เที่ยวอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่าสนใจ

เสวนาภาษาไทย

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 17 ธ.ค. 2019 7:15 pm

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด
5rpu7y2941.jpg
5rpu7y2941.jpg (79.5 KiB) เปิดดู 30999 ครั้ง

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ขอรับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๗ และบ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ ๙ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 2551 และจัดทำรายงานผลการสำรวจนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เสนอโครงการผ่านการพิจาณาของอำเภอพร้าว และจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการภายใต้ชื่อว่า “โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด

ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
798163_resize.jpg
798163_resize.jpg (155.35 KiB) เปิดดู 30999 ครั้ง


โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอดมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที อยู่ห่างจากอำเภอพร้าว ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๕๐ นาที ชั่วโมง อยู่ห่างจาก อบต.โหล่งขอด ระยะ ๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑๕ นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอก บ้านแม่สายนาเลา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มีไม้ดอกหลายชนิดจำหน่าย และรับออเดอร์ผลิตไม้ดอกให้ทุกชนิด ราคาเริ่มต้นที่ ๑๒ – ๓๕ บาท
7987819_resize.jpg
7987819_resize.jpg (161.29 KiB) เปิดดู 30999 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 22 ธ.ค. 2019 5:06 pm

ความงามบริเวณหัวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อันเป็นบริเวณที่อยู่ในเขตอำเภอพร้าว บริเวณนี้เมื่อก่อนประมาณสามสิบปีที่แล้วก่อนสร้างเขื่อนเคยเป็นหมู่บ้าน มีวัดเล็กๆอยู่ด้วย แต่ย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่กันหมดแล้ว สังเกตในภาพมีหลังคาจมอยู่ในน้ำ
phr (6)_resize.jpg
phr (6)_resize.jpg (122.09 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นสถานที่พักผ่อนยอดฮิตแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์
phr (1)_resize.jpg
phr (1)_resize.jpg (59.43 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีสัตว์ป่า นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกม่อนหินไหล อ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นอุทยานแห่งชาติ ๑ ในจำนวน ๕ แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๗๘,๗๕๐ ไร่ หรือ ๑,๔๐๖ ตารางกิโลเมตร
phr (2)_resize.jpg
phr (2)_resize.jpg (135.14 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

หน้าผาบริเวณหัวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพร้าว
บนหน้าผามีโพรงถ้ำเล็กๆที่มีค้างคาวอาศัยอยู่ด้วย
phr (5)_resize.jpg
phr (5)_resize.jpg (131.8 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

ภาพ : readme.me
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียง

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 22 ธ.ค. 2019 5:17 pm

#กาแฟสดดอยม่อนล้าน #เมืองพร้าว
coffee (2)_resize.jpg
coffee (2)_resize.jpg (69.25 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

ยามเช้าบนดอยม่อนล้านชาวอาข่าจะต้มน้ำร้อนชงกาแฟสดให้ทดลองดื่มกันสดๆร้อนๆ
ได้รับการยืนยันว่ารสชาติดีมาก ราคาซองละ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท
coffee (1)_resize.jpg
coffee (1)_resize.jpg (82.41 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

coffee (3)_resize.jpg
coffee (3)_resize.jpg (63.2 KiB) เปิดดู 30931 ครั้ง

ภาพ : เจริญ กลิ่นอุทัย,Nutjaree Thaiyagorn
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่าสนใจ

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » จันทร์ 23 ธ.ค. 2019 6:18 am

สวนลมเจย ของ นายสมบัติ มั่งคำ
สวนลมเจย (3).jpg
สวนลมเจย (3).jpg (48.75 KiB) เปิดดู 30921 ครั้ง

เป็นสวนผสมผสานที่เจ้าของสวนหาความรู้ใหม่ๆนำมาทดลองปฏิบัติ มีอิสระทางความคิด ยอมรับความรู้ใหม่ๆ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และปลูกพืชหลากหลายตามความชอบของตัวเอง
สวนลมเจย (1).jpg
สวนลมเจย (1).jpg (32.66 KiB) เปิดดู 30921 ครั้ง

เดิมทีบริเวณสวนลมเจยเป็นสวนลิ้นจี่เก่า ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสวนลำไย พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่หน้าสวนประมาณ ๔ ไร่ เกษตรทำอินทรีย์ และหาพืชหลากหลายที่สนใจมาปลูก เช่น การเลี้ยงไส้เดือนดิน พุทรานมสด ปลูกมะม่วงเสียบกิ่งต้นเดียว ๘ สายพันธุ์ ทำนาข้าวพันธุ์แม่โจ้๒ ฯลฯ นับเป็นสวนเกษตรแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจ

สวนลมเจย บ้านเลขที่ ๗๒ ม.๖ สหกรณ์นิคมแปลง๒ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๙๕ – ๔๕๐ – ๐๖๘๐
ไฟล์แนป
สวนลมเจย (2).jpg
สวนลมเจย (2).jpg (105.34 KiB) เปิดดู 30921 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 28 ธ.ค. 2019 6:19 pm

คำมูลคาเฟ่ ร้านกาแฟและอาหาร
คำมูล (2)_resize.jpg
คำมูล (2)_resize.jpg (105.99 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง

เมนูอาหาร
3017.jpg
3017.jpg (118.77 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง

ที่ตั้ง ๒๙๗ หมู่ ๔ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ถ้าออกจากเวียงป้าว ร้านจะอยู่ซ้ายมือเลย อ.บ.ต.แม่แวน
คำมูล (1)_resize.jpg
คำมูล (1)_resize.jpg (99.91 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 28 ธ.ค. 2019 6:28 pm

รถตู้บริการเที่ยวม่อนล้าน สัมผัสความเย็นฉ่ำ สงบ งาม มีบ้านพัก มีลานกางเต็นท์ให้เลือกหลายแบบ
มีรถตู้บริการจากสนามบินขึ้นมาพักบนยอดดอยม่อนล้าน ราคาไม่แพง ติดต่อ ๐๘๔ - ๘๑๐ - ๙๖๖๖
ภาพ : กิตติ ดาวศรี
monlan (1)_resize.jpg
monlan (1)_resize.jpg (118.53 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง

monlan (2)_resize.jpg
monlan (2)_resize.jpg (245.99 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง

monlan (3)_resize.jpg
monlan (3)_resize.jpg (147.49 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » เสาร์ 28 ธ.ค. 2019 6:36 pm

ช่างภาพคนป่าตุ้ม รับถ่ายภาพงานต่างๆ โดยช่างภาพมีประสบการณ์ มีผลงานต่อเนื่อง ที่สำคัญราคาไม่แพง งานวิ่ง กินเลี้ยง แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ประชุม งานบวช งานศพ งานกีฬาต่างๆ งานพิธีต่างๆ ทำเมนูอาหาร ถ่ายรีวิวสินค้า อุปกรณ์และทีมงานพร้อม
ติดต่อ โทร.๐๙๕ – ๑๔๘ – ๑๑๔๕ เฟซบุ๊ก Akaphol Siramongkol ไอดีไลน์ foto_bear
foto_bear (2)_resize.jpg
foto_bear (2)_resize.jpg (85.48 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง

foto_bear (3)_resize.jpg
foto_bear (3)_resize.jpg (103.06 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง
ไฟล์แนป
foto_bear (1)_resize.jpg
foto_bear (1)_resize.jpg (106.12 KiB) เปิดดู 30698 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 31 ธ.ค. 2019 10:13 pm

ร้านกาแฟคนเมือง ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาพร้าว
15394_resize.jpg
15394_resize.jpg (59.28 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

15393_resize.jpg
15393_resize.jpg (63.44 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

15392_resize.jpg
15392_resize.jpg (75.31 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 31 ธ.ค. 2019 10:25 pm

บรรยากาศท่ามกลางฤดูหนาวของดอยม่อนล้าน เมืองพร้าว
18528_resize.jpg
18528_resize.jpg (35.88 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

นักท่องเที่ยวกางเต็นท์นอนชมบรรยากาศของดอยม่อนล้าน
18539_resize.jpg
18539_resize.jpg (70.27 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

18538_resize.jpg
18538_resize.jpg (88.81 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง
ไฟล์แนป
18537_resize.jpg
18537_resize.jpg (106.26 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: ท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว เชียงใหม่ ที่พัก อาหาร สถานที่น่า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 31 ธ.ค. 2019 10:30 pm

ดอกนางพญาเสือโคร่ง บนดอยม่อนล้านผลิบานแล้ว
18541_resize.jpg
18541_resize.jpg (84.79 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

บรรยากาศบริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นางพญาเสือโคร่งเริ่มบาน เข้าสู่การเป็นวิถีแห่งสีชมพู
ภาพ : ต้น มะปราง,Moo Sareephab
18544_resize.jpg
18544_resize.jpg (104.18 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

#ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา(​#ดอยม่อนล้าน)​ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๘๓ ๓๒๑ ๘๓๑๓
18543_resize.jpg
18543_resize.jpg (95.25 KiB) เปิดดู 30506 ครั้ง

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท
ชาวต่างชาติ เด็ก ๕๐ บาท​
ผู้ใหญ่คนไทย​ ๒๐ บาท
เด็กคนไทย​ ๑๐ บาท
รถยนต์​ ๓๐ บาท​
รถจักรยานยนต์​ ๒๐ บาท
ค่ากางเต็นท์นอนค้างคืน คนละ ๓๐ บาท/คืน

#ราคาเช่าอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง :
เต็นท์ ๓ คน ราคา ๒๒๕ บาท
หมอน ๑๐ บาท
ถุงนอน ๓๐ บาท
แผ่นรองนอน ๒๐ บาท
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง สนทนากับคนภาษาไทย

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron