ไฟล์แนป
S__20086814_resize.jpg
S__20086814_resize.jpg (66.97 KiB) เปิดดู 47236 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อาทิตย์ 17 มิ.ย. 2018 2:13 pm

นักกลอนโรงเรียนปากเกร็ดได้รับรางวัลชมเชย ประชันกลอนสด งานวันอัฏฐมราชานุสรณ์ วัดสุทัศนเทพวนารามฯ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

S__20152337_resize.jpg
S__20152337_resize.jpg (79 KiB) เปิดดู 47236 ครั้ง


S__20152342_resize.jpg
S__20152342_resize.jpg (64.89 KiB) เปิดดู 47236 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » ศุกร์ 22 มิ.ย. 2018 9:01 pm

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประกวดแต่งคำขวัญ แต่งคำประพันธ์ ในงานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

547059_resize.jpg
547059_resize.jpg (116.76 KiB) เปิดดู 47173 ครั้ง


- ประกวดแต่งคำขวัญ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอรรำภา ม่วงไข่ ม.๑/๑ , เด็กหญิงลาภิศ โลหะพรหม ม.๑/๑
- ประกวดแต่งคำขวัญ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายภูริภาคย์ บุญสม , นายพันเก้า สามงามไพ ม.๕/๑๑
- ประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพศิกา ล้อนพรัตน์ , เด็กหญิงอินทิรา บุญรอด
- ประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ , นางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อังคาร 21 ส.ค. 2018 6:42 pm

นางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต
นางสาวเยาวมาลย์ วงศ์วิลาส
นางสาวชนิดาภา กะไหล่เงิน
ในนามทีมนักกลอนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
39594217_546954605724489_5168810445712130048_n_resize.jpg
39594217_546954605724489_5168810445712130048_n_resize.jpg (74.54 KiB) เปิดดู 46514 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อังคาร 21 ส.ค. 2018 6:44 pm

นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดบทร้อยกรองเทิดพระคุณแม่ รับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

_MG_5467_resize.jpg
_MG_5467_resize.jpg (77.21 KiB) เปิดดู 46249 ครั้ง


39608494_247807349208095_453940599662313472_n_resize.jpg
39608494_247807349208095_453940599662313472_n_resize.jpg (70.08 KiB) เปิดดู 46514 ครั้ง
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย น้ำฟ้า » อังคาร 21 ส.ค. 2018 6:45 pm

นางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง เนื่องในวันยุวกวี ปีที่ ๔๑ สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ปีที่ ๕๐ จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ณ ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

39743637_251753642336038_88105069324533760_n_resize.jpg
39743637_251753642336038_88105069324533760_n_resize.jpg (75.4 KiB) เปิดดู 46514 ครั้ง


การแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษราวิชาการ '๕ ทศวรรษอักษรศาสตร์' วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

1535469605363_resize.jpg
1535469605363_resize.jpg (75.23 KiB) เปิดดู 46196 ครั้ง


โรงเรียนปากเกร็ดได้รับรางวัลชมเชย ✌✌✌
นางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต ม.๕/๒
นางสาวเยาวมาลย์ วงษ์วิลาศ ม.๕/๑๑
และนางสาวชนิดาภา กะไหล่เงิน ม.๔/๘
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 873
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย ภาษาสยาม » อาทิตย์ 02 ก.ย. 2018 4:02 pm

ดูดวง...อันที่จริงโพสต์นี้คือการบันทึกคำบอกเล่า ‘ดวงชะตาราศี’ ที่เคยมีหมอดูทักมา เก็บไว้อ่านตอนแก่ว่าจะแม่นขนาดไหน
ถามว่าเชื่อเรื่องดูดวงไหม เรามองว่าทุกชีวิตเป็นไปตามบุญทำกรรมแต่ง ทุกคนล้วนมีเส้นทางที่ถูกลิขิตไว้ตามบุญกรรมของตนเอง แต่เราจะรู้อนาคตได้จากอะไร อิฉันคิดว่าน่าจะอยู่ที่วัน เดือน ปีเกิด เวลาตกฟาก และลายมือเป็นหลัก เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มันเป็นความบังเอิญในชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด อิฉันจึงไม่ค่อยยึดถือสักเท่าใด

BeautyPlus_20180818061223_fast_resize.jpg
BeautyPlus_20180818061223_fast_resize.jpg (27.23 KiB) เปิดดู 46196 ครั้ง


การดูดวงช่วงแรกๆของชีวิตเลย เราไม่ได้ดูโดยตรง แม่เป็นคนดูแล้วถามถึงลูกๆ หมอดูเป็นชนเผ่าแถวบ้าน มาถึงวันนี้พบว่าลุงเขาดูแม่นมากเลย เพราะจากที่ดูหลายๆคน ทุกอย่างปรากฏขึ้นแล้ว คำทำนายของแม่คือ อิฉันจะสามารถเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในยามแก่เฒ่าได้ แม่จะสุขสบายหลังอายุ ๖๐ ปี เงินจะมาจากทางทิศใต้ ตอนนี้แม่เพิ่งผ่านเลขหกสิบมา ยังต้องรอดูต่อไปอีก

ช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็ได้ดูดวงนะ หมอดูเป็นผู้ชาย ตาบอดหรือเปล่าไม่แน่ใจ คำทำนายตอนนั้นคือ โตขึ้นจะมีรถเก๋ง จะมีเงินมีทอง ไม่ลำบาก วาสนาดี มีคนอุปถัมภ์ พอมาเป็นนักศึกษาหมอดูที่ตัวเมืองเชียงใหม่ทำนายคล้ายๆคนก่อน แต่เพิ่มเติมคือบอกว่า คนที่คบอยู่ตอนนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ เดี๋ยวจะต้องเลิกกัน เออ..จริงแฮะ ปัดโธ่ อุตส่าห์คบมาตั้งหลายปี ๕๕๕

หมอดูเกาะเกร็ดและหลวงลุงวัดดอนเมือง ดูตอนที่สอบบรรจุและขึ้นบัญชีไว้ พูดตรงกันเลยว่าเรียกถึง แต่ว่าจะถูกเรียกบรรจุช่วงใกล้ๆครบที่ขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี ถามว่าจะหลุดไหม ทั้งสองก็บอกว่าไม่หลุด แต่จะช้า ตอนนั้นงง อะไรหว่าก็ลำดับต่อไปจะถึงเราแล้วแท้ๆ ปกติ ๒-๓ เดือนจะเรียกที พอเอาเข้าจริงๆ ไม่มีการเรียกไปหลายเดือนเลย มาถูกเรียกเอาตอนใกล้หมดเวลาจริงๆ ช่วงนั้นจดจ่อกับการบรรจุเข้ารับราชการจึงไม่สนใจถามเรื่องอื่น

พ่อปู่..พ่อปู่บอกว่าเราเป็นคนโบราณมาเกิด แต่ก่อนเคยเกิดที่เมืองเก่า เราจึงไปที่นั่นได้โดยไม่เคยถูกผีทัก (ทางเหนือจะมีความเชื่อเรื่องผีทักแล้วป่วย) เป็นคนที่มีบุญเก่าค้ำจุน ชีวิตจะดี ไม่ตกต่ำ และจะไม่บาดเจ็บรุนแรง เป็นคนมีของดีคุ้มครองอยู่ดูแลเป็นคู่บุญ จึงส่งผลให้เราต้องทำบุญทำทานอยู่เสมอ ผลคือ เราชอบไปเมืองเก่าทุกครั้งที่กลับเชียงใหม่ ไม่เคยเกิดอะไร สมัยเด็กๆเพื่อนสมัยประถมจะถูกผีทักกันบ่อย เราไม่เคยเจ็บป่วยแบบที่หายยาก แล้วต้องไปถวายของอะไรให้ใครเลย ป่วยแล้วหายปกติตลอด ชีวิตเคยเจออะไรแปลกๆไหม บ่อย แต่ไม่ใช่เชิงผีหลอก จะเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้..เจอบ่อย ดวงเราแรงอยู่นะ เกิดดวงเมืองเชียงใหม่ [ ที่นักวิชาการถกเถียงกันว่า วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ คือ ๑๒ เมษายน หรือ ๑๙ เมษายน (ถ้าถือวันที่ ๑๙ เป็นการนับแบบปฏิทินที่ใช้ในปัจจุบันนี้) เราเกิด ๑๙ เมษายน ]

BeautyPlus_20180818070057_fast_resize.jpg
BeautyPlus_20180818070057_fast_resize.jpg (28.01 KiB) เปิดดู 46196 ครั้ง


ป้าที่เมืองนนท์ ทำนายว่าจะรับราชการไปจนเกษียณ และมีซีค่อนข้างสูง แต่เป็นสายการสอน ไม่ใช่ผอ. มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ถ้าอยู่ไกลบ้านจะดี ดวงเจริญรุ่งเรือง บั้นปลายจะมีที่ดินเยอะ ถ้ามีลูก..ลูกจะเก่งเกินไป เราต้องเหนื่อย ยกตัวอย่าง ลูกอยากไปเรียนเมืองนอก เออนะ..จะเอาอะไรไปส่งเสียมันเนี่ย ๕๕๕

ครูโสภณ ทำนายลายมือว่า ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เป็นคนที่มีจินตนาการ และเป็นนักวิชาการ แต่งงานช้า แต่ก็จะมีลูกนะ ชีวิตสบาย ไม่ลำบาก เป็นชีวิตที่มีความสุข จะมีเงินก้อนใหญ่ก่อนเกษียณ ลายมือบางจุดแปลก ไม่เคยเจอ จึงขอไปศึกษาก่อน แต่โดยรวมแล้วเป็นคนดวงดี วาสนาดี เส้นวาสนาขึ้นนิ้วกลาง แต่ต้องรอสักพักชีวิตจึงจะพีคกว่านี้

เป็นเรื่องราวผ่านคำทำนายทายทัก #บันทึกไว้เป็นความทรงจำ
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: อัลบั้มรูปและบันทึกของ น้ำฝน ทะกลกิจ น้ำฟ้า แม่หญิงล้านน

โพสต์โดย ภาษาสยาม » อังคาร 11 ก.ย. 2018 1:43 pmครูดี ศรี สพฐ. ตอน คุณครูที่รัก นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ ครูภาษาไทย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดนนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

ขอขอบพระคุณพ่อแม่ ญาติๆ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน อาจารย์อำไพพรรณ และทุกๆท่านที่ส่งเสริมทุกๆเรื่องในชีวิตจนมาถึงวันนี้
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง สนทนากับคนภาษาไทย

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron