เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

เรื่องราวของอาณาจักรล้านนา

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:40 am

บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๕๐๐
ที่มา : อุเทน จินะสะทุ่ง
302855.jpg
302855.jpg (37.87 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302856.jpg
302856.jpg (26.79 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302857.jpg
302857.jpg (50.83 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:42 am

302858.jpg
302858.jpg (92.91 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302859.jpg
302859.jpg (87.73 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302860.jpg
302860.jpg (54.95 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:44 am

302861.jpg
302861.jpg (37.55 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302862.jpg
302862.jpg (101.38 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302863.jpg
302863.jpg (47.78 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:45 am

302865.jpg
302865.jpg (47.44 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302864.jpg
302864.jpg (82.59 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302866.jpg
302866.jpg (83.71 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:47 am

302867.jpg
302867.jpg (38.98 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302868.jpg
302868.jpg (53.93 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302869.jpg
302869.jpg (73.86 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:49 am

302870.jpg
302870.jpg (71.61 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302871.jpg
302871.jpg (93.26 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 10 ส.ค. 2021 11:50 am

บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๕๐๐
ที่มา : อุเทน จินะสะทุ่ง
302874.jpg
302874.jpg (52.08 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302872.jpg
302872.jpg (99.52 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง

302873.jpg
302873.jpg (71.85 KiB) เปิดดู 2643 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 22 ส.ค. 2021 10:20 am

เจดีย์เชียงยัน วัดเชียงยัน เมืองลำพูน
74226515_433309424236241_635757397209513984_n.jpg
74226515_433309424236241_635757397209513984_n.jpg (41.88 KiB) เปิดดู 2586 ครั้ง

มีเจดีย์องค์หนึ่งถ้าไม่ตั้งใจไปชมจริงๆจะไม่ได้เห็นเพราะอยู่ในจุดที่ลับสายตาจากนักท่องเที่ยว เจดีย์องค์นี้มีชื่อเรียกกันว่า เจดีย์เชียงยัน ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส ด้านทิศเหนือของพระธาตุหริภุญชัย เจดีย์องค์นี้มีตำนานท้องถิ่นเล่าว่า สร้างโดยพ่อครัวและแม่ครัวที่ทำอาหารเลี้ยงช่างที่มาก่อสร้างองค์พระธาตุหริภุญชัย จึงมีชื่อท้องถิ่นว่าเจดีย์แม่ครัวลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงปราสาท ๕ ยอด
นักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายท่านกำหนดอายุของเจดีย์นี้ว้าในราวพุทธสตวรรษที่ ๑๙ ส่วนประติมากรรมปูนปั้นประดับองค์เจดีย์นั้นสันนิฐานว่าน่าจะเป็นงานซ่อมในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ และน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการปฎิสังขรณ์องค์พระธาตุหริภุญชัย เพราะมีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
เจดีย์เชียงยันองค์นี้อยู่ในพื้นที่ของวัดเชียงยันครั้งหนึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงถูกกักบริเวณไว้เป็นเวลา ๑ ปี วัดเชียงยัน(ปัจจุบันคือคณะเชียงยัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระธาตุหริภุญชัยและข้อมูลโดยมากมักจะกล่าวว่าครูบาศรีวิชัยถูกกักบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย)เนื่องจากในช่วงเวลาดั่งกล่าวในบันทึกของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยามีจดหมายโต้ตอบกับครูบาเจ้าศรีวิชัยเรื่องขอนิมนต์ครูบาศรีวิชัยไปบูรณะปฎิสังขรณ์วัดพระเจ้าตนหลวง ส่งมาถึงครูบาศรีวิชัยที่วัดเชียงยันถึง ๓ ครั้ง
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๘๔

สำเนาภาพจากคุณณรัศมิน ขัติยะวรา

ที่มา : หมายเหตุหริภุญไชย,ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำพูน

ฟ้อนถวายเจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุหริภุญชัย ประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๐
ภาพ : ณรัศมิน ขัติยะวรา
237856896_44558.jpg
237856896_44558.jpg (39.63 KiB) เปิดดู 2586 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 22 ส.ค. 2021 10:56 am

ประชาชนและช่างช่วยกันรื้อถอนวิหารวัดสวนดอก เชียงใหม่นครล้านนาในอดีต ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งชาวต่างชาติถ่ายภาพเอาไว้
ภาพ : Raymond Plion
239.jpg
239.jpg (84.44 KiB) เปิดดู 2585 ครั้ง

ภาพอดีตวัดนันทาราม เชียงใหม่เมืองหลวงของล้านนาในอดีต ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งชาวต่างชาติถ่ายภาพเอาไว้
ภาพ : Raymond Plion
นันทาราม.jpg
นันทาราม.jpg (63.97 KiB) เปิดดู 2585 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เกร็ดล้านนาและภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อาทิตย์ 22 ส.ค. 2021 10:59 am

ภาพอดีตประตูหัวเวียง หรือปัจจุบันเรียกว่า ประตูช้างเผือก เชียงใหม่เมืองหลวงของล้านนาในอดีต ปี พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งชาวต่างชาติถ่ายภาพเอาไว้
ภาพ : Raymond Plion
ประตูหัวเวียง.jpg
ประตูหัวเวียง.jpg (65.51 KiB) เปิดดู 2585 ครั้ง

ประตูท่าแพ(เก่า) ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกับภาพถ่ายประตูเมืองเชียงใหม่ประตูหนึ่ง (ปัจจุบันสันนิษฐานเป็นประตูท่าแพชั้นนอก บริเวณวัดแสนฝาง) ซึ่งถ่ายเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๒
ประตูท่าแพ.jpg
ประตูท่าแพ.jpg (52.82 KiB) เปิดดู 2585 ครั้ง


สะพานนวรัฐ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๐๖
จากหนังสือ "ตำนาน โบราณสถานในเมืองเชียงใหม่และลำพูน"
ของ พระยาอนุบาลพายัพกิจ พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๖
#ภาพเก่าเล่าเรื่อง
14918.jpg
14918.jpg (65.92 KiB) เปิดดู 1584 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1082
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron